Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2015-03-18
670 millió Ft a magyar boroknak

A 2013/2014-es borévben bevezetett támogatás folytatásával 3 évre összesen mintegy 670 millió forintra pályázhatnak azon szervezetek, amelyek vállalják, hogy népszerűsítik a magyar borászati termékek nyolc, Európai Unión kívüli országban (USA, Fehéroroszország, Japán, Kanada, Kazahsztán, Kínai Népköztársaság, Mexikó, Oroszországi Föderáció).

 

Ezúton bemutatjuk a támogatás részleteit:

4/2015. (II. 19.) FM rendelet a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

A támogatás jellege, a támogatható programok és a támogatás mértéke

Támogatás olyan program megvalósításához igényelhető, amely

a) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek harmadik országokban (a továbbiakban: célország) történő megismertetését és promócióját célozza,

b) időtartama a három évet nem haladja meg

meghatározott célországok valamelyikére vagy ezek közül több célországra irányul:

 1. Amerikai Egyesült Államok
 2. Fehéroroszország
 3. Japán
 4. Kanada
 5. Kazahsztán
 6. Kínai Népköztársaság
 7. Mexikó
 8. Oroszországi Föderáció
 9. Svájc

A támogatás mértéke a támogatásra jogosult költségek 50%-a.

Pályázók:

 • hegyközség
 • a szőlészeti termelő, a borászati termelő, a szőlészeti és borászati felvásárló,
 • olyan civil szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a a b) pontban meghatározott személy, valamint a szervezet szőlészeti és borászati tevékenységet végez
 • olyan gazdasági társaság, amelynek legalább egy tulajdonosa hegyközségi tag

A programjavaslathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

 • az alapító okirat
 • ha a kérelmező olyan civil szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a szőlészeti termelő, borászati termelő, illetve szőlészeti és borászati felvásárló, akkor csatoltan a tagnyilvántartását
 • a program leírását, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • annak igazolását, hogy a kérelmező elegendő erőforrással rendelkezik a borászati promóciós program megvalósításához, képes a célországba irányuló kereskedelemre, s elegendő termék áll rendelkezésre a várható piaci igények kielégítésére,
 • a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, harminc napnál nem régebbi igazolást az igényelt támogatás 15%-ának megfelelő összegben,
 • ha a kérelmező harmadik országokban korábban már folytatott borászati termékértékesítést, az e tevékenység bemutatására és igazolására szolgáló iratokat,
 • a program megvalósítására alkalmas szakember meglétének igazolása.

Elszámolható költségek

 • az akció megvalósításában résztvevők utazási költsége, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át, és amely a következő költségnemeket foglalja magában:
 • a turistaosztályra szóló repülőjegy ára,
 • a vonatjegy ára,
 • az autóval történő közlekedés költségei
 • az utasbiztosítási díjak;
 • az akció megvalósításában résztvevők szállásköltsége
 • kiállításokon vagy vásárokon való részvételért az esemény szervezői részére fizetendő díjak
 • a program teljes költségvetésének legfeljebb 15%-a erejéig a program megvalósításához nélkülözhetetlen olyan eszközbeszerzés, amelynél
 • az eszközbeszerzés költsége nem éri el az eszköz bérlésének költségét, vagy
 • az eszköz bérlése nem lehetséges vagy a kérelmezőre aránytalan terhet róva valósítható meg;
 • a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;
 • kiadványok, tájékoztatók tervezési, nyomdai előállítási, valamint grafikai költségei és a terjesztésükkel kapcsolatos költségek, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 40%-át;
 • az akciók által elért eredmények különböző marketing és statisztikai módszerekkel történő mérésének költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 10%-át, és amelyek a következő módszerek költségeit tartalmazzák:
  • kérdőív,
  • interjú,
  • eladási statisztikák változásának mérése a célországban;
  • PR tevékenységek, média-megjelenés, honlap, film, reklám előállításának költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 50%-át;
  • az akció megvalósításában résztvevők napidíja legfeljebb 50 euró/nap/fő összegben, amelynek összesített mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 5%-át;
  • a célországban megjelenő sajtótermékek szerzői
  • számára váltott business osztályra szóló repülőjegy,
  • beutaztatásához kapcsolódó szakértői költségek, utazási költségek
  • taxival és tömegközlekedéssel történő utazásának költségei, továbbá
  • szállásköltségei a 4. melléklet szerint, és étkeztetési költségei.

Az utófinanszírozott támogatást a 2016/2017-es borpiaci év végéig lehet igénybe venni, abból a célból, hogy a jóváhagyott promóciós programok benyújtói az öt célország valamelyikében, huzamos megjelenéssel – legfeljebb három borpiaci éven át – népszerűsítik a magyar borászati termékeket. A komplex programjavaslatoknak legalább 10 akcióból kell állniuk (egy akciónak számít pl. egy borkóstoló vagy egy szakvásáron való részvétel).

A programok legkorábban 2015. május 1-jén kezdődhetnek, és legkésőbb 2017. július 31-én be kell fejeződniük. Egy programra legalább 25 ezer, legfeljebb 250 ezer eurónak megfelelő forintösszegű támogatás igényelhető.

MVH Regisztrációval kell rendelkezni a benyújtáskor. 

A támogatási kérelmek megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

Bármilyen kérdés esetén keresse bizalommal munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Markovics Ádám, projektmenedzser

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 
Mobil: +36 (70) 382 6080
E-mail: markovics.adam@european.hu

 

 

2015-01-16
Hamarosan! Indulnak a Társasházakat és Lakásszövetkezetek támogató pályázatok

Jöjjön valaki, fogy az energia! | Jöjjön valaki, szökik a pénz

…Ismerős a strófa? Ma talán még aktuálisabb, mint valaha! …

 

Rövidesen  beadható a társasházak és lakásszövetkezetek energetika korszerűsítési és felújítási pályázata, amelyből többek között lehetőség nyílik :

 • Homlokzati nyílászárók cseréjére,
 • Külső szigetelés létrehozására /cseréjére
 • Homlokzatok/Záró födémek hőszigetelésére
 • Kondenzációs gázkazán cseréjére
 • Épületgépészeti rendszerek cseréje

A beadás tervezett ideje:

  2015.március 9-től a forrás kimerüléséig!

Támogatási- intenzitás és összeg:

 • A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 50%-a.
 • 450-950,-Ft az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított CO2 kg/év-re
 • Lakásonként maximum 650.000,-Ft

Jogosultak köre:

 • 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak
 • 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

A pályázatok megírása mellet a projekt teljes körű lebonyolítása érdekében vállaljuk

 • energetikai felmérés és tanúsítvány elkészítését,
 • szakértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási segítség nyújtását, finanszírozás biztosítását és akár a kivitelezés szervezését!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, hogy az alábbi linken elérhető minősítő lap visszaküldésével jelezze szándékát! 

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

2015-01-15
Európa a Polgárokért Program - 100%-os pályázati támogatási intenzitással

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy 2015. március 1-ig támogatási kérelem nyújtható be 100%-os támogatási intenzitás mellett testvérvárosi találkozók, városok hálózatai, civil társadalmi projektek pályázat kapcsán. 

Program

Jogosultak

Feltételek

Milyen projekteket támogat

Támogatási összeg

Testvérvárosi Program

Városok/települések és testvérvárosi bizottságaik, vagy más, helyi önkormányzatok képviselő non-profit szervezetek (a pályázat benyújtásához nem szükséges aláírt testvérvárosi megállapodás, elegendő települések közötti szándéknyilatkozat).

a projektben legalább két ország településének kell részt vennie, amelyek közül legalább az egyiknek az EU tagállamának kell lennie.

 

Testvérvárosi találkozók, melyek célja az önkormányzati együttműködés mellett a részt vevő települések polgárai közötti informális kapcsolatok erősítése.

25 000 EUR

Városok Hálózatai

Városok/települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai, más szintű helyi/regionális hatóságok, helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei, illetve helyi önkormányzatokat képviselő non-profit szervezetek.

a projektben legalább 4 ország településeinek kell részt vennie, amelyek közül legalább az egyiknek az EU tagállamának kell lennie.

 

A program támogatja a testvérvárosi kapcsolatok keretében legalább négy város részvételével megrendezett konferenciákat és műhelymunkákat.

150 000 EUR

Civil Társadalmi Projektek

Non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális és kutatóintézetek. A projektben részt vevő egyéb szervezetek lehetnek helyi/regionális állami hatóságok is.

 

a projektben legalább három ország szervezeteinek kell részt vennie, amelyek közül legalább az egyiknek EU tagállamnak kell lennie.

 

 

- Egy konkrét tevékenység, pl. szeminárium, tematikus műhelymegbeszélés, kiadvány, információs kampány, művészeti műhely, amatőr sporthoz kötődő tevékenység, képzés, kiállítás, valamint minden egyéb olyan tevékenység, amely lehetőséget teremt az innovációra, a polgárok különböző csoportját képes bevonni, és világos stratégiával rendelkezik az információk terjesztéséről.

Viták, bevonva pl. a részt vevő szervezetek tagjait, más civil szervezeteket, egyéb szervezeteket, döntéshozókat, állampolgárokat.

Közös gondoskodás az európai értékekről, az európai polgárságról és a demokráciáról, bevonva szakértőket, döntéshozókat, polgárokat pl. egy kollokvium keretében.

150 000 EUR

A pályázat részleteiről az alábbi pályázati összefoglalóból tájékozódhat. 

Pályázati összefoglaló →

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését kérjük, hogy az alábbi adatbekérő kitöltésével jelezze szándékát. ADATBEKÉRŐ →

A támogatások megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

2015-01-14
Innovatív iskolák fejlesztését 100%-ban támogató pályázatok

A mi iskolánk innovatív? | Igen, azok vagyunk, de még nem eléggé !

…ha ezen kérdések Önöknél is felmerülnek…

Rövidesen ismét beadható azon pályázat, amelyből lehetőség nyílik iskolafejlesztési témában 

-Köznevelési intézmények támogatására,

Pl.: ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok, természetközeli sporttáborok, nyelvi táborok, informatikai szakkörök, közlekedési ismeretek oktatása

-Hátrányos helyzetű gyermekek támogatására,

Pl.: pedagógusok továbbképzése, pályaorientációs programok megvalósítása,

-Egészségfejlesztő programokra,

Pl.: egészségnap szervezése, családi életre nevelés program szervezése, elsősegély tanfolyam,

-Vállalkozói- és életpálya-építés tanácsadásra,

-Szaktárgyi továbbképzésre,

Pl.: szaktárgyi és informatikai továbbképzés,

-Pedagógiai továbbképzésre,

Pl.: egészségvédelem továbbképzés, családpedagógiai továbbképzés, egészségtani továbbképzés,

Támogatási- intenzitás és összeg:  A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 40.000.000 Ft, bevont tanulónként max. 300.000 Ft.

Jogosultak köre:

A köznevelési intézmények kizárólag konvergencia régiókban elhelyezkedő feladat ellátási helyeik fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot és jelen pályázati felhívás az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára nyújt pályázási lehetőséget.

Felhívjuk figyelmüket a megvalósítási idő szűkösségére:

Legkésőbb 2015. november 30.

A pályázat részleteiről a pályázati összefoglalónkból tájékozódhat 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy kérem, hogy a csatolt minősítő lap visszaküldéséval jelezze szándékát! 

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk. 

 

Barna István, területi vezető

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699
Mobil: +36 (70) 458-8153 
E-mail: barna.istvan @ european.hu

2015-01-08
Rövidesen beadható az idei első pályázat az egészségügy területén

Rövidesen beadható az idei első pályázat, amelyből lehetőség nyílik egészségügyi témában

•intézményi létszámbővítésre,
•új munkakörben való foglalkoztatásra,
•szakorvosi és szakdolgozói képzési programok finanszírozására.

 

A beadás tervezett ideje:  2015.január 15-től 2015. január 31-ig.

Támogatási- intenzitás és összeg:  A projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.

Legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb 20/35/50.000.000 Ft, korlátozásokat figyelembe véve.

Jogosultak köre:

Jelen pályázati kiírás keretében a TIOP és a ROP járóbeteg-szakellátást vagy rehabilitációs szolgáltatást fejlesztő pályázatban fejlesztett intézmény, valamint  országos hatáskörrel rendelkező, mentési feladatokat is ellátó országos háttérintézmény pályázhat, tehát költségvetési szervek, nonprofit szervezetek és vállalkozások.

Támogatható tevékenységek:

•Intézményi létszámbővítés a nyertes uniós pályázatokban fejlesztett szakmákban
•Intézményen belül új munkakörben történő foglalkoztatás a nyertes uniós pályázatokban fejlesztett szakmákban
•Szakorvos, szakfogorvos és klinikai szakpszichológus alap- és ráépített képzési programok, valamint szakdolgozói ráépített képzési programok a nyertes uniós pályázatokban fejlesztett szakmákban
•Szakdolgozói kompetenciabővítő képzési programok
 
Megvalósítási idő:  Legkésőbb 2015. november 30.
 

A pályázat részleteiről az alábbi linken elérhető pályázati összefoglalónkból tájékozódhat. →

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy  kérjük, hogy jelen minősítőlapot kitöltve küldje vissza Intézetünk részére, illetve keresse munkatársunkat a lenti elérhetőségek bármelyikén:

Barna István, területi vezető

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699
Mobil: +36 (70) 458-8153 
E-mail: barna.istvan @ european.hu