Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2016-11-20
Gazdálkodók figyelem! Érkezik a közel 24 milliárdos EU-pénz

A napokban jelent meg három vidékfejlesztési pályázat, melyek együttes keretösszege közel 24 milliárd forint. Mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók nyújthatják be a támogatási kérelmeiket. A kertészeti pályázat munkagépek, eszközök beszerzését, önjáró betakarítógép, illetve traktor vásárlását támogatja. A másik két pályázat a klímaváltozás és a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzésére, illetve a magyarországi erdészeti fafajok meglévő genetikai változatosságának hosszú távú megőrzésére és fenntartására fókuszál. 

1. Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása VP2-4.1.3.5-16

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,08 milliárd Ft, mely 2 fókuszterület között oszlik meg.
 • A támogatott projektek várható száma 1 500 db.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • Az igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.
 • Ha a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.
 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.
 • Fenntartási időszak 5 év.
 • Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők, termelői csoportok és szervezetek nyújthatnak be, de kollektív beruházás keretében és konzorciumi formában is van lehetőség.
 • A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19. napjától lehetséges.

Támogatható tevékenységek 

 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
 • maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése
 • talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek)

2. Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése VP4-15.2.1.1-16

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,12 milliárd Ft.

 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30 db.
 • Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003 FVM Rendelet és a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003 FVM Rendelet által meghatározott terület egységek teljes, vagy azok területileg lehatárolt, összefüggő területén vehető igénybe.
 • Támogatást igényelhetnek erdőgazdálkodók, erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 1 .§ (3) bekezdés c) pontja alapján nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők, és a közjogi szervezetek.
 • A kérelmeket 2016. december 8. napjától lehet benyújtani.
 • A támogatás intenzitása 100%.

Támogatható tevékenységek 

 • in situ génmegőrzési módok esetében: erdészeti génrezervátumok fenntartása, magtermesztésre kijelölt törzsállományok fenntartása
 • ex situ génmegőrzési módok esetén: juvenilis formában, genotípus fenntartása, oltvány formában, genotípus fenntartása, faalakú formában utódnemzedék, származás, család fenntartása, faalakú formában genotípus fenntartása
 • erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei: vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit és elit fokozatú anyatelepeinek fenntartása, generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek fenntartása

3. Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása VP3-5.1.1.1-16

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,72 milliárd Ft.
 • A támogatott projektek várható száma 210 db.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint. b) A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a
 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.
 • Fenntartási időszak 5 év.
 • Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők, termelői csoportok és szervezetek nyújthatnak be, de kollektív beruházás keretében és konzorciumi formában is van lehetőség.
 • A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19. napjától lehetséges.

Támogatható tevékenységek 

 • a jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

Forrás: portfolio.hu