Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2016-09-04
MEGJELENT! GINOP 1.3.3.-16. Megjelent a Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása című felhívás

Megjelent a Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása című felhívás, melynek rendelkezésre álló kertösszege 20 milliárd forint.

A Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek nem támogathatóak.

 

Támogatási kérelmet kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be a beszállítói lánc különböző szintjein álló szereplők (integrátor és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások), amelyek 300 millió és 1 milliárd forint közötti vissza nem térítendő forrást nyerhetnek el. Nagyvállalatok is támogathatóak.

A pályázat fontosabb részletei

 • A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint.
 • Nagyvállalkozások csak akkor támogathatók, ha bizonyítani tudják, hogy a projekt közvetlenül előnyös a kis- és középvállalkozások számára. A fejlesztés eredményeként kialakított szolgáltatásokat és termékeket a nagyvállalat kizárólag kedvezményesen vagy ingyen nyújthatja a KKV-knak.
 • Támogatási kérelmet kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be a beszállítói lánc különböző szintjein álló szereplők (integrátor és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások).
 • Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
 • Fenntartási időszak 5 év.
 • Konzorcium szintjén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300.000.000 forint, maximum 1.000.000.000 forint.
 • Konzorciumi tagonként az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összege minimum 25 millió forint, maximum 250 millió forint.
 • A projekt egészére vetítve a támogatás mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016. október 4-től 2018. október 4-ig lehetséges.

Támogatható tevékenységek

1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

Minden projekt esetében

 • Információs technológia-fejlesztés (beleértve vállalat- és termelésirányítási és e-kereskedelmi megoldásokat)

Beszállító KKVk esetében

 • Új eszköz beszerzése
 • Az integrátor vállalat által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele
 • A beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor vállalat által nyújtott képzésen való részvétel
 • A beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt konzorciumon kívüli szervezettől származó képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele
 • Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység

Beszállítói integrátorok esetében

 • Képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása, illetve javaslat a beszállító KKV tagok számára azok igénybe vételére.
 • Beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan felvett munkatárs foglalkoztatása, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nem volt.

2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Új eszköz beszerzése - integrátor vállalat esetében
 • Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése
 • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése Infrastrukturális és ingatlan beruházás - a tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése beszállító KKV esetében
 • Az integrátor vállalat esetében a projektkoordinációs feladatok ellátása

Mit kell tennie, hogy pályázni tudjon?

Első, hogy a mellékelt előminősítőlapunkat kitöltve küldje vissza részünkre, mely alapján díjmentesen megvizsgáljuk pályázati jogosultságát.

Pályázzunk együtt!

Intézetünk mindenben segítségére tud lenni a felkészüléshez szükséges dokumentációk el-, és előkészítésében, a pályázat megírásában. Ezentúlmenően a projekt teljes követését és az elszámolásokat is teljes körűen menedzseljük, így Ön teljesen mentesülhet a pályázatot érintő "papírmunka" alól. Kiterjedt banki kapcsolataink révén a pályázathoz szükséges pénzügyi erőforrások (önerő) előteremtésében is jelentős támogatást nyújthatunk.

A pályázatok megírását a továbbiakban is fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

2016-08-26
MEGJELENT! NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA – MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJA, MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA (VP 6.2.1.)

2016. 08. 25.-én megjelent az egyik nagyon várt pályázat a vidéken élők számára 100%-os támogatási intenzitással. 

Új az átalány jellegű fejlesztési célú támogatások lehetősége, amely minden esetben előzetes,5 éves üzleti tervhez kötött. A pénzügyi eszközökkel való kombinálás lehetővé válik. Egyes műveletek esetében a természetbeli hozzájárulás (saját teljesítés) elszámolhatóvá válik.

Keretösszeg: 13,85 milliárd Ft

1. célterület: -„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja” 5,54 Mrd Ft.

2. célterület: - „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása” 8,31 Mrd Ft.

A támogatás fő céljai:

A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)

B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)

A. Jogosultak köre

A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):

Az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • mikrovállalkozásnak minősül;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől 10.000 fő alatti településen van (vagy az egyéb meghatározott települések tanyás külterületén);
 • rendelkezik MVH ügyfél- azonosítóval.
 • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási helye 10.000 fő alatti településen van (vagy az egyéb meghatározott települések tanyás külterületén);
 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
 • rendelkezik MVH ügyfél- azonosítóval;
 • első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

B. Finanszírozási kérdések

A támogatás vissza nem térítendő, szabad felhasználású átalánytámogatás.

Összege: 40.000 Euro/5 év (kb. 12,5 millió forint)

Két részletben igényelhető:

 • 75% előre
 • 25 % az első rész igénylése legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. gazdálkodási év végére megfelelően teljesítse az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket

C. További feltételek a pályázat benyújtásához

 • a fejlesztés megvalósulása és a tevékenység vidéki térségben valósul meg
 • részletes, szakmai alapokon nyugvó üzleti terv benyújtása
 • piackutatáson alapuló igényfelmérés
 • Innovatív megoldások

NEM TÁMOGATHATÓ:

 • mezőgazdasági termék elsődleges előállítására, (Annex I.) feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés
 • energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés
 • az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek

D. Kötelezően teljesítendő vállalások a támogatáshoz

 • támogatási döntéstől legfeljebb 9 hónapon belül az üzleti terv végrehajtásának megkezdése
 • az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől 6 hónapon belül az új tevékenység bejegyeztetése/ új vállalkozás megalapítása
 • legkésőbb a 4. naptári év végére az üzleti tervben vállaltak teljesítése
 • legkésőbb a 4. lezárt gazdálkodási évben az új tevékenység/új vállalkozás működése alapján a kifizetett jövedelemnek el kell érnie az előző évi kötelező bérminimumot
 • Mikrovállalkozás indítása esetén egyéni és társas vállalkozási forma esetében is kötelező főállás fenntartása, legalább a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig

Előnyt jelenthetnek a következők:

 • üzleti terv minősége, pénzügyi terv megalapozottsága
 • innovatív megoldások
 • környezeti- és klíma-alkalmazkodás
 • minőségi rendszerben való részvétel vállalása
 • pozitív foglalkoztatotti hatás (részmunkaidős foglalkoztatás is lehetséges mikrovállalkozás indítása esetén)
 • fejlesztendő járásban, tanyás településen, tanyagazdaságokban, aprófalvakban megvalósuló fejlesztések

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig lehetséges. Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.

A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016.11.24
 • 2017.02.24
 • 2017.04.14
 • 2018.10.24

Csatolandó mellékletek listája:

Életvitelszerű tartózkodási hely igazolása:

A lakcímet, vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvány másolata, vagy az ügyfél lakhelye szerinti illetékes Polgármesteri Hivatal, vagy Kormányhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás.

Mezőgazdasági termelés nem mezőgazdasági termeléssel történő diverzifikációja esetén illetékes Polgármesteri Hivatal vagy Kormányablak által kiállított igazolás arról, hogy a vállalkozás székhelye, bejegyzett telephelye a benyújtást megelőző év január 1. napján már a 3., vagy 4. számú mellékletek szerinti valamelyik településen volt és azóta is folyamatosan ott van.

A Támogatás igénylő által relevánsnak tartott és a Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, valamint az üzleti terv értékeléséhez szükséges dokumentumok.

Mezőgazdasági árbevétel arányának igazolása:

Annak igazolására, hogy a támogatást igénylő mezőgazdasági mikrovállalkozás lezárt üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:

 • gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolás,
 • egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolás,
 • őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az az adóbevallásra nem kötelezett őstermelők esetén az értékesítési betétlap.

vagy

amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és ellenőrizhető módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az ezt megelőző teljes lezárt - üzleti évre vonatkozó üzleti beszámoló,főkönyvi kivonat vagy egyéb számviteli nyilvántartás.

Az 1. célterület esetén társas vállalkozás esetén legfeljebb a támogatási kérelem benyújtását megelőző 30 napon belüli hiteles cégkivonat, vagy egyéni vállalkozó esetén legfeljebb a támogatási kérelem benyújtását megelőző 30 napon belüli hatósági bizonyítvány.

A pályázatok megírását továbbra is fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk. 

PÁLYÁZATI MINŐSÍTŐ→

2016-08-08
HAMAROSAN! GINOP 3.2.2-16. - Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása

A hazai kkv-k csak korlátozottan használják a korszerű vállalati folyamatmenedzsmentet, az e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat, az üzleti felhőszolgáltatásokat, holott azok ma már a versenyképesség és jövedelemtermelés fontos elemei.

Ezért a várhatóan augusztusban megjelenő informatikai fejlesztéseket támogató felhívás célja, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásokat olyan infokommunikációs megoldásokkal vagy szolgáltatásokkal támogassák működésüket, amelyeket saját beruházásból nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani.

A vissza nem térítendő támogatással és kombinált kedvezményes hitel együttes biztosításával a vállalkozásokat különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, csoportmunka, távmunka, webáruház stb.) rendszerek, megoldások, felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésére és használatára ösztönzik.

Rendelkezésre álló forrás:

 • Vissza nem térítendő támogatásra (VNT): 17,5 milliárd forint, formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
 • Visszatérítendő támogatásra (VT): 21,875 milliárd forint, formája: kedvezményes kamatozású kölcsön (támogatott hitel).

Jogosultak:

A pályázaton a

KKV szektor (kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó) indulhat,
 • akik kevésbé fejlett régióban (vagyis Budapest és Pest-megye kizárva) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott
 • legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projekt befejezéséig,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2015-ben lezárt teljes üzleti évben minimum 2 fő volt és
 • nem agrártermelő vagy halászati szektorban működnek

Mire lehet pályázni?

Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges infokommunikációs eszközök beszerzésére.

A következő funkcionális területek fejlesztése támogatott:

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Kontrolling és döntéstámogatás;
 4. Beszerzési, logisztikai terület;
 5. Táv- és csoportmunka támogatás;
 6. Pénzügyi, számviteli terület;
 7. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 8. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 9. Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow);
 10. Elektronikus iratkezelési rendszer;
 11. Tudásmenedzsment specializált rendszer;
 12. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/ megoldás

Vagyis: az Ön cége kap egy új weblapot vagy internetes boltot, mely össze van kötve mobiltelefon alkalmazással. Kapcsolódik hozzá számlázás, raktárkezelés, iktatás, gyártásvezérlés és minden olyan más szoftver, mellyel az ügyfelekkel tudja tartani a kapcsolatot vagy az eltárolt adatokból vezetői információkat akar kinyerni. A szoftverek működtetéséhez szükséges eszközöket is meg tudja venni, melyek lehetnek: szerverek, számítógépek, notebookok, tabletek, nyomtatók, scannerek és rádiótelefonok.

Támogatás összege:

A támogatás két részből tevődik össze:

 • Vissza nem térítendő (VNT)
 • és Visszatérítendő  támogatásból (kamattámogatott hitelrészből) (VT)

A pályázati intenzitás:

Várhatóan 35 - 40%

A visszatérítendő támogatás maximális mértéke:

Várhatóan az összes elszámolható költség 50 - 55 %-a

Önerő:

Várhatóan 5 -10%

Mivel a konkrét kiírás részletei még nem ismertek, így a pályázat megjelenése felülírhatja a várakozásokat. A felkészülést, előkészületeket azonban már most időszerű megkezdeni.

Mit kell tennie, hogy pályázni tudjon?

Első, hogy a lenti előminősítőlapunkat kitöltve küldje vissza részünkre, mely alapján díjmentesen megvizsgáljuk pályázati jogosultságát.

Pályázzunk együtt!

Intézetünk mindenben segítségére tud lenni a felkészüléshez szükséges dokumentációk el-, és előkészítésében, a pályázat megírásában. Ezentúlmenően a projekt teljes követését és az elszámolásokat is teljes körűen menedzseljük, így Ön teljesen mentesülhet a pályázatot érintő "papírmunka" alól. Kiterjedt banki kapcsolataink révén a pályázathoz szükséges pénzügyi erőforrások (önerő) előteremtésében is jelentős támogatást nyújthatunk.

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP →

2016-07-17
HAMAROSAN! GINOP-4.1.1-16 - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Hamarosan meghirdetésre kerül  az épületenergetikai fejlesztéseket támogató pályázati kiírás, mely már kombinált formában (vissza nem térítendő támogatás – kedvező feltételű visszatérítéses hitel) támogatja a mikro-, kis-, és középvállalkozások, közép-magyarországi régión kívüli épületenergetikai fejlesztéseit.

A benyújtott támogatási kérelem várhatóan maximum 10 db különálló épület energetikai fejlesztését tartalmazhatja azzal a megkötéssel, hogy projektenként az elszámolható költségekre vetítve, az energia hatékonyság fokozására irányuló projektrésznek legalább 50 %-ot, míg a megújuló energia felhasználásra irányuló projektrésznek legalább 10 %-ot el kell érnie.

Rendelkezésre álló forrás:

59,45 milliárd forint

Támogatás összege (várhatóan):

Min. 3 millió forint, max. 50 millió forint.

Pályázók köre (várhatóan)

Budapest és Pest megyén KÍVÜLI

 • Mikro-, kis-, és középvállalkozások (11 – 226 – 231 – 232 gazdálkodási formakód),
 • akik legalább két teljes lezárt üzleti évvel, és minimum 1 fős átlagos statisztikai állománnyal rendelkeznek.
Támogatható tevékenységek (várhatóan)

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek (aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt elszámolható költségén belül)

 • Épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése (Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak is eleget tesznek.)
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 
 • Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek (aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt elszámolható költségein belül)
 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátáshoz

 Megvalósítással kapcsolatos járulékos feladatok

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Egyéb mérnöki szakértői díjak
 • Egyéb szolgáltatási költségek (hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek)
Egyéb:

Általánosságban, olyan 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező, a pályázat beadása előtti 1 évben használatban lévő, fűtött alapterületük alapján jellemzően nem csak irodai funkcióval rendelkező épületek lehetnek a projekt tárgyai, ahol a fejlesztés egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez. A tartalmi értékelési szempontok során elérhető pontszám is a számításokkal alátámasztott energia megtakarítás, és a hozzá tartozó beruházási összeg ismeretében határozható meg.

A pályázatok benyújtásához minden esetben energetikai tanúsítvány szükséges!

 • Alapvető kiválasztási szempont, hogy a támogatott fejlesztéssel egységnyi költségből a lehető legnagyobb CO2 megtakarítás legyen elérhető.
 • Olyan épületre vonatkozó beruházás támogatható, amelyet a pályázat benyújtását megelőző 3 évben rendeltetésszerűen használtak.
 • Támogatás igénylés feltétele teher-, per- és igénymentes ingatlan.
 • Az épületeket érintő fejlesztési elképzelések közül prioritást kell, hogy élvezzenek azok, amelyek összetett (komplex) felújításokat valósítanak meg.

A pályázatok beadására a kihirdetéstől 30 nap áll majd rendelkezésre. A PÁLYÁZATOKHOZ ÁLTALÁBAN JÓVÁHAGYOTT CSATLAKOZÁSI IGÉNY KELL, AMINEK ÜGYINTÉZÉSI IDEJE ÖNMAGÁBAN 30 NAP.  AZAZ EZT MÁR ÉRDEMES A PÁLYÁZAT KIHIRDETÉSE ELŐTT MEGKÉRNI. ENNEK ELŐFELTÉTELE, HOGY MEGTERVEZZÜK A SZÜKSÉGES RENDSZERT. TEHÁT JAVASOLJUK, HOGY MINÉL ELŐBB KEZDJÜK MEG A FELKÉSZÜLÉST.

Minden a pályázathoz szükséges dokumentáció összeállítását komplexen biztosítjuk Ügyfeleink részére.

Az ország teljes területén állunk rendelkezésére mind a pályázatírás, tanácsadás, mind az energetikai auditok tekintetében.

Intézetünk tapasztalt energetikai szakértők bevonásával nyújt segítséget a pályázat előkészítésében és teljes körű lebonyolításában. Jelezze fejlesztési és pályázati szándékát, keresse Intézetünket és szakértőink bevonásával meg tudjuk indítani az előkészítési feladatokat!

Keresse  munkatársunkat bizalommal:

Vojnár Zsófia, területi vezető

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 Mobil: +36 (70) 382-6888

E-mail: vojnar.zsofia@european.hu

ENERGETIKAI ELŐMINŐSÍTŐ→

ENERGETIKAI KISOKOS→

2016-07-17
MEGJELENT! VP3-4.2.2-16 - Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

A pályázati lehetőség  lehetőséget biztosít a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz. Ezen kívül a beruházás célja az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrások alkalmazása.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12. naptól lesz lehetőség.

Pályázók köre:
 • mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások
 • mezőgazdasági termelők
 • termelői csoportok és termelői szervezetek
Elszámolható költségek

a) közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó, valamint az üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy fejlesztése;

b) új gépek és berendezések vásárlása, számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések;

c) az a) és b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve;

d) a következő immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy folyamatok megszerzése;

(A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege

nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.)

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig.

Támogatási intenzitás:
 • Pest megyében: max. 40%
 • Pest megyén kívül: max. 50%
Kötelezettségek:
 • foglalkoztatotti létszám fenntartása.

A pályázatok megírását a továbbiakban is fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÓJA→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ→