Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2015-11-07
Borászati fejlesztések támogatása (4.2.2.)

A borászati ágazat is jelentős támogatásokra számíthat az új pályázati ciklusban.

A felhívás céja:

Cél a borászati termékek feldolgozására, értékesítésére és/vagy fejlesztésre irányuló beruházások támogatása.

Célterületek:

 • Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése;
 • Energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, megújuló energiaforrás alkalmazása;
 • Agrár-innovációs beruházások megvalósítása;
 • Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok tagjaiként együttműködő gazdálkodók beruházásainak finanszírozása.

Rendelkezésre álló forrás: 20 Mrd Ft

Támogatási intenzitás: 50 % (Pest megye: 40 %)

Jogosultak: 

 • mezőgazdasági termelők (akinek az előz évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik)
 • mezőgazdasági termelőknek nem minősül mikro- és kisvállalkozás
 • a fenti jogosultak csoportja

Kizáró okok: 

 • A támogatott tevékenységhez Annex I. termékek használhatók fel, non-Annex termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben.
 • A projekt kizárólag Annex I. terméknek minsül borászati termékek elállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozhat.

Támogatás max. összege: 500 millió Ft (közös beruházás: 1,5 milliárd Ft)

Vállalási feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményít- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
 • Amennyiben a mezgazdasági eredet9 biomassza alapú energia elállítás esetén az elsdleges cél villamos energia elállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett h legalább 25%-át saját gazdaságon belül kell hasznosítani.

Támogatható tevékenységek:

A) célterület:
A borászati üzemek a 83/2011. (VIII.31.) VM rendelet 8. § (2) bek. értelmében 2015-ig juthatnak támogatáshoz az Európai Mezgazdasági Garancia Alapból borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez. 2016-tól kezdden a mezőgazdasági termelnek minsül, továbbá a nem mezgazdasági termelnek minősül, de legfeljebb mikro-, ill. kisvállalkozás méret9 borászati üzemek a Vidékfejlesztési Program forrásaiból pályázhatnak borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, ill. építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.

B) célterület:
A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, ill. megújuló energiaforrás alkalmazása.

C) célterület:
Célja az operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások támogatása, mely kapcsolódik az agrár-innovációs operatív csoportok együttműködésben megvalósuló projektjeinek támogatáshoz.

D) célterület:
Célja a megalakuló Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok jóváhagyott üzleti terv alapján a csoport tagjaiként együttműköd gazdálkodók gazdaságaiban megvalósuló beruházási elemek finanszírozása.

Elszámolható költségek:

a) Közvetlenül a technológiához, ill. az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó, valamint az üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy fejlesztése;
b) Új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, az információs és kommunikációs technológiai fejlesztéseket;
c) Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve;
d) A következ immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy folyamatok megszerzése.
A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.
e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglév termföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át.

Előleg: A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt biztosítékok köre: 

Az előleg összegével megegyez összegű biztosíték:
készpénzletét
• garanciavállaló nyilatkozat
• garanciaszervezet által vállalt kezesség
• biztosítási szerzdés alapján kiállított – készfizet kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelent) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.


Összefoglaló kisokos:

Főbb pontozási szempontok

 1. hozzáadott érték növelése, kapacitásbővítés (az értékelés fókusza: versenyképességi cél);
 2. erőforrás-hatékonyság javítása (az értékelés fókusza: környezeti és klíma célok);
 3. vegyes célú/tartalmú beruházás

Közös beruházások előnyt élveznek (pl. palackozó, hűtő, disztribúció, stb.)

Elismerhető költségek

 • borászati technológia
 • a technológiai célokat közvetlenül szolgáló építési munkák (de: bemutató, értékesítő, stb. NEM);
 • a beruházáshoz közvetlenül szükséges ingatlanvásárlás, max. 2%-ban (pl. telephely-bővítés, hogy építés-engedélyezhető legyen a beruházás);
 • informatika, know-how;
 • járulékos költségek (tervezés, engedélyezés, stb.)

Támogatás mértéke

 • a beruházás elismerhető költségének max. 50% (Közép-Magyarországon max. 40%) „lépcsőzetes” felépítés (pályázó és projekt-méret, terület szerint)

Támogatás módja

 • vissza nem térítendő támogatás + támogatott hitel + kamattámogatás kombinációi.

Pályázati alkalmasság vizsgálat, adatkérő 2017

1. Cégadatok
Pályázó adatai
Kapcsolattartó adatai

Konkrétan hol/kitől hallott Intézetünkről?

Tagja-e akkreditált innovációs klaszternek?
2. Minősítési kérdések
Megvalósulási hely
A megvalósulási hely per és igénymentes? (ha nem, nem jogosult indulni, kérjük alaposan vizsgálja meg!)
Nincs végrehajtás alatt a cég és nem is lesz a benyújtásig (kérjük ügyeljen rá, mert ha beadáskor épp van, nem jogosult indulni!)
Export árbevétel: 2014: 2015: 2016:
A fejlesztendő tevékenység TEÁOR kódja
Átlagos statisztikai létszám 2013: 2014:
2015: 2016:
3. Összefoglaló a projektről
Kérjük elképzeléseit a következő táblázatban is jelölje (x-el; nettó összeg):
cél 0-20 M. Ft 20-50 M. Ft 50-100 M. Ft 100 M. Ft felett
gép és eszköz beszerzés
ingatlan (építés, átalakítás)
energetika
innováció
egyéb
Ha a pályázat kérné, ennyi munkahelyet tudnék teremteni 2016-hoz képest:
A fejlesztés tárgya konkrétan, pl:
- 10 M. Ft targonca
- 55 M. Ft csarnok építés
4. Finanszírozási lehetőségek:
Igényel-e segítséget a pályázati önerőhöz (egyablakos rendszerben) kedvezményes hitelkonstrukció formájában?
Ha nem lesz jogosult pályázni, a hitelkonstrukció így is érdekli?
5. Egyéb, fontosnak tartott megjegyzések: