Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2017-11-09
Újabb pályázatok energetikai fejlesztésekre!

Több lehetőség is elérhetővé vált a mikro-, kis- és középvállalkozások számára energetikai fejelsztések végrehajtására. A korábban már ismert GINOP-4.1.1-16 pályázat  - könnyített feltételekkel - újra beadható, valamint a GINOP-4.1.2-17 pályázat is megjelent társadalmi egyeztetésre. 

 

Íme a részletek:

Pályázat megnevezése

GINOP-4.1.1-16

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

(Megnyitott pályázat)

GINOP-4.1.2-17

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

(Társadalmi egyeztetésen)

Beadható

 • 2017. november 8 – 2018. január 8.
 • 2018. január 15 – 2018. június 28.

Támogatás összege

 • Vissza nem térítendő: 1,5m – 50m Ft
 • Kölcsön: 1,5m – 50m Ft
 • Vissza nem térítendő: 1,5-100m Ft

Támogatás mértéke

 • Vissza nem térítendő: 45%
 • A kölcsön összegének  el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás minimum 50%-át.
 • 50%

Pályázók köre

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Megvalósítási helyszín Budapest és Pest megyén kívül!

Támogatható tevékenységek

 • Épületek hőtechnikai adottságának javítása, hőveszteség csökkentése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • Meglévő bel-és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
  • Napkollektoros rendszer telepítése – fűtés, használati melegvíz
  • Kazánrendszer kiépítése (brikett, pellet, faapríték, faelgázosító rendszer) – fűtés, használati melegvíz
  • Napelemes rendszer telepítése
  • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása – fűtés/hűtés, használati melegvíz

Előnyök

 • Kevesebb önerő
 • Bérelj ingatlanon is végrehajtható
 • Nincs közbeszerzés
 • Előtörleszthető a projekt megvalósulásának időpontját követően
 • Magasabb támogatási összeg
 • Gyors bírálat
 • Nincs hitel

Hátrányok

 • Lassabb bírálat a hitel miatt
 • 40m Ft beruházás felett közbeszerzés-köteles
 • Csak saját tulajdonú ingatlanon végrehajtható

A pályázat Budapest és Pest megyén kívüli megvalósítási helyszínnel nyújtható be.

 

 

Készüljönk együtt! A pályázatok megírását továbbra is fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!
2017-10-09
Ismét a KKV-k pályázhatnak eszközbeszerzésre!

Társadalmi egyeztetésre jelent meg a GINOP 2.1.8-17 kódszámú  „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című felhívás, melyben a KKV-k számára ismételten lehetőség nyílik eszközbeszerzés támogatására.

A pályázat várható benyújtására 2017. november 30-tól lesz lehetőség.

A támogatás összege: 5m - 15m Ft

Támogatási intenzitás: 50%

Kedvezményezetti kör: mikro- kis és középvállalkozások, amelyek

 • Rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel
 • Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

Támogatható tevékenységek:

 • Eszközbeszerés 
 • Szoftverek, gyártási licenc, know-how beszerzések

A pályázat Budapest és Pest megyén kívüli megvalósítási helyszínnel nyújtható be.

A pályázat várható népszerűsége miatt fontos, hogy időben elkezdjük a felkészülést a pályázat előkészítésére.

Amennyiben Önöknél is fejlesztési igény merülne fel, Intézetünk díjmentes előzetes pályázati minősítések kapcsán áll rendelkezésére.

 

2017-05-26
FELFÜGGESZTIK a telephelyfejlesztést eszközbeszerzést támogató pályázatot (GINOP-1.2.3-16)!

Az Irányító Hatóság 2017. 05.31. (szerda) 12:00 órás határidővel  - a nagy számú támogatási kérelmek beérkezése miatt -  felfüggeszti az alábbi felhívást:

 • „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című (GINOP - 1.2.3-8.3.4-16)

A még be nem adott pályázatok esetében javasoljuk az azonnali beadást, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésére tekintettel.
Kérem, lehetőség szerint minél hamarabb lépjen kapcsolatba velünk annak érdekében, hogy sikeres pályázatát mihamarabb elkészíthessük!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

2017-05-26
Megjelent a Vidékfejlsztési Prorgam döntéseinek menetrendje

A Miniszterelnőkség ütemtervet határozott meg a Vidékfejlesztési Program beruházási pályázatainak elbírálásához. Az előrejelzés szerint a nyár folyamán folyamatosan születnek a támogatói döntések.

A nyári értékelés és döntéshozatal elsősorban az élelmiszeripari, a kertészeti és az állattenyésztési pályázatokra terjed ki.

 
 
forrás: agrarszektor.hu
2017-03-06
GINOP-1.2.6-8.3.4-16. Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

Mivel az élelmiszer-feldolgozás az élelmiszer ellátás biztonságában kulcsszerepet tölt be, alapvető fontosságú az Irinyi Tervben is kiemelt ágazat fejlesztése. Ennek érdekében biztosítani kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági alapanyag háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripari feldolgozó ágazat talpra állítását, versenyképességének javítását. Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését. A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

Beadhatóság dátuma: 2017. február 15.- 2019. február 15-ig

Rendelkezésre álló keretösszeg: 100 milliárd Ft (amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 50 Mrd Ft, a visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatás keretösszege: 50 Mrd Ft.)

Pályázók köre: élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó középvállalkozások

Igényelhető támogatás:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 750 millió Ft
 • Az igényelhető kölcsön összege: minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft

(Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.)

Támogatás mértéke:

 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 37%
 • A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke: maximum 75%

Kamat: 1% / év

Kölcsön futamideje:

a.)    új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,

b.)    immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,

c.)     az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.

Rendelkezésre tartási idő:

A projekt fizikai befejezésétől számított maximum 12 hónap, de nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

Támogatható tevékenységek köre:

 • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása  (min. 20%)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. 10%)
 • Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése
 • A termeléshez, vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (max. 15%)

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

A pályázatok megírását a továbbiakban is fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP

PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÓJA→