Friss Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2015-10-23
Támogatást megelőlegező és önerő kiegészítő hitel

Finanszírozza meg előre  pályázati támogatását!

Az elnyert pályázati támogatást ezzel a lehetőséggel már a beruházás megvalósítási szakaszában is felhasználhatja. Hitel formájában fel tudja használni, és a támogatás lehívásáig Önnek csak a kamatokat kell fizetnie. A felvett hitel a támogatásból automatikusan visszafizetésre kerül.

KONDÍCIÓK

Kamat

0,35% / év

Kezelési költség

0,8% / év

Szükség esetén a Garantiqa állami kezességet fél áron, 0,65%/év kamattal veheti igénybe hozzá

Kezdeti banki költség

1,5% + 15.000,- Ft

Támogatással történő végtörlesztés díja

0%

Önerejét is szeretné kiegészíteni a támogatás megelőlegezéséhez?

Kamat támogatott konstrukcióban a támogatáson felül is igényelhet plusz hitelt. Ennek pontos mértéke minden esetben a konkrét ügylet részletes bevizsgálását követően határozható meg.

KONDÍCIÓK

Kamat

0,85%+0,8%

Kezelési költség

1,65% / év

Szükség esetén a Garantiqa állami kezességet fél áron, 0,65%/év kamattal veheti igénybe hozzá

Kezdeti banki költség

1,5% + 15.000,- Ft

Támogatással történő végtörlesztés díja

0%

A fenti konstrukciók esetében a futamidő első 3 évére biztosított állami kamattámogatás biztosítja az igen kedvező finanszírozást. A Garantiqa kezességének szükségessége a konkrét ügylet hitelvizsgálati folyamata során derül ki.

Figyelembe kell venni, hogy a kamattámogatásból adódó rész a de minimis keretbe bele tartozik.

A fenti konstrukciókon felül Intézetünk biztosítani tudja, hogy Ön a lehetőségeihez mérten minden esetben piaci verseny alapján a legkedvezőbb finanszírozást kapja. 

Díjmentes előszűréssel biztosítjuk, hogy Ön - kezdeti és rejtett - költségek nélkül tervezhesse a céljait, ezzel biztosítjuk szabad növekedését. Finanszírozási tanácsadási szolgáltatásunkat fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban kínáljuk.

A hiteligényléssel és bővebb információval kapcsolatban kérjük, hogy keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Filipov Vlagyimir, területi vezető

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 
Mobil: +36 (70) 377-3858 
E-mail: filipov.vlagyimir@european.hu

2015-10-23
Versenyképességet javító hitelprogram

A Versenyképesség javító hitel egy olyan kamattámogatott finanszírozási lehetőség ami pótolni tudja a fokozatosan kivezetésre kerülő Növekedési Hitelprogramot.

A hitel beruházási és forgóeszköz célra igényelhető kedvező bírálat esetén akár 2-3%-os éves kamattal. Nagy előnye, hogy nem csak a KKV számára hanem a Nagyvállalatok is felvehetik.

Főbb jellemezői:

 • támogatás mértéke a regionális támogatási térkép 2014-2020 alapján
 • Kisvállalkozás +20% középvállalkozás +10% támogatásban részesülnek
 • bázis kamat 2,35% + kamatfelár (0,6 – 10%). Ebből jön le a kamat támogatás ami segítségével versenyképes az NHP-val.
 • fix kamat a teljes futamidő alatt
 • min 25% önerő szükséges
 • beruházást KKV –nál 3 évig nagyváll-nál 5 évig fenn kell tartani
 • kamat támogatás mértéke bele tartozik a de minimis keretbe

Hitel felhasználása:

A hitel felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő:

 • tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz;
 • a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, beszerzéséhez, előállításához;
 • a fejlesztéshez, beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozáshoz.
 • a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő forgóeszköz finanszírozáshoz (alapanyagok, áruk, késztermékek készletezéséhez, egyéb rövidlejáratú finanszírozáshoz, mint pl. készletekre adott előlegek, vevő követelések, egyéb rövidlejáratú követelések, továbbá működési költségek finanszírozásához, mint pl. bérek, folyó kiadások stb.)

A hitel nem használható fel:

 • a 1379/2013/EU2 rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozások finanszírozására;
 • mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
 • mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás, a következő esetekben:
  • amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
  • amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;
 • a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
 • az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatáshoz;
 • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében teherszállító járművek megvásárlására.
 • Ha a hitelfelvevő a projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munkákat a hitelkérelem benyújtását megelőzően már megkezdte (Nem minősül a munkák megkezdésének a földterület megvásárlása és az olyan előkészítő munkák, mint az engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági tanulmány készítése)

Gyakran feltett kérdések összefoglalva:

Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Ki veheti fel a hitelt? 

 

Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, európai részvénytársaság formában működő vállalkozás, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás fióktelepe. 

Melyek a hitel előnyei?

 

 • KKV-nak nem minősülő vállalkozások is igénybe vehetik
 • Fix kamatozás a teljes futamidő alatt
 • Államilag támogatott kedvezményes kamatozású forrás
 • Rugalmas hitelezési feltételek
 • Akár 3 éves futamidő

Mire használható fel a hitel?

 

Forgóeszköz finanszírozáshoz: alapanyagok, áruk, késztermékek készletezéséhez, egyéb rövidlejáratú finanszírozáshoz, mint pl. készletekre adott előlegek, vevő követelések, egyéb rövidlejáratú követelések, továbbá működési költségek finanszírozásához, mint pl. bérek, folyó kiadások stb.

Mire nem használható fel a hitel?

 

 • Halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozások finanszírozására.
 • Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására.
 • Exporttal kapcsolatos tevékenységekhez.
 • Az import áruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatáshoz.
 • A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében teherszállító járművek megvásárlására.
 • Hitelkiváltás (bankok közötti hitelátvállalás nem minősül hitelkiváltásnak).

Mi a hitel devizaneme?

Forint vagy euró

 

Kamat

 

Fix a szerződés teljes futamideje alatt

Futamidő

Minimum 6 hónap, maximum 3 év

Rendelkezésre tartás

Maximum 1 év

Kamatfizetés

3 havonta

Hitelösszeg    

Minimális hitelösszeg: 10 millió HUF vagy 30 ezer EUR.

A maximális hitelösszeg az ügylet támogatástartalmának függvénye

Állami támogatás

A program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. A hitelfelvevő felelőssége, hogy jogszerűen járjon el az állami támogatás igénybevételekor. Amennyiben nem, akkor az Európai Bizottság a támogatás kamatos kamattal megnövelt összegének visszafizetésére kötelezheti a hitelfelvevőt.

A támogatás kategóriája de minimis (csekély összegű).

Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Bármely három pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 eurót.

Belföldi beruházás finanszírozási hitelprogram

Ki veheti fel a hitelt? 

Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, európai részvénytársaság formában működő vállalkozás, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás fióktelepe. 

Melyek a hitel előnyei?

 

 • Kiszámítható módon javíthatja üzleti aktivitását
 • Hosszú távon kiszámítható fix kamatozás
 • Államilag támogatott kedvezményes kamatozású forrás
 • Rugalmas hitelezési feltételek
 • Akár 15 éves futamidő

Mire használható fel a hitel?

 • Tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz
 • A beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc,

know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak)

vásárlásához, beszerzéséhez, előállításához;

 • A fejlesztéshez, beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz

finanszírozáshoz

Mire nem használható fel a hitel?

 

 • Hitelkiváltás (bankok közötti hitelátvállalás nem minősül hitelkiváltásnak)
 • Halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozások finanszírozására.
 • Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására.
 • Exporttal kapcsolatos tevékenységekhez.
 • Az import áruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatáshoz.
 • A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében teherszállító járművek megvásárlására.

Mi a hitel devizaneme?

Forint vagy euró

Kamat

Fix a szerződés teljes futamideje alatt

Futamidő

Maximum 15 év

Rendelkezésre tartás és türelmi idő

Maximum 2 év

Kamatfizetés

3 vagy 6 havonta

Hitelösszeg    

Minimális hitelösszeg: 10 millió HUF vagy 30 ezer EUR.

Maximum a teljes nettó beruházási összeg 85%-a

Állami támogatás

A program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. A hitelfelvevő felelőssége, hogy jogszerűen járjon el az állami támogatás igénybevételekor. Amennyiben nem, akkor az Európai Bizottság a támogatás kamatos kamattal megnövelt összegének visszafizetésére kötelezheti a hitelfelvevőt.

A támogatás kategóriája de minimis (csekély összegű).

Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Bármely három pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 eurót.

Bővebb információért, hitelvizsgálati minősítéssel kapcsolatban kérjük lépjen kapcsolatba munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 

Filipov Vlagyimir, területi vezető

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 

Mobil: +36 (70) 377-3858 | E-mail: filipov.vlagyimir@european.hu

 

 

2015-09-11
Az EU-s források ebben a ciklusban támogatják utoljára a magyarországi beruházásokat

A 2014-2020 közötti európai uniós források az utolsó lehetőséget jelentik a magyar gazdaság számára ahhoz, hogy felkészüljön a 2020 utáni időszakra, amikor várhatóan nem lesznek ilyen típusú beruházási támogatások – mondta a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára.

 

Csepreghy Nándor a Széchenyi 2020 fejlesztési médiahajó elnevezésű találkozón hozzátette: a következő hét év legfontosabb kérdése, hogy „ki tudjuk-e jelölni azokat a fókuszpontokat, amelyekre érdemes forrásokat közvetlenül fordítani, és meg merjük-e nevezni azokat az ágazatokat, szereplőket, akik első körben nem lehetnek a támogatások haszonélvezői”.

Utalt arra, hogy 2007 és 2013 között az uniós források 16 százalékát fordították gazdaságfejlesztésre, 2014 és 2020 között a Magyarország számára rendelkezésre álló 12 ezer milliárd forint 60 százaléka jut ugyanerre a célra. A pályázóknak a munkahelyteremtéshez vagy a versenyképesség növeléséhez kell hozzájárulniuk – mondta a Tolnai Népújság és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség közös rendezvényén, mintegy félszáz vállalkozó és polgármester előtt.

Kifejtette: ma Magyarországon 5,8 millió ember inaktív és 4,2 millió ember dolgozik, közülük egymilliónyian az állami szférában. 2020-ig a kormány úgy szeretné ötmillióra emelni a munkahelyek számát, hogy közben jelentősen csökken a közszférában foglalkoztatottak aránya. A vállalkozások versenyképességét beruházási támogatásokkal, a bürokratikus akadályok lebontásával és a költségek racionalizálásához nyújtott támogatással kívánják elősegíteni.

Vannak olyan ágazatok, amelyek első körben nem részesülhetnek a forrásokból, például a szolgáltató szektor. A kormány azért helyezi előtérbe a termelői szektort, mert ennek fejlesztésével a gazdaság külpiaci jelenlétét erősíteni tudja, amely ezután keresletet idéz elő a szolgáltatói szektorban” – mondta.

Csepreghy Nándor szerint az ipari forradalomhoz hasonló gazdaságpolitikai ciklusváltás zajlik a XXI. század elején. Ahogy az ipari forradalom idején a gőzgép elterjedésének köszönhetően a mezőgazdaságból az iparba kerültek át dolgozók, most a digitalizáció és az automatizálás fog rengeteg olyan munkahelyet megszüntetni, amelyeket olcsó és képzetlen munkaerő tölt be.

A kormány egyik legfontosabb döntése, hogy háromszorosára emelte az innovációra fordítható forrásokat, így 700 milliárd forintot lehet majd erre költeni – jegyezte meg. „Ettől reméljük elérni, hogy Magyarország termelési központtá válhat akár a gyógyszeriparban, az autóiparban vagy az informatikai szektorban; ez visszaadhatja a régió legdinamikusabban fejlődő gazdaságának pozícióját, amit 2002-ben elveszítettünk” – jegyezte meg.

(MTI)

2015-09-03
ISO 50001 Szabványosított energiagazdálkodás

Egy vállalat, szervezet életét, működését alapvetően befolyásolja az energiafelhasználás.

Az energetikai költséghatékonyság, a beszerzési lehetőségek, az energiaszolgáltatás biztonsága, a megfelelő hatásfok biztosítása, az energiarendszer operatív működtetése napi gondok egy vállalat életében. 

Ajánlatkérő adatlap - LETÖLTÉS

Amennyiben kérdése van a rendszerrel vagy annak bevezetésével kapcsolatban, kérjük, hogy keresse Intézetünket bizalommal.

Tóth Ádám Ferenc - ügyvezető

Telefon: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 | E-mail: toth.adam@european.hu

 

2015-08-25
Itt az újabb nagy hír: kiírták a 3 kutatás-fejlesztési pályázatot!

Megjelent ma a kormány hivatalos pályázati oldalán a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében három olyan, a vállalatok által már régóta nagyon várt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázat, amelynek augusztusra előrehozását már nyár elején jelezte a kormány. A mai megjelenés miatt a pályázatok beadhatósága nagyjából egy hónap múlva indul el és a felhívások az új szabályok alapján 2 évig, illetve keretkimerülésig nyitva lesznek. A három pályázat együttes keretösszege egyébként 71 milliárd forint, ami sokkal magasabb a tavasszal jelzett eredeti terveknél. A keretemelés azonban nem váratlan az elmúlt hónapokbeli kormányzati jelzések alapján. 

A Széchenyi 2020 keretében a mai napon három pályázat jelent meg: 

 1. "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című, GINOP-2.1.1-15 kódszámú felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.
 2. "Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás" című GINOP-2.3.3-15 kódszámú felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.
 3. "Iparjog" című, GINOP-2.1.3-15 kódszámú felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.

Az 50 milliárdos vállalati K+F+I tevékenység támogatást célzó pályázat néhány fontos feltétele: 

 • A pályázat a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítását célozza
 • Kiemelt cél a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése
 • A cél elérését a kormány az önállóan vagy együttműködésben kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységet végző vállalkozások támogatásával tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén
 • A pályázat szakaszos benyújtású lesz, amelynek keretében a kormány azt vállalja, hogy a benyújtott támogatási kérelmekről az adott értékelési szakasz záró időpontjától számított 30 nap alatt dönt,
 • A pályázat feltételeinek megfelelő projekteket minimum 50 millió Ft - maximum 1 milliárd forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig
 • Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összeg legfeljebb 75 %-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosítanak
 • A támogatási kérelmet benyújtó szervezet(ek)nek azt kell vállalniuk projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásához
 • A kapott támogatáson felül önerőből kell finanszírozni a projektet
 • A projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotásoknak kell születniük
 • A projekt révén új K+F+I munkahelyeket kell létrehozni a vállalati szférában
 • A pályázat jogosultsági feltételrendszerét, illetve a részletes szabályrendszert mindenképpen érdemes tüzetesen átnézni.

A 2014-2020-as EU ciklus egyik fő jellegzetessége, hogy nagyvállalatok nem indulhatnak a pályázaton döntő töbségben, de ez alól a vállalati K+F+I pályázat kivétel, hiszen itt nagyvállalatok és konzorciumai is indulhatnak. Ezen kívül a korábbi NGM-jelzések alapján jövőre 15 milliárd forintos kerettel a nagyvállalatoknak külön támogatási program indul, ami csekély kompenzációja annak, hogy kiszorulnak az EU-s pályázatokból. 

Forrás: portfolio.hu