Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2016-07-17
GINOP-8.3.4-1.2.6-16 - Pályázat közepes méretű élelmiszeripari vállalkozások részére

Korábban kimaradt, most Öné a terep: pályázat közepes méretű élelmiszeripari vállalkozások részére

 

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az élelmiszeripari termékeket gyártó vállalkozások részére várhatóan 2016. júliusában kiírásra kerülő, technológiai beruházásokat támogató GINOP-1.2.6-16 számú, Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel című pályázat keretében további 28 milliárd forint keretösszeg emelés várható, így a fejlesztésekre rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd forintra módosul.

Pályázók köre:

olyan középvállalkozások*, akik fő tevékenységként (a pályázó árbevételének legalább 50 %-át elérő mértékben) mezőgazdasági termények feldolgozásával, és/vagy elsődleges élelmiszeripari termékek gyártásával foglalkoznak, legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek

Elnyerhető támogatás:

Ebben a konstrukcióban vissza nem térítendő támogatás és kölcsön csak együtt vehető igénybe.

A pályázati konstrukció összetétele:

 • a beruházási költség legfeljebb 15 - 35 %-nak megfelelő, 50-500 millió forint közötti vissza nem térítendő,
 • a beruházási költségek legfeljebb 40 - 65 %-át elérő, 1 - 2000 millió forint visszatérítendő támogatás (kedvező kamatozású kölcsön, hitel futamideje akár 15 év)
 • minimum 10% önerő
Támogatható tevékenységek köre:

Új élelmiszeripari kapacitások kialakítására, vagy élelmiszeripari kapacitásbővítés:

 • a beruházásnak legalább 50 százalékban technológiai célokat szolgáló új eszközöket kell tartalmaznia, az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó építés és infrastrukturális kiadások aránya 25 %,
 • az informatikai eszközök, a gyártási licenc és a know-how aránya együttesen 10 % lehet.
Megvalósítási időszak:
 • 24 hónap
Beadhatóság:
 • 2016. júliustól
Vállalás:
 • A támogatott fejlesztés során létrehozott élelmiszeripari kapacitásokat a kölcsön futamideje alatt fenn kell tartani, és a célnak megfelelően működtetni kell.
 • A pályázónak vállalnia kell a benyújtáskor fennálló létszám megtartását, valamint a kérelem részét képező üzleti terv teljesítését. Ez különösen az árbevétel és a jövedelmezőség, valamint a létszám bővítése terén tett vállalásokat foglalja magában.
 • A pályázóknak a kölcsön összegéhez igazodó értékű bankári biztosítékot kell nyújtani a kölcsön teljes futamidejére.
Eljárási rend:
 • A támogatás és a kölcsön egy eljárásban, a célra kialakított kölcsönkérelem benyújtásával igényelhető.
 • A kölcsönkérelmet a Magyar Fejlesztési Bank partnerei által kialakított hálózaton (MFB pont) keresztül lehet benyújtani, amelyben a Földhitel és Jelzálogbank, a Budapest Bank, valamint a helyi takarékszövetkezetek vesznek részt.

Az új konstrukció csak középvállalkozások* számára elérhető!

*Középvállalkozások: olyan vállalkozások, amelyek 250 főnél kevesebbet foglalkoztatnak, és amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

Az időben történő felkészülést nem győzzük hangsúlyozni, ezért kérjük, hogy fejlesztési terveit figyelembe véve igényelje ingyenes pályázati előminősítésünket, továbbá kezdjék el összeállítani fejlesztési terveiket.

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ→

2016-06-06
21 milliárd forintos pályázatot írt ki a kutatási és innovációs hivatal

A közép-magyarországi innovatív vállalkozások ösztönzésére 21 milliárd forintnyi hazai forrásra írt ki pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA VÁLLALATI KFI_16

 

A Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

 • Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 milliárd Ft
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50 - 200 db.
 • A támogatás mértéke - minimum 80 millió Ft, maximum 500 millió Ft, - konzorcium esetén minimum 160 millió Ft, maximum 500 millió Ft támogatás pályázatonként
 • Támogatást igénylők köre Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-Magyarország régióban székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok, illetve EGT székhelyű gazdasági társaságok középmagyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak az EVA hatálya alá és legalább 1 főt foglalkoztatnak.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt ágazati prioritásokhoz. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):

 • kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a)
 • alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a)
 • a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
 • a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások
 • eszközök és immateriális javak beszerzése, a projekt céljához szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése
 • kkv-k kiállításon vagy vásáron való részvétele.

Az igényelhető támogatás mértéke

Pályázónként minimum 80 (konzorcium esetében 160) millió Ft, maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelező vállalások 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményeként

 • új tudományos és fejlesztési eredmények, szellemi alkotások születnek
 • új K+F munkahelyek létesülnek
 • új termék/technológia/prototípus jön létre.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására az indulásától számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

TÁMOGATÁSI INTENZITÁSOK→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP→

2016-05-19
MEGJELENT! GINOP 8.3.1.-16. - "Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram

Megjelent ma a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú uniós hitelprogram, melyre összesen 44 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A pályázat keretében minimum 1 millió - maximum 600 millió forintos kölcsön igényelhető. Hitelkérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be, de csak a közép-magyarországi régión kívül megvalósuló projektekre nyújtható támogatás. 

A Széchenyi 2020 keretében ma megjelent a "Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram" GINOP-8.3.1-16 kódszámú termékdokumentációja. A GINOP éves pályázati menetrendjében ezt a felhívást még márciusra ígérték, a csúszás feltehetően azzal függ össze, hogy a visszatérítendő uniós források új elosztási rendszere, amelyet az MFB Pontok országos hálózata fémjelez, csak ezekben a napokban indul el, egyszerre 26 helyszínen (3 budapesti és 23 vidéki). A pályázat keretében elérhető hitelt tehát majd az MFB Pontokat működtető pénzügyi közvetítőktől lehet igényelni, illetve előzetesen ott lehet tájékoztatást kérni.

Az új rendszerről bővebben:

A hitelprogram részletei

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 44 milliárd forint.
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 1 millió - maximum 600 millió forint.
 • Közép-magyarországi régióban megvalósuló projekteket nem támogatnak. A Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet pályázata akkor támogatható, ha a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.
 • A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a; használt gépjármű beszerzés esetében minimum 20 %.
 • A projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
 • A hitelkérelmeket közvetlenül a Közvetítőhöz kell benyújtani.
 • A hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
 • A kölcsönt egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a kölcsönszerződés megkötésekor is Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
 • A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
 • A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap.
 • A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet, esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Előtörlesztés megengedett.
 • Biztosíték ingatlan jelzálog, ingó jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, készfizető kezessége lehet.

A kölcsön futamideje

 • új ingatlan Beruházás, felújtás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
 • immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
 • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig
 • használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év

A kölcsön felhasználása

A kölcsönök a kedvezményezettek által az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes projektek megvalósításához használhatók fel, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét: 

 • tárgyi eszköz beszerzés
 • használt eszköz beszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés
 • ingatlanvásárlás (vásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át)

Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek: 

 • szálláshely-fejlesztés
 • vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése
 • nagy vonzerejű fürdők fejlesztése
 • tematikus parkok kialakítása és fejlesztése
 • a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is
 • üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken

Gépjármű vásárlás is támogatható, a következő feltételekkel: 

 • TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható, kizárták a TEÁOR'03 60.24 közúti teherszállítást és a TEÁOR'08 49.41 közúti áruszállítást
 • személygépjámű beszerzése nem megengedett
 • vállalkozás képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges
 • CASCO biztosítás megkötése szükséges
 • a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a

Forrás: portfolio.hu

2016-05-13
MEGJELENT! VEKOP 2.1.7-15. Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTVE!

Megjelent a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című felhívás, melynek a rendelkezésre álló keretösszege 6 milliárd forint. A pályázat célja, hogy támogassa a vállalkozások önálló K+F+I tevékenységét a prototípus vagy demonstrációs fázis eléréséig, esetenként azon túl, a piacra lépésig is. A projektek minimum 10 millió - maximum 80 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. Kizárólag a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekteket támogatják. 

A pályázat részletei:

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 75-600 db.
 • Akik rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, azok minimum 10 millió, maximum 80 millió forintot igényelhetnek.
 • Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel a támogatás összege minimum 10 millió, maximum 50 millió forint.
 • Igénybe vehető előleg mértéke a legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 75%-a, míg az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a 40%-a.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-tól lehetséges.
 • A Felhívás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatóak.
 • Támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be. A kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 • A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90. nap, de legkésőbb 2019. december 31.
 • Fenntartási időszak 3 év.

Kötelező vállalások

 • Tesztelt prototípus létrehozása: a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő.
 • Üzleti hasznosíthatóság : K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevétele7 a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek 

 • Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 40%-a): kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható

Önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Csekély összegű (de minimis) támogatás 

 • Projekt előkészítési tevékenység
 • Projektmenedzsment tevékenység jelen
 • Iparjogvédelmi tevékenység támogatása
 • Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység támogatása
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

2. Regionális beruházás keretében 

 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése

3. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (maximum a projekt elszámolható költségeinek 20%-a)


Az elszámolható költségek

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni. 

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS ÖSSZEFOGLALÓ→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ →

2016-05-13
MEGJELENT! - VEKOP-1.2.1 - 16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTVE!

Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében című felhívás 3,58 milliárdos keretösszeggel. A pályázat keretében lehetősége nyílik a vállalkozásoknak modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására. A mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatják be támogatási igényeiket. Kizárólag csak Pest megye területén megvalósuló projekteket támogatnak. A felhívás feltételeinek megfelelő projektek 5 millió - 24 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. 

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Pályázat részletei

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,58 milliárd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 120-500 db.
 • A támogatási kérelem benyújtására kizárólag mikro-, kis és középvállalkozások jogosultak.
 • A projekt keretében kizárólag a feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek (TEÁOR lista).
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től lehetséges.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió, maximum 24 millió forint.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 30%-a.
 • A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető.
 • Az igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.
 • A pályázat során kötelezően megvalósítandó elem az új termelő eszköz beszerzése, figyelembe véve a VTSZ listát.
 • Önállóan nem támogatható az Információs technológia-fejlesztés (TESZOR lista) és az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
 • A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2018. december 31.
 • Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatók.
 • Fenntartási időszak 3 év.

Támogatást igénylők köre

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások 

 • amelyek rendelkeznek legalább két lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

2. jogi forma szerint 

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek

Kötelező vállalások

 • Létszámtartás
 • Személyi jellegű ráfordítás
 • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A pályázó:

NE:

 • Rendelkezzen meg nem fizetett köztartozással,
 • Álljon csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
 • Minősüljön nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Igényelje díjmentes előzetes pályázati előminősítésünket!

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Eredményeink:

 • Immáron 13 éve a kis- és középvállalkozások szolgálatában,
 • Partnereink, ügyfeleink részére elnyert és elszámolt támogatások összege mára már jóval meghaladja a 100 milliárd forintot,
 • 3.150-nél is több elégedett ügyfél,
 • Iparági szakértőkön keresztül széles körű iparági referencia és tapasztalat,
 • Közel 100 %-os nyerési arány,
 • 40 fős szakmai háttérrel.

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT!

A pályázatok megírását a továbbiakban is fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÓJA →

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTÉS →

FEJLESZTENDŐ TEVÉKENYSÉG TEAOR-kódjai →

ELSZÁMOLHATÓ ESZKÖZÖK VTSZ listája →

ELSZÁMOLHATÓ ESZKÖZÖK TESZOR listája →