Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2015-04-17
Pályázati lehetőségek a Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások részére

Hamarosan kiírásra kerülnek a Széchenyi 2020 keretein belül meghirdetésre kerülő pályázatok. Ezúton szeretnék felhívni figyelmét ezen lehetőségekre, fókuszálva a Szabad vállalkozási zóna adta előnyökre.

A szabad vállalkozási zónákban beruházók előnyt élveznek majd, mert itt magasabb lesz a támogatási intenzitás, több lesz az elérhető pályázat.

Mivel a közép-magyarországi régió elérte az európai uniós átlagnak megfelelő fejlettségi szintet, ezért várhatóan kevés forrás kerül majd ezen a területen kiosztásra, ezért ha valaki pályázni szeretne, érdemes lehet a tevékenységét a konvergencia régiókba, ezen belül is a szabad vállalkozási zónákra, azaz a hátrányos, illetve leghátrányosabb helyzetű besorolással rendelkező településekre fókuszálni.

A kormány a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő településeket jelölte ki szabad vállalkozási zónává, melynek köszönhetően kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági élet szereplői számára. 

Előnyök:

 • több elérhető pályázat (például a kapacitás bővítéshez kapcsolódó kiírások elsősorban a feldolgozóipar vállalkozásait támogatják, míg a kereskedelmi és szolgáltató szektorban tevékenykedő cégeket nem, KIVÉVE a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások esetén!)
 • magasabb támogatási % és összeg
 • egyéb adókedvezmények

lesznek elérhetőek ezek térségekben működő vállalkozások számára.

Használja ki Ön is az EU vissza nem térítendő támogatási keretét. 

GINOP 1.2.1. | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Várható megjelenés: 2015. április-május 

Támogatás összege: 10-100 Mió Ft

Támogatás mértéke: max. 50%

Támogatható tevékenységek:

•Új gépek, berendezések, gyártó kapacitást növelő eszközök beszerzése
•Kizárólag a kapacitásbővítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés
•IT fejlesztés
•Anyagmozgató eszközök beszerzése 
 
Pályázók köre:
•Feldolgozóipari tevékenységet folytató KKV-k
•Nem szolgáltatói szektorban működő KKV-k
•Szabadvállalkozási zóna területén működő KKV-k (abban az esetben is, amennyiben szolgáltatói szektorban tevékenykednek)

 

GINOP 1.2.2. | Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban

Várható megjelenés:   2015. április-május

Támogatás összege:   1,5-2 Mió Ft/új munkavállaló

Támogatás mértéke:   35-70% (megvalósítási helyszíntől függően)

Támogatható tevékenységek:

•Új gépek, eszközök, berendezések beszerzése
•Infrastrukturális fejlesztés
•IT fejlesztés

Nem támogatható:

•Bértámogatás 

Pályázók köre:

 • Szabad vállalkozási zóna területén működő KKV-k

GINOP 1.3.1.| Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Várható megjelenés:    2015. április-május

Támogatás összege:   3-7,5 Mió Ft

Támogatás mértéke:   max. 50%

Támogatható tevékenységek:

•Külpiacra lépés
•Kiállításokon, vásárokon való megjelenés
•Többször felhasználható marketing eszközök
•Piacelemzés
•Marketing tanácsadás
•Promóciók költségei

Pályázók köre:

•KKV-nak minősülő gazdasági társaságok
•Egyéni vállalkozók
•Szövetkezetek

 

GINOP 4.1.2. | Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Várható megjelenés: 2015. június

Támogatás várható összege: max: 50 millió Ft

Támogatás  mértéke: max: 50%

Támogatható tevékenységek:

 • Külső hőszigetelés,
 • Nyílászárócsere,
 • Hő visszanyerő szellőzés létesítése,
 • Fűtési, hűtési és használati meleg-víz rendszerek korszerűsítése,
 • Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása,
 • Napkollektorok alkalmazása,
 • Napelemek alkalmazása villamos-termelés céljából,
 • Biomassza felhasználása fűtésre, fűtésrásegítésre,
 • Hőszivattyú alkalmazása használati meleg-víz termelésre,
 • Geotermikus energia alkalmazása.

Pályázók köre:

 • KKV-nak minősülő gazdasági társaságok

GINOP 4.1.3. | Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrás használatával

Várható megjelenés: 2015. június

Támogatás várható összege: max: 50 millió Ft

Támogatás mértéke: max: 50%

Támogatható tevékenységek:

 • Épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (biomassza),
 • Használati meleg-víz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor, biomassza), gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő és/vagy villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor, biomassza, napelem),
 • Épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból (napelem).

Pályázók köre: 

 • KKV-nak minősülő gazdasági társaságok

Az információk nem hivatalos pályázati kiírás adatai, hanem tájékoztató jellegű előrejelzések a korábbi pályázati felhívások tartalma alapján. A végleges feltételeket a Pályázati Felhívás fogja tartalmazni.

Intézetünk nem csupán a pályázat megírását vállalja, de a projekt teljes követését és az elszámolásokat is, így Ön teljesen mentesülhet a pályázatot érintő "papírmunka" alól. Kiterjedt banki kapcsolataink révén a pályázathoz szükséges pénzügyi erőforrások (önerő) előteremtésében is jelentős támogatást nyújthatunk.

Készüljünk fel együtt, időben!

Kérjük, hogy töltse ki Pályázati előminősítő űrlapunkat, hogy fejlesztési terveit megismerve együtt készülhessünk az új kiírásokra és tegyük meg a szükséges lépéseket.

Projekt-terve megismerése után munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot a további és jövőbeli terveihez kapcsolódó  részletek egyeztetése céljából.

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

Bármilyen kérdése felmerül, kérjük, hogy keresse Intézetünket elérhetőségeink bármelyikén.

2015-04-01
Fiatal gazda pályázat 2015

A 2007-2013-as időszak uniós kifizetéseit 2015. december 31-ig teljesíteni kell. A meg nem valósult fejlesztésekből visszaáramló forrásokat a Miniszterelnökség gyorsan lefolytatható, népszerű pályázatok megnyitására fordítja. Ilyen például a Fiatal gazdák támogatása

 

A fiatal gazda pályázat célja:

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő konstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása. 

A fiatal gazda pályázat jellege, támogatás mértéke:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melynek 90%-át várhatóan az MVH előre kifizeti.

 • A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának lehívására külön kifizetési kérelem benyújtását köveőten-, a jogcímrendeletben meghatározott feltételek teljesítését követően kerülhet sor.
 • A támogatás mértéke a működtetési időszak 4. évére vállalt üzemméret függvényében legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A fiatal gazda támogatás szabadon felhasználható egyszeri tőkejuttatás. A támogatás felhasználását az MVH nem ellenőrzi.

A fiatal gazda pályázat igénylésének várható feltételei: 

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a fiatal gazda:

 • a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de 40. életévét még nem töltötte be;
 • a jogcímrendelet mellékleteiben meghatározott mezőgazdasági szakképzettségek és végzettségek közül valamelyikkel rendelkezik;
 • vállalja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet 5 éven keresztül egyéni vállalkozóként, valamint főtevékenységként végzi.

A fiatal gazda pályázat benyújtása:

 • A támogatás a tervek szerint 2015. második negyedévében igényelhető.

Intézetünk nem csupán a pályázat megírását vállalja, de a projekt teljes követését és az elszámolásokat is, így Ön teljesen mentesülhet a pályázatot érintő "papírmunka" alól. Kiterjedt banki kapcsolataink révén a pályázathoz szükséges pénzügyi erőforrások (önerő) előteremtésében is jelentős támogatást nyújthatunk.

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

Bármilyen kérdés esetén keresse bizalommal munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Markovics Ádám, projektmenedzser

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 
Mobil: +36 (70) 382-6080 
E-mail: markovics.adam@european.hu

2015-04-01
VÁRHATÓ INFORMÁCIÓK A KERTÉSZETI GÉPBERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A 2007-2013-as időszak uniós kifizetéseit 2015. december 31-ig teljesíteni kell. A meg nem valósult fejlesztésekből visszaáramló forrásokat a Miniszterelnökség gyorsan lefolytatható, népszerű pályázatok megnyitására fordítja. Ilyen például a kertészeti és élelmiszeripar gépberuházások támogatása

Kertészeti gépberuházások támogatása intézkedésének célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. Ezáltal jobb környezeti teljesítményt nyújtó, a környezetvédelem, az energiahatékonyság szempontjából kedvezőbb speciális gépek és technológiák beszerzésére nyílik lehetőség.

A támogatás segítségével a kertészeti ágazatban tevékenykedő gazdálkodók modernizálhatják a kertészeti tevékenységhez szükséges gépparkjukat. A pályázat várhatóan kizárólag

 • a kertészeti tevékenyéghez használható gépek,
 • többek között kertészeti- és gyümölcsbetakarító gépek,
 • talajművelő gépek,
 • ültető-, palántázó- és permetezőgépek,
 • ültetvényápolók,
 • csepegtető öntözőberendezések,
 • fóliafektetők,
 • növényvédőszer-adagolók
 • valamint a kertészeti ágazatban használható erőgépek traktorok, anyagmozgató gépek

vásárlásához nyújt vissza nem térítendő támogatást.

Beadási határidő

2015. május 18. - 2015.júnis 1., vagy forráskimerülésig

Rendelkezésre álló forrás

10 milliárd forint

Támogatási intenzitás

 • 35%
 • 45%, ha az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van,
 • 45%, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

Támogatás összege

akár 65millió Ft

Jogosultak

Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő aki:

 • meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy

01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez

 • a kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja. Ezek az alábbiak: lásd melléklet
 • akinek a nyilatkozata alapján a2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a 2014. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében megjelölt hasznosítási kódok (a továbbiakban: TERA kód) és területnagyság alátámasztják
 • aki a 2014. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2014. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2014.évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2014. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiállított, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: kormányhivatali igazolás) hitelt érdemlően igazolja
 • akinek a nyilatkozatát a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2014. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja.

Induló vállalkozás gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be.

Vállalási feltételek

 • A műveletet 2015. szeptember 30-ig kell megvalósítani
 • a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség)
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani
 • az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani
  Minden pályázónak rendelkeznie kell érvényes MVH azonosítóval.

Támogatható
tevékenységek

Lásd melléklet

Projekt megvalósítása

Benyújtástól számított 5 év.

PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MELLÉKLETEK:

Intézetünk nem csupán a pályázat megírását vállalja, de a projekt teljes követését és az elszámolásokat is, így Ön teljesen mentesülhet a pályázatot érintő "papírmunka" alól. Kiterjedt banki kapcsolataink révén a pályázathoz szükséges pénzügyi erőforrások (önerő) előteremtésében is jelentős támogatást nyújthatunk.

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

Bármilyen kérdés esetén keresse bizalommal munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Markovics Ádám, projektmenedzser

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 
Mobil: +36 (70) 382-6080 
E-mail: markovics.adam@european.hu

2015-03-31
Változások az előző ciklushoz képest és hasznos teendők az eredményes pályázáshoz

Most, hogy megjelentek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évre szóló fejlesztési kereteinek főbb programjai (azaz NEM a pályázati kiírások, hanem a várható meghirdetési időpontok és keretek) a pályázati felkészülést segítve az alábbiakban foglaljuk össze azokat a jelentős változásokat, amelyek az új ciklusban érvényesek lesznek a korábbi pályázatokhoz képest, illetve azok számára, akik korábban nem pályáztak, hasznos információt ad. 

 

Változás

Előny/Hátrány

Előkészüléshez teendő

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani

•gyorsabb beadás
•regisztráció egy olyan e-mail címmel, amit biztosan fog olvasni
•szkenner beszerzése

E-aláírás lehetősége

•gyorsabb beadás, nem kell papír alapon a nyilatkozatot aláírni, szkennelni, feltölteni (különben 3 napon belül papír alapon is be kell adni egy nyilatkozatot)
•később a hiánypótlás, elszámolások során is elfogadják, hamarabb juthat támogatáshoz 
•E-aláírás beszerzése

Minden költségtétel alátámasztására 3 független ajánlattevőtől kell árajánlatot kérni (eszköz, építés esetén is)

•kevésbé fogják vitatni a költségek realitását
•több idő kell a beszerzésre, bizonyos esetekben ez nem megoldható vagy nehézkes lesz, előkészítés alatt van egy kivételgyűjtemény
•már most kiválasztani a szállítókat
•már most beszerezni az ellenajánlatokat
•mivel összehasonlíthatónak kell lennie a tartalomnak, így kell már bekérni az ajánlatokat, hogy egyértelmű legyen
•célszerű olyan ajánlatadót választani, akinek van honlapja, referenciája, különben beleköthetnek

Jogerős építési engedély megléte

•biztosan meglesz szerződéskötéskor, így nyerés után emiatt nem lesz elutasítás
•lassítja a beadást, meg kell várni, amíg kiadják
•mielőbb beadni az építési engedély kérelmet
•figyelni kell a fajlagos m2 árra, 190 e. Ft/m2-nél nem lehet több általánosságban 

Önerő igazolása egyszerűbb lesz

•beadáskor nem szükséges igazolni
•egy 100 millió forintos értékű projektnél 50%-os támogatási intenzitás mellett az 50 millió forintnyi támogatásból 45 millió forint folyósítása után kell a nyertesnek "betennie" a hiányzó 5 millió forintnyi 10%-os önrészt
•Nincs

Biztosíték adás mentesség

•nem kell biztosítékot adni, így nincs plusz költség
•jó adózó adatbázisba regisztrálás feltétel

Kevesebb melléklet csatolása

•gyorsabb beadás, kevesebb költség és idő
•várhatóan aláírási címpéldány, tulajdoni lap stb. csatolása nem kell majd, így ezeket nem kell most beszerezni

Határidők betartásának lazítása a ciklus elején

•nem jár elutasítással, ha ’kicsit’ késik valaki egy hiánypótlással (nem javasoljuk az erre való ’utazás’)
•fel kell készülni, hogy ne legyen hiánypótlás

Pályázat döntések megjelenése

•csökkenő ügyintézési határidő is lesz, mivel például a döntés után percekkel fent lesz a döntés eredménye
•érdemes mindig figyelni a regisztrációnál megadott e-mail címet, ahol minden változásról érkezik egy e-mail

Mérföldkövek rendszere

•elvileg gyorsabbá válik a kifizetés, több tételes beruházásoknál
•jól meg kell tervezni, mikor nyújt be elszámolást, mert ha az előzetesen leírt dátumot nem tartja, akkor hátrasorolják a kifizetési kérelmet

30 napig társadalmi egyeztetés az első beadási nap előtt

•30 nap lesz előre elkészíteni a pályázatot
•elképzeléseket pontosítani
•egyeztetni a pályázatíróval

24 hónapig nyitva lesz egy-egy konstrukció

•ha nagy a pályázat kerete, nem mindig kell ’kapkodni’ a beadással (de érdemes)
 

Budapesti és több agglomerációs településen lévő beruházásokat nem fognak támogatni, magas fejlettségük miatt

•több településen nem lesz támogatás Csak Pest megye bizonyos települései.
•ha a tiltott településen lenne a beruházás, megfontolhatja, hogy a támogatott településre viszi a beruházást

Szabad vállalkozási zónák támogatása

•több elérhető pályázat
•magasabb támogatási % és összeg
•egyéb adókedvezmények
•megfontolhatja, hogy a támogatottabb településre viszi a beruházást

Vissza térítendő támogatás megjelenése

Kiemelt jelentősége lesz a hitelképességnek

•forráshiányos vállalkozásoknak segítség
•hitelképesség vizsgálat

Készüljünk fel együtt, időben!

Kérjük, hogy töltse ki Pályázati előminősítő űrlapunkat, hogy fejlesztési terveit megismerve együtt készülhessünk az új kiírásokra és tegyük meg a szükséges lépéseket. 

Projekt-terve megismerése után munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot a további és jövőbeli terveihez kapcsolódó részletek egyeztetése céljából. 

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

Keresse Intézetünket elérhetőségeink bármelyikén!

2015-03-25
MEGHIRDETÉSRE KERÜLT a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi fejlesztési kerete

A tegnapi nap folyamán immár a Magyar Közlönyben is hivatalosan meghirdetésre került a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló fejlesztési kereteinek felosztása, illetve a meghirdetésre kerülő felhívások tervezett ideje.

Az elsők között kerülnek kiírásra – többek között -  a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítését (gépbeszerzés, telephelyfejlesztés), munkahelyteremtő beruházásainak támogatását, piaci megjelenésének támogatását célzó pályázatok.

A korábbi híreket igazolva a program emellett elősegíti a pénzügyi eszközök felhasználását, azaz több konstrukció esetében megjelenik a vissza nem térítendő támogatás mellett a visszatérítendő támogatás is, hitel formájában. 

Mit jelent a gyakorlatban a most meghirdetett pályázati menetrend?

 • a lenti pályázatok felhívásai megjelennek ún. társadalmi egyeztetésre a jelzett hónapban;
 • ekkor derülnek ki a pontos indulási feltételek, a támogatási százalékok, és a támogatási összeg, valamint a vállalások.

Az alábbiakban bemutatjuk a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének főbb programjait:

*érvényes Budapest és Pest megyén kívül

A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 

Felhívás azonosító jele

Címe

Felhívás keretösszege   (Mrd Ft)

Meghirdetés tervezet ideje

GINOP-1.1.1

Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése

2,20

október

GINIOP-1.2.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése.

80

április

GINOP-1.2.2

Mikro-, kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

5

április

GINOP-1.2.3

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Kombinált mikro-hitel termék keretében

20

június

GINOP-1.2.4

Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása '

6

június

GINOP-1.2.5

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

4

június

GINOP-1.3.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

5

április

GINOP-1.3.2

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás nyújtásának támogatása

2

július

GINOP-1.3.3

Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis-és középvállalkozások támogatása

8

július

A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás

Felhívás azonosító jele

 

Címe

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Meghirdetés tervezet ideje

 

GINOP-2.1.1

Vállalatok önálló K+F+l tevékenységének támogatása

 

25

december

GINOP-2.1.2

Vállalatok együttműködésben végzett K+F+l tevékenységének támogatása

 

25

december

GINOP-2.13

Iparjog

1

július

GINOP-2.1.4

Innovációs voucher

 

3

december

GINOP-2.1.5

Innovációs ökoszisztéma

(start-up és spin-off)

 

6

október

GINOP-2.1.6

Vállalatok önálló K+F+l tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék  keretében

 

13,3

augusztus

GINOP-2.2.1

K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések - integrált projektek

 

25

július

GINIOP-2.3.4

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése

 

21

október

GINOP-2.3.2

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

10

július

 

Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás

Felhívás azonosító jele

 

Címe

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

 

Meghirdetés tervezet ideje

 

GINOP-3.4.1

Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése

68

július

GINOP-3.1.2

IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében

1,15

július

GINOP-3.1.4

Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében

1,7

szeptember

GINOP-3.2.2

Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása

4

július

GINOP-3.2.3

Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében

2

július

 

GINOP-3.2.4

Felhőalapú (laaS, PaaS, SaaS} vállalati szolgáltatások, IKT - megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása  kombinált hiteltermék keretében

1

július

GINOP-3.2.4

 

Felhőalapú (laaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e- számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében kombinált hiteltermék keretében

2

December

Az energiáról szóló 4. prioritás

Felhívás azonosító jele

Címe

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Meghirdetés tervezet ideje

 

GINOP-4.1.1

 

Épületenergetikai fejlesztések

6

június

GINOP-4.1.2

 

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

6

június

GINOP-4.1.3

 

 

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

6

június

A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás

Felhívás azonosító jele

Címe

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Meghirdetés tervezet ideje

GINOP-5.2.4

 

 

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

 

10

szeptember

GINOP-5.3.2

 

 

 

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

 

3

December

Kinek érdemes pályáznia?

Korábbi tapasztalataink alapján, Mindenkinek, aki

 • reálisan megvalósítható fejlesztési elképzeléssel, projekttel rendelkezik;
 • árbevétele és mérlegfőösszege nagyobb, mint a tervezet projekt mérete;
 • nincs köztartozása;
 • nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt;
 • nincs munkaügyi elmarasztalása;
 • tulajdonosi szerkezete átlátható;
 • saját tőkeje az utolsó lezárt évben pozitív;
 • rendelkezik minimum 1 fő statisztikai létszámmal az utolsó lezárt évben;
 • előny, ha a vállalkozás rendelkezik legalább 1 vagy 2 teljes lezárt üzleti évvel. 

Készüljünk fel együtt, időben!

Kérjük, hogy töltse ki Pályázati előminősítő űrlapunkat, hogy fejlesztési terveit megismerve együtt készülhessünk az új kiírásokra és tegyük meg a szükséges lépéseket.

Projekt-terve megismerése után munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot a további és jövőbeli terveihez kapcsolódó  részletek egyeztetése céljából.

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

Bármilyen kérdése felmerül, kérjük, hogy keresse Intézetünket elérhetőségeink bármelyikén.