Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2017-03-06
GINOP-1.2.6-8.3.4-16. Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

Mivel az élelmiszer-feldolgozás az élelmiszer ellátás biztonságában kulcsszerepet tölt be, alapvető fontosságú az Irinyi Tervben is kiemelt ágazat fejlesztése. Ennek érdekében biztosítani kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági alapanyag háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripari feldolgozó ágazat talpra állítását, versenyképességének javítását. Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését. A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

Beadhatóság dátuma: 2017. február 15.- 2019. február 15-ig

Rendelkezésre álló keretösszeg: 100 milliárd Ft (amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 50 Mrd Ft, a visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatás keretösszege: 50 Mrd Ft.)

Pályázók köre: élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó középvállalkozások

Igényelhető támogatás:

  • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 750 millió Ft
  • Az igényelhető kölcsön összege: minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft

(Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.)

Támogatás mértéke:

  • A vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 37%
  • A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke: maximum 75%

Kamat: 1% / év

Kölcsön futamideje:

a.)    új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,

b.)    immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,

c.)     az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.

Rendelkezésre tartási idő:

A projekt fizikai befejezésétől számított maximum 12 hónap, de nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

Támogatható tevékenységek köre:

  • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása  (min. 20%)
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
  • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. 10%)
  • Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése
  • A termeléshez, vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (max. 15%)

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

A pályázatok megírását a továbbiakban is fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP

PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÓJA→


Pályázati alkalmasság vizsgálat, adatkérő 2017

1. Cégadatok
Pályázó adatai
Kapcsolattartó adatai

Konkrétan hol/kitől hallott Intézetünkről?

Tagja-e akkreditált innovációs klaszternek?
2. Minősítési kérdések
Megvalósulási hely
A megvalósulási hely per és igénymentes? (ha nem, nem jogosult indulni, kérjük alaposan vizsgálja meg!)
Nincs végrehajtás alatt a cég és nem is lesz a benyújtásig (kérjük ügyeljen rá, mert ha beadáskor épp van, nem jogosult indulni!)
Export árbevétel: 2014: 2015: 2016:
A fejlesztendő tevékenység TEÁOR kódja
Átlagos statisztikai létszám 2013: 2014:
2015: 2016:
3. Összefoglaló a projektről
Kérjük elképzeléseit a következő táblázatban is jelölje (x-el; nettó összeg):
cél 0-20 M. Ft 20-50 M. Ft 50-100 M. Ft 100 M. Ft felett
gép és eszköz beszerzés
ingatlan (építés, átalakítás)
energetika
innováció
egyéb
Ha a pályázat kérné, ennyi munkahelyet tudnék teremteni 2016-hoz képest:
A fejlesztés tárgya konkrétan, pl:
- 10 M. Ft targonca
- 55 M. Ft csarnok építés
4. Finanszírozási lehetőségek:
Igényel-e segítséget a pályázati önerőhöz (egyablakos rendszerben) kedvezményes hitelkonstrukció formájában?
Ha nem lesz jogosult pályázni, a hitelkonstrukció így is érdekli?
5. Egyéb, fontosnak tartott megjegyzések: