Friss Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2015-04-01
Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján mezőgazdasági vállalkozás támogatást igényelhet:

 

 

 • mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez;
 • az állattartó telepek korszerűsítéséhez;
 • a mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházáshoz;
 • mezőgazdasági gépek és berendezések lízingbe vételéhez.

A támogatás formája:

 • beruházási hitel esetén kamattámogatás;
 • új gép és technológiai berendezés lízingbe vétele esetén lízingdíj kamattámogatás;
 • kezességvállaló intézmény által nyújtott kezesség, készfizető kezesség formájában igénybe vehető támogatás.

Jogosultak: mezőgazdasági vállalkozások

 • őstermelő, egyéni vállalkozó, valamint a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonosa vagy alkalmazottja és rendelkezik legalább középfokú "mezőgazdasági vállalkozó" (OKJ 32 6201 02), "ezüstkalászos gazda" (OKJ 21 6201 01) vagy "aranykalászos gazda" (OKJ 32 6201 01) szakképesítéssel;
 • belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, fő tevékenységi köre: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy művelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást.

Igazolni szükséges:

 • beruházási célú hiteligénylés esetén rendelkezik a fejlesztés megvalósításához szükséges, áfát nem tartalmazó költségeinek a pénzügyi intézmény belső szabályzatának megfelelő mértékű saját erővel,
 • rendelkezik az általa működtetett, korszerűsítésre kerülő állattartó telep szakhatósági igazolásával, vagy az állattartás helye szerinti illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, amely szerint az adott állattartó telep egy önálló állategészségügyi egységként szerepel az állategészségügyi hatóság nyilvántartásában, valamint a nevezett címen tartott állomány hatóság, valamint kezelő állatorvosi felügyelete biztosított;

Nyilatkozni szükséges:

 • hogy a beruházást a hitelszerződés kötést követő 12 hónapon belül befejezi,
 • a vállalkozását legalább a felvett hitel, illetve lízing futamidejének időszakában, a hitellel, illetve lízinggel megvalósított beruházást pedig legalább 5 évig rendeltetésszerűen működteti,
 • hozzájárul ahhoz, hogy a hitel lejártáig biztosíték (jelzálog) terhelje meg a megvalósult fejlesztést,
 • nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,
 • köztartozása nem áll fenn,
 • rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel.

Mezőgazdasági beruházási hitel

 • A mezőgazdasági vállalkozás a kamattámogatást a beruházások, támogatás szempontjából elszámolható költségeihez igénybe vett hitel pénzügyileg rendezett kamatai után igényelheti.
 • A mezőgazdasági vállalkozás a pénzügyi intézmény kezdeményezése alapján kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességvállalást is igénybe vehet.

A kamattámogatásban részesülő hitel összege:

 • mezőgazdasági termelő esetében legalább 2 millió forint, de legfeljebb 400 millió forint;
 • termelői szervezet és termelői csoport esetében legfeljebb 750 millió forint lehet, amely keretösszeg több hitelkérelem alapján is felhasználható.
 • A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított legalább 5 év, de legfeljebb 7 év, ezen belül legfeljebb 1 év türelmi idő biztosításával. A futamidő alatti előtörlesztés esetén az addig igénybe vett kamattámogatás nem számít jogosulatlan támogatás igénybe vételének.
 • kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességvállalás a hitelszerződés szerinti hitelösszegre és egyéves ügyleti kamatára, illetve az ezt követő években a mindenkor fennálló tőketartozásra és egyéves ügyleti kamatára vehető igénybe.
 • Az készfizető kezességvállalás mértéke legfeljebb 80% lehet.

Mezőgazdasági gép- és technológia beszerzés pénzügyi lízingjének kamattámogatása

 • a lízing futamidő:  legalább 36 hónap és a lízingbevevő a futamidő végén megszerzi a lízingelt eszköz tulajdonjogát;
 • a lízingdíj kamattámogatás mértéke: a lízingdíj kamat-tartalmának 50%-a.
 • a készfizető kezességvállalás mértéke: legfeljebb 80% lehet

Nem jogosult: a mezőgazdasági vállalkozás az e rendelet szerinti támogatás igénybe vételére, amennyiben:

 • csőd-, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtás vagy végelszámolás alatt áll;
 • a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy csak részben teljesítette;
 • 60 napot meghaladó, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett számára;
 • gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt áll;
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül jogosulatlanul igénybe vett támogatásból eredő rendezetlen tartozása van;
 • az azonos jogcím keretében támogatott befejezetlen projekttel rendelkezik;
 • az adott beruházás az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program fejlesztési támogatásban, vagy az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozható termelői szervezet támogatásban részesül;
 • az adott beruházás csak a meglévő közösségi vagy nemzeti előírásoknak való megfelelésre irányul.
 • a hitel-, illetve lízingszerződés nem HUF alapon kerül megkötésre.

A hiteligényléssel és bővebb információval kapcsolatban kérjük, hogy keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Filipov Vlagyimir, területi vezető

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 
Mobil: +36 (70) 377-3858 
E-mail: filipov.vlagyimir@european.hu

2015-03-27
Uniós pénzre pályázik? - Itt vannak a fontos tippek és buktatók!

A nagyvállalatok, illetve a kereskedelmi és szolgáltató szektorba tartozó kkv-k nem pályázhatnak az új uniós fejlesztési ciklusban a kapacitásbővítő pályázati kiírásokban, mivel azok elsősorban a feldolgozóipari cégekre lesznek kiírva - hívta fel a figyelmet Kabai Anikó a Világgazdaság mai konferenciáján. A Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője a gazdaságfejlesztési pályázatok bírálati szempontjainak ismertetése mellett több igen fontos tippet, illetve buktatót is elmondott azzal kapcsolatban, hogy mikre kell nagyon odafigyelnie a pályázóknak, különben jelentős problémákba szaladhatnak bele. Az egyik ilyen - tömegeket érintő probléma - az, hogy a pályázat elektronikus benyújtása után 3 nappal még postán is be kell nyújtani egy nyilatkozatot.

Kabai Anikó előadásának fontosabb gondolatai illetve a pályázóknak szóló tippek és fontos buktatók

 • Az a cég, amelynek a közép-magyarországi régióban van a székhelye, megfontolhatja, hogy a konvergencia-régióban keres telephelyet
 • A GINOP 1-es prioritásába tartozó, kapacitásbővítést segítő pályázatokból (pl. gépek, ingatlanok) a nagyvállalatok lényegében ki lesznek zárva és a kkv-k körében is szinte csak a feldolgozóipari jellegű cégek indulhatnak, a kereskedelmi és a szolgáltató jellegű cégek nem (elismerte, hogy ez markáns fordulat az előző ciklushoz képest)
 • A nagyvállalatok a K+F+I, a foglalkoztatási és képzési, illetve az IKT jellegű pályázatokban továbbra is részt vehetnek
 • A 300 milló forint alatti támogatási összegű pályázatoknál kötelező lesz az egyszerűsített eljárás lebonyolítása, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebb adatot kell beadni, így könnyebben és gyorsabban elbírálható a pályázat is
 • kétlépcsős pályázati értékelés első szakaszában az ún. KO-kritériumoknak való megfelelést vizsgálják (kapcsolódjon a pályázati célhoz, takarékos, időben megvalósítható legyen) és ha ezek egyikének nem felel meg a projekt, akkor eleve kizárják a további értékelésből
 • A második lépcsőben jön az értékelési szempontrendszer, amely minden esetben pontozásos lesz és mivel elektronikus lesz minden pályázat, így már a kitöltési felületen látja a pályázó, hogy a rendszer hány pontot ad a pályázatára
 • Az értékelési rendszerbe bekerült a mérföldkövek rendszere is, amelyekhez kötve van a támogatás lehívás lehetősége is,
 • Kabai felhívta a figyelmet arra a fontos újításra és egyúttal buktatóra, hogy a mérföldköveknél meghatározottnál lehet gyakrabban támogatás kifizetési kérelmet benyújtani, de az egyes mérföldköveknél kötelező lesz benyújtani kérelmet, ha pedig ez elmarad, akkor a rendszer szerint kifizetési késedelembe esik a pályázó, így innentől ennek orvoslásáig nem nyújthat be újabb pályázatot (ha mégis bead pályázatot, akkor automatikusan várólistára kerül)
 • Mindez tehát azt jelenti, hogy addig nem kaphat támogatást a pályázó, amíg az összes folyamatban lévő projektjében nincsenek rendezve a mérföldkő kifizetések (pl. IH-tól kapott felmentéssel) és ez már érvényes a most futó 2007-2013-as ciklusbeli projektekre is - hangsúlyozta, ami a projektek likviditásmenedzsmentje szempontjából is lényeges feltétel.
 • Ha a pályázó bekerül a jó adózóknak számító adatbázisba, akkor ezt követően az Irányító Hatóságnak be kell nyújtani egy kérelmet és ha ez megvan, csak ekkortól nem kell biztosítékot nyújtani a pályázatok mellé

Rápörög az EU az árakra, itt egy fontos buktató

 • Fontos változás és egyúttal nehezítés a pályázóknak, hogy az eddigi 1 helyett mostantól 3, egymástól független cégtől/szervezettől kell beadni árajánlatot a pályázathoz csatoltan, ami Kabai szerint valóban sokszor elég nehéz lehet (pl. nincs elég versenytárs, külföldiektől árajánlat bekérése, nem azonos műszaki tartalom)
 • Ha valamiért a 3 árajánlat benyújtása nem lehetséges, akkor azt jelezni kell a pályázat kitöltése során a kiírók felé, mert akkor ezt figyelembe lehet venni, de hangsúlyozta, hogy az értékelőknek kevés a mérlegelési lehetősége: a legolcsóbb árajánlat irányába kell elmozdulniuk
 • Az árajánlatok begyűjtési nehézsége kapcsán Kabai jelezte, hogy dolgoznak a kivételek és az árajánlatok összehasonlíthatóságát segítő rendszeren, de azt tanácsként jelezte: az a legjobb, ha az ajánlatot nyújtó cégnek van honlapja és referenciája, mert azt (ill. internetes adatbázisokbeli árakat, próbavásárlás árait) tudják nézni a bírálók
 • Hangsúlyozta: az EU erős hangsúlyt fektet az árazási kérdésekre, "ez az új nünüke", amire nagyon figyelnek a magyar intézmények is, az árvizsgálat fokozottan figyelembe került
 • Azt is tanácsolta: bármikor, amikor a normál sztenderdtől eltérő árazás kerül be a pályázatba (pl. Ft/m2), akkor azt fejtsék ki a pályázat készítői, azaz magyarázzák meg a hátteret, mert ezt figyelembe tudják venni az értékelők
 • Felhívta a figyelmet arra, hogy az infrastruktúra-fejlesztési (építési) beruházásoknál azért követelik meg előre a pályázat benyújtásakor az építési engedély meglétét, mert a korábbi 24 hónap helyett jellemzően 12 hónapra csökken a projekt előírt/vállalt megvalósítási határideje, így az engedély beszerzése már nem vesz el időt a projekt megvalósításából
 • Azt is jelezte, hogy a legtöbb pályázatot a jogszabályok szerint 24 hónapig nyitva kell tartani, de az esetleges időközbeni keretkimerülés ezt felülírhatja.

Itt van még néhány további fontos buktató

 • Annak, hogy a teljes pályázati folyamatban minden kommunikáció egy online rendszeren keresztül történik a pályázó és az intézményrendszer között, számos előnye is van (pl. azonos esélyű benyújtás, gyors válasz, értékelési döntés)
 • Fontos azonban tudni, hogy a pályázat elektronikus benyújtása után 3 napon belül minden pályázónak postán is be kell nyújtania egy nyilatkozatot, ami hitelesíti, hogy ő maga adta be a pályázatot az elektronikus felületen
 • Kabai elismerte: ez az ősszel kiírt 9 gazdaságfejlesztési pályázatnál tömeges problémákhoz vezetett, mivel szinte mindenki elfelejtette, de hangsúlyozta, hogy ettől nem tud eltekinteni az intézményrendszer
 • A szechenyi2020.hu oldalon bárki tud regisztrálni többféle intézmény (vállalkozás, szervezet) nevében is, de nagyon fontos, hogy a rendszer a későbbi keresésnélcsak azokat a pályázati lehetőségeket dobja fel, amelyek megfelelnek az előre beállított gazdasági formakódnak (GFO-kód)
 • Nagyon fontos átgondolni, hogy milyen kapcsolattartási email címet adnak meg a pályázók, mert erre érkezik a továbbiakban minden fontos információ a kiírók részéről (helyesen bevitt cím, tárhely méret, gyakran nézett fiók)
 • Ha bármilyen probléma merül fel az elektronikus felületen a pályázat készítése közben, érdemes print screent készíteni a későbbi "bizonyítás" és a hatékonyabb ügyfélszolgálatos segítségkérés érdekében is
 • Ha a pályázat végén meghatározott TEÁOR-kódoktól eltérő a pályázó saját kódja, akkor hiába pályázik, nem lesz jogosult, erre is figyelni kell
 • Kabai felhívta a figyelmet arra, hogy a teljes pályázat minden egyes pontján van lehetőség kifogást benyújtani, de ezt csak elektronikusan fogadja be az Irányító Hatóság.
 • Amennyiben kiderül, hogy az IH hibázott, akkor önrevízió keretében helyt adnak ennek és halad tovább a folyamat, de ha nem, akkor továbbküldik az ügyet a Miniszterelnökségre a döntés érdekében.

Forrás: portfolio.hu

2015-03-25
Ezért csúsznak az uniós pályázatok - hamarosan tényleg megindul a pénzosztás

Számos probléma hátráltatta a tavaly év végén meghirdetett uniós pályázatok gyors elbírálását, például gondot okoztak az online értékelési rendszer technikai problémái és a hibásan benyújtott pályázatok - tudta meg a Napi.hu. Jövő héten viszont már megindul a döntéshozatal, eleinte heti 100, majd akár 200 győztest is kihirdethetnek.

A 2014-2020-as uniós költségvetési időszakot érintően elsőként októberben jelentek meg támogatási kiírások (amelyekre novembertől lehetett benyújtani a pályázati dokumentumokat), ám mivel az EU ekkor még nem hagyta jóvá a magyar operatív programokat, a kormány a saját felelősségére írta ki a pályázatokat. Ez azt jelenti, hogy a kormány olyan célokat finanszírozott (például a fiatalok vállalkozóvá válását, vagy új piaci megjelenés támogatását), amelyeket minden bizonnyal támogatni fog az EU is a következő hét évben, így ezekre utólag is le tudják hívni Brüsszelből a pénzt.

Akkor gyors elbírálást ígértek, de az azóta eltelt időszakban sem hirdettek győztest. Ennek több oka volt - tudta meg a Napi.hu. Gondot okozott például, hogy elenyésző volt azoknak a támogatási kérelmeknek a száma, melyeknél nem volt szükség hiánypótlásra, de ahol kérték, ott sem küldte el minden ötödik pályázó a kiegészítéseket. Ennek megfelelően jelenleg is zajlik "a jogosultsági feltételeknek való megfelelés vizsgálata", elutasítás esetén pedig a kifogások kezelése.

Az sem segítette a gyors elbírálást, hogy az előzetes várakozásokat a pályázatok száma és az ezekhez kapcsolódó támogatási igények is jelentősen meghaladták. A kérelmek feldolgozása azonnal megkezdődött, a problémát azonban fokozta, hogy a pályázatok több mint felét már az első napon beadták, az online értékelési rendszer kezdeti technikai nehézségei miatt azonban csak 2014 december közepén lehetett volna úgy hiánypótlást kiküldeni, hogy azt a pályázó biztosan megkaphassa. (A nagy rohamra lehetett volna számítani, a pályázati tanácsadók a Napi.hu-nak azt nyilatkozták, hogy rengeteg vállalkozás immár másfél éve halasztja a beruházásait, bízván, hogy azokat majd részben uniós pénzből tudja megvalósítani - szerk.)

Sok olyan pályázat is bekerült a rendszerbe, ahol hibásan adták be a pályázati nyilatkozatot - ez pedig nem korrigálható hiánypótlással, az emiatt elutasítottaknak csak a tavaszi, nyári pályázati körben lesz lehetőségük újra pályázniuk. Gyakori hiba volt az is, hogy a cégek hiányos, pontatlan, a feltételeknek nem megfelelő árajánlatot adtak be. (Az új szabályozás szerint minden költségtétel alátámasztására 3 független ajánlattevőtől kell árajánlatot kérni - szerk.) Előfordul az a hiba is, hogy a pályázó rosszul sorolja be a költségeket, vagy pedig olyan tevékenységet szeretne fejleszteni, amire az adott pályázatban nincs lehetőség. Jó hír ugyanakkor, hogy "sok átgondolt, a piachoz igazodó projekt" érkezett a hatóságokhoz, így a támogatás nem a talpon maradást, hanem a gyorsabb előrelépést segítheti.

Több GOP-os projekt végső elszámolási határideje tavaly év végére esett, ami azért fontos, mert akinek késedelemben lévő GOP-projektje van, az nem kaphat támogatást az új operatív programból, a GINOP-ból. Ez ugyancsak lassította az elbírálást, mint ahogy a sok munkaszüneti nap az év végén, félő volt, hogy ha karácsony előtt küldik ki a hiánypótlásokat, akkor a két ünnep közötti 3 munkanapban a vállalkozások a hiányzó dokumentumokat nem fogják tudni beszerezni. Sok kisebb vállalkozás ugyanis leállt ezeken a napokon.

Jövő héttől már nyerteseket hirdetnek

Mindezeknek köszönhetően csak januárban kezdődött el a hiánypótlások kiküldése, így mára jutott el odáig a rendszer, hogy az egyszerűsített eljárásrendi pályázatokban (kapacitásbővítés, piacra jutás) a jövő héten már megindulhat a döntéshozatal. Először várhatóan százas nagyságrendben születik támogatói döntés, azt követően pedig egyre gyorsuló ütemben, heti 150-200 támogatósi döntés születhet.

Vannak azonban olyan pályázatok, mint például a rugalmas foglalkoztatást, vagy éppen a fiatalok vállalkozóvá válását célzó kiírások, ahol konzorciumban együttműködő vállalkozások, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek adhattak be támogatási kérelmet. Ezzel kapcsolatban több megkeresés érkezett, hogy kevés az előkészítésre rendelkezésre álló idő, ezért az Irányító Hatóság 2015. január 30-ig meghosszabbította a beadási határidőt. Ezekben az esetekben - mivel komplexebb pályázatokról van szó, és még sok hiánypótlás nem érkezett vissza - leghamarabb május első felében várható döntés.

Új rendszerhez kell hozzászokni - plusz időt kapnak a pályázók

Az új uniós költségvetési időszakban egy teljesen új pályázati rendszerhez kell hozzászokniuk a pályázóknak, így többek közt megújultak a pályázati felhívások, útmutatók és a támogatási kérelmek adatlapjai is. Mostantól minden pályázatot elektronikus úton kell benyújtani, ha pedig valaki rendelkezik e-aláírással, akkor papír felhasználása nélkül meg lehet oldani a pályázást.

Fontos változás lesz, hogy idővel egyre több hatósági adatbázist kötnek össze (adóhivatal, cégbíróság, földhivatal), így a pályázóknak kevesebb adatot kell majd megadniuk. Ennek köszönhető, hogy a korábbi 600 kitöltendő adatmező 300-ra csökkent, ám a kormány tervei szerint további csökkenés jöhet, hiszen idővel további adatbázisokat is bekötnének a rendszerbe. Az is csökkenti az adminisztratív terheket, hogy korábban mindig szükséges volt a kitöltő program telepítése ahhoz, hogy dolgozni lehessen egy adott pályázaton, most már elegendő az online elérhetőség is. 

Az új rendszerben már vannak olyan beépített ellenőrző és összegző mechanizmusok, amelyek segítik a munkát, a korábbihoz képest inkább felhasználóbarát megoldást nyújtanak - mondták korábban a Napi.hu-nak pályázati tanácsadó cégek. Javítja a kezelhetőséget az is, hogy egy helyen elérhetőek egy pályázó támogatási kérelmei, illetve könnyebbséget jelent a pályázók számára, hogy a köztartozásmentes kedvezményezettek nem kötelesek biztosítékot nyújtani. Ugyanakkor volt olyan vélemény is, mely szerint összességében nőttek az adminisztratív terhek. Ez főképp annak köszönhető, hogy az új szabályozás szerint minden költségtétel alátámasztására 3 független ajánlattevőtől kell árajánlatot kérni.


Mivel az új eljárásrendet a támogatást igénylőknek meg kell szokniuk, ezért az intézményrendszer időt enged a pályázóknak, hogy az új sablonokat, eljárásrendet, informatikai rendszert megismerjék: a határidők késedelmes teljesítését nem szankcionálják, több alkalommal lehetőséget adnak hiánypótlásra és tisztázásra, elsődleges célnak tekintik, hogy a "tartalmilag kiváló" támogatási kérelmek valamilyen formai hiba miatt ne essenek ki röviddel a benyújtást követően.

Forrás: napi.hu

2015-03-16
Közel 1250 milliárd forint jut agrár-vidékfejlesztésre

A hazai társfinanszírozással és az 1200 hektár feletti birtokok támogatásának csökkentésével együtt megközelíti az 1250 milliárd forintot az agrár-vidékfejlesztési források nagysága.

Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár az Agrárium 2015 konferencián ismertette az agrár-vidékfejlesztési politika újdonságait.

A 2020-ig tartó ciklusban a kormány vidékfejlesztési politikájának kiemelt célja

 • a versenyképes béreket nyújtó munkahelyek teremtése,
 • valamint a mikro-, kis- és közepes vállalkozások kiemelt fejlesztése az agráriumban.

Fontos fejlesztési területként jelenik meg

 • a munkaigényes mezőgazdasági ágazatok versenyképességének javítása,
 • a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében a környezetkímélő gazdálkodás,
 • valamint a vidéki települések erőforrás-hatékony működése.

A 2007-2013-as időszakhoz képest jelentős változás

 • az új, egységes rendszerhez illeszkedő, pályázóbarát eljárásrend,
 • az egyszerűsített támogatástípusok bevezetése és az egyszerűsített elbírálás.

A Vidékfejlesztési Program előnyben részesíti az olyan magas hozzáadott értéket és új munkahelyeket teremtő ágazatok támogatását, mint a zöldség- és gyümölcstermesztés, az állattenyésztés és az élelmiszeripar.

A fiatal gazdálkodók kiemelt célcsoportjai a programnak. Elkülönített forrásokkal, nagyobb támogatási intenzitással és külön tematikus alprogram keretében segíti a képzett, ifjú gazdákat a kormány: új agrárvállalkozás létrehozására tervezetten 122 millió euró, mezőgazdasági beruházásokra elkülönítetten 130 millió euró áll 2020-ig a fiatal gazdák rendelkezésére.

Fontos újdonság, hogy a borágazat fejlődését, a borászat versenyképességének erősítését elkülönített forrás fogja segíteni a programon belül, vagyis nem kell az élelmiszeripar egyéb ágazataival versenyezniük a fejlesztési forrásokért. Ennek kerete mintegy 20 milliárd forint lesz - hangsúlyozta Mezei Dávid, agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár.

A Vidékfejlesztési Program tervezése folyamatban van, a nemrégiben zárult újabb társadalmi egyeztetés folyamán beérkezett észrevételeket a kormány beépíti a végleges programváltozatba. Az Európai Bizottság várhatóan májusban fogadja el a dokumentumot, a nyári hónapokban pedig elkezdődik a konkrét pályázatok meghirdetése.

(Miniszterelnökség)

2015-03-13
830 milliárd forint uniós forrás támogatja a gazdaságfejlesztést az idén

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében csaknem 70 pályázati felhívást tesz közzé mintegy 830 milliárd forint összegben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az idén - tájékoztatott Rákossy Balázs, a tárca európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.

Az államtitkár hangsúlyozta: a foglalkoztatás és a versenyképesség növelésére épülő gazdaságfejlesztéshez a legközvetlenebb módon a GINOP járul hozzá. A 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakban a gazdaságfejlesztési operatív programban összesen 2733 milliárd forint támogatási lehetőség nyílik meg a gazdasági szereplők számára.

Rákossy Balázs kiemelte, hogy a 2014-20-as időszak átfogó nemzeti célkitűzése a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés elérése, a versenyképesség növelése és a magyar ipar fejlesztése. A GINOP kiemelkedő abból a szempontból, hogy a teljes gazdaságfejlesztést egy rendszerbe foglalja, nyolc prioritást meghatározva.

A GINOP 1. prioritása a

 • kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességének javítása,
 • az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása,
 • a kkv-kapacitás bővítésének megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben.

Ezek a pályázati felhívások az exportképes magyar kkv-k arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újraiparosodásához is közvetlenül hozzájárulnak.

Ebben az évben az NGM mintegy 12 pályázati felhívást fog meghirdetni, összesen csaknem 145 milliárd forint keretösszegben.

A 2. prioritás területe a kutatás és fejlesztés támogatása, amely kulcsfontosságú a modern Magyarország jövője szempontjából - közölte az államtitkár. A magyar gazdaságpolitika a továbbiakban az iparágakon átívelő szemléletmóddal azokat a technológiákat támogatja, amelyeknek továbbgyűrűző hatásai vannak. A korábbi szemlélethez képest kiemelkedő változás, hogy a vállalati szféra mellett a tudományos non profit szektor támogatása is hangsúlyossá válik. Az idén csaknem 210 milliárd forint értékben 13 pályázati felhívást hirdet meg a tárca.

Kifejtette: az infokommunikációs fejlesztések a GINOP 3. tengelye, amelyek a 2014-2020-as időszakban kiemelt területként jelennek meg. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó módokon járulnak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés hatékonyabbá válását, a vállalkozások versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek javulását. Itt 13, csaknem 95 milliárd forint keretösszegű pályázati felhívás célozza majd alapvetően a kkv-szektort.

Az energia témakör a 4. prioritás, a pályázati felhívások itt az operatív program versenyképességet támogató stratégiájához illeszkedve a vállalkozói szféra költséghatékony energiatermelését és energiafelhasználását ösztönzik majd. Kiemelt cél a kkv-k épületenergetikai fejlesztése, a foszilis energia felhasználásának csökkentése, valamint a megújuló energiák minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása. Az idei év során várhatóan három felhívás 18 milliárd forint értékben ad lehetőséget kizárólag kkv-knak az ország energiafüggőségének mérséklésére - mondta Rákossy Balázs.

A GINOP 5. prioritásaként jelenik meg a teljes foglalkoztatás, a rugalmas, családbarát megoldások elterjesztése, a munka alapú társadalom erősítése, a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, amit az álláskeresők és az alacsony iskolai végzettségűek fokozott munkavállalási hajlandósága, valamint foglalkoztathatóságuk javulása szolgál. Az álláskeresők eredményes munkaerő piaci integrációja megkívánja a minőségi, megfelelően célzott és egyénre szabott munkaerőpiaci szolgáltatások hozzáférhetőségét. Kiemelt szerepet kap a kkv szektor, a magas élőmunka-igényű ágazatok, a turizmus, emellett pedig a társadalmi célú vállalkozások fejlesztéseinek segítése. Idén várhatóan hét pályázati felhívás jelenik meg 130 milliárd forint keretösszegben.

Négy pályázati felhívást meghirdetését tervezi a szaktárca 44 milliárd forint értékben a 6. prioritás, azaz az oktatás és képzés témakörben. A foglalkoztatási célok teljesülésének egyik legfontosabb feltétele a munkaerő minőségének javulása. Kiemelt célcsoport az időskorúak, a leszakadó társadalmi csoportok, a gyermekvállalásból visszatérő nők, a fogyatékkal élők, illetve az elmaradott térségekben élők. Emellett a rugalmas oktatási formák és tananyagfejlesztések segítik a potenciális munkavállalókat a piacképes ismeretek elsajátításában. Ez a prioritás támogatja a munkahelyi képzések széles körét mind a kkv-k, mind a nagyvállalatok körében.

A 2014-2020-as forrásokról szóló brüsszeli tárgyalások egyik nagy sikere volt Magyarország számára, hogy a gazdaságfejlesztési célok közé a turizmus is bekerülhetett - hangsúlyozta az államtitkár. Az idén a 7. prioritás alatt olyan kisléptékű, fenntartható és a kulturális értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása lesz a cél, amelyek egymástól jól megkülönböztethetők. Ebben az évben négy felhívás meghirdetését tervezi a tárca 21,5 milliárd forint értékben.

A GINOP 8. prioritása a pénzügyi eszközök. A tapasztalatok szerint a kkv-k nehezebben jutnak banki finanszírozáshoz, mint nyugat-európai társaik, mert a bankoknak kis projekteket nem éri meg finanszírozni. A magyar kormány ezért kedvezményes hitel-, garancia- és tőkeprogramokkal segíti a termelő és szolgáltató kkv-k, a kutatási és innovációs projektek, az energiahatékonyság és megújuló energia felhasználási arányának növekedését. Kiemelt célcsoportok az induló vállalkozások, a fiatalok, a női vállalkozások és start-up cégek. Az év során 170 milliárd forint értékben 12 pénzügyi termék pályázati felhívásának megjelenésére lehet számítani - mondta el az államtitkár.

Forrás: kormany.hu