Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2016-07-17
HAMAROSAN! GINOP-4.1.1-16 - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Hamarosan meghirdetésre kerül  az épületenergetikai fejlesztéseket támogató pályázati kiírás, mely már kombinált formában (vissza nem térítendő támogatás – kedvező feltételű visszatérítéses hitel) támogatja a mikro-, kis-, és középvállalkozások, közép-magyarországi régión kívüli épületenergetikai fejlesztéseit.

A benyújtott támogatási kérelem várhatóan maximum 10 db különálló épület energetikai fejlesztését tartalmazhatja azzal a megkötéssel, hogy projektenként az elszámolható költségekre vetítve, az energia hatékonyság fokozására irányuló projektrésznek legalább 50 %-ot, míg a megújuló energia felhasználásra irányuló projektrésznek legalább 10 %-ot el kell érnie.

Rendelkezésre álló forrás:

59,45 milliárd forint

Támogatás összege (várhatóan):

Min. 3 millió forint, max. 50 millió forint.

Pályázók köre (várhatóan)

Budapest és Pest megyén KÍVÜLI

 • Mikro-, kis-, és középvállalkozások (11 – 226 – 231 – 232 gazdálkodási formakód),
 • akik legalább két teljes lezárt üzleti évvel, és minimum 1 fős átlagos statisztikai állománnyal rendelkeznek.
Támogatható tevékenységek (várhatóan)

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek (aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt elszámolható költségén belül)

 • Épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése (Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak is eleget tesznek.)
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 
 • Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek (aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt elszámolható költségein belül)
 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátáshoz

 Megvalósítással kapcsolatos járulékos feladatok

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Egyéb mérnöki szakértői díjak
 • Egyéb szolgáltatási költségek (hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek)
Egyéb:

Általánosságban, olyan 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező, a pályázat beadása előtti 1 évben használatban lévő, fűtött alapterületük alapján jellemzően nem csak irodai funkcióval rendelkező épületek lehetnek a projekt tárgyai, ahol a fejlesztés egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez. A tartalmi értékelési szempontok során elérhető pontszám is a számításokkal alátámasztott energia megtakarítás, és a hozzá tartozó beruházási összeg ismeretében határozható meg.

A pályázatok benyújtásához minden esetben energetikai tanúsítvány szükséges!

 • Alapvető kiválasztási szempont, hogy a támogatott fejlesztéssel egységnyi költségből a lehető legnagyobb CO2 megtakarítás legyen elérhető.
 • Olyan épületre vonatkozó beruházás támogatható, amelyet a pályázat benyújtását megelőző 3 évben rendeltetésszerűen használtak.
 • Támogatás igénylés feltétele teher-, per- és igénymentes ingatlan.
 • Az épületeket érintő fejlesztési elképzelések közül prioritást kell, hogy élvezzenek azok, amelyek összetett (komplex) felújításokat valósítanak meg.

A pályázatok beadására a kihirdetéstől 30 nap áll majd rendelkezésre. A PÁLYÁZATOKHOZ ÁLTALÁBAN JÓVÁHAGYOTT CSATLAKOZÁSI IGÉNY KELL, AMINEK ÜGYINTÉZÉSI IDEJE ÖNMAGÁBAN 30 NAP.  AZAZ EZT MÁR ÉRDEMES A PÁLYÁZAT KIHIRDETÉSE ELŐTT MEGKÉRNI. ENNEK ELŐFELTÉTELE, HOGY MEGTERVEZZÜK A SZÜKSÉGES RENDSZERT. TEHÁT JAVASOLJUK, HOGY MINÉL ELŐBB KEZDJÜK MEG A FELKÉSZÜLÉST.

Minden a pályázathoz szükséges dokumentáció összeállítását komplexen biztosítjuk Ügyfeleink részére.

Az ország teljes területén állunk rendelkezésére mind a pályázatírás, tanácsadás, mind az energetikai auditok tekintetében.

Intézetünk tapasztalt energetikai szakértők bevonásával nyújt segítséget a pályázat előkészítésében és teljes körű lebonyolításában. Jelezze fejlesztési és pályázati szándékát, keresse Intézetünket és szakértőink bevonásával meg tudjuk indítani az előkészítési feladatokat!

Keresse  munkatársunkat bizalommal:

Vojnár Zsófia, területi vezető

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 Mobil: +36 (70) 382-6888

E-mail: vojnar.zsofia@european.hu

ENERGETIKAI ELŐMINŐSÍTŐ→

ENERGETIKAI KISOKOS→

2016-07-17
MEGJELENT! VP3-4.2.2-16 - Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

A pályázati lehetőség  lehetőséget biztosít a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz. Ezen kívül a beruházás célja az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrások alkalmazása.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12. naptól lesz lehetőség.

Pályázók köre:
 • mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások
 • mezőgazdasági termelők
 • termelői csoportok és termelői szervezetek
Elszámolható költségek

a) közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó, valamint az üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy fejlesztése;

b) új gépek és berendezések vásárlása, számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések;

c) az a) és b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve;

d) a következő immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy folyamatok megszerzése;

(A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege

nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.)

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig.

Támogatási intenzitás:
 • Pest megyében: max. 40%
 • Pest megyén kívül: max. 50%
Kötelezettségek:
 • foglalkoztatotti létszám fenntartása.

A pályázatok megírását a továbbiakban is fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÓJA→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ→

2016-07-17
GINOP-8.3.4-1.2.6-16 - Pályázat közepes méretű élelmiszeripari vállalkozások részére

Korábban kimaradt, most Öné a terep: pályázat közepes méretű élelmiszeripari vállalkozások részére

 

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az élelmiszeripari termékeket gyártó vállalkozások részére várhatóan 2016. júliusában kiírásra kerülő, technológiai beruházásokat támogató GINOP-1.2.6-16 számú, Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel című pályázat keretében további 28 milliárd forint keretösszeg emelés várható, így a fejlesztésekre rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd forintra módosul.

Pályázók köre:

olyan középvállalkozások*, akik fő tevékenységként (a pályázó árbevételének legalább 50 %-át elérő mértékben) mezőgazdasági termények feldolgozásával, és/vagy elsődleges élelmiszeripari termékek gyártásával foglalkoznak, legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek

Elnyerhető támogatás:

Ebben a konstrukcióban vissza nem térítendő támogatás és kölcsön csak együtt vehető igénybe.

A pályázati konstrukció összetétele:

 • a beruházási költség legfeljebb 15 - 35 %-nak megfelelő, 50-500 millió forint közötti vissza nem térítendő,
 • a beruházási költségek legfeljebb 40 - 65 %-át elérő, 1 - 2000 millió forint visszatérítendő támogatás (kedvező kamatozású kölcsön, hitel futamideje akár 15 év)
 • minimum 10% önerő
Támogatható tevékenységek köre:

Új élelmiszeripari kapacitások kialakítására, vagy élelmiszeripari kapacitásbővítés:

 • a beruházásnak legalább 50 százalékban technológiai célokat szolgáló új eszközöket kell tartalmaznia, az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó építés és infrastrukturális kiadások aránya 25 %,
 • az informatikai eszközök, a gyártási licenc és a know-how aránya együttesen 10 % lehet.
Megvalósítási időszak:
 • 24 hónap
Beadhatóság:
 • 2016. júliustól
Vállalás:
 • A támogatott fejlesztés során létrehozott élelmiszeripari kapacitásokat a kölcsön futamideje alatt fenn kell tartani, és a célnak megfelelően működtetni kell.
 • A pályázónak vállalnia kell a benyújtáskor fennálló létszám megtartását, valamint a kérelem részét képező üzleti terv teljesítését. Ez különösen az árbevétel és a jövedelmezőség, valamint a létszám bővítése terén tett vállalásokat foglalja magában.
 • A pályázóknak a kölcsön összegéhez igazodó értékű bankári biztosítékot kell nyújtani a kölcsön teljes futamidejére.
Eljárási rend:
 • A támogatás és a kölcsön egy eljárásban, a célra kialakított kölcsönkérelem benyújtásával igényelhető.
 • A kölcsönkérelmet a Magyar Fejlesztési Bank partnerei által kialakított hálózaton (MFB pont) keresztül lehet benyújtani, amelyben a Földhitel és Jelzálogbank, a Budapest Bank, valamint a helyi takarékszövetkezetek vesznek részt.

Az új konstrukció csak középvállalkozások* számára elérhető!

*Középvállalkozások: olyan vállalkozások, amelyek 250 főnél kevesebbet foglalkoztatnak, és amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

Az időben történő felkészülést nem győzzük hangsúlyozni, ezért kérjük, hogy fejlesztési terveit figyelembe véve igényelje ingyenes pályázati előminősítésünket, továbbá kezdjék el összeállítani fejlesztési terveiket.

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ→

2016-06-06
21 milliárd forintos pályázatot írt ki a kutatási és innovációs hivatal

A közép-magyarországi innovatív vállalkozások ösztönzésére 21 milliárd forintnyi hazai forrásra írt ki pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA VÁLLALATI KFI_16

 

A Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

 • Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 milliárd Ft
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50 - 200 db.
 • A támogatás mértéke - minimum 80 millió Ft, maximum 500 millió Ft, - konzorcium esetén minimum 160 millió Ft, maximum 500 millió Ft támogatás pályázatonként
 • Támogatást igénylők köre Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-Magyarország régióban székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok, illetve EGT székhelyű gazdasági társaságok középmagyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak az EVA hatálya alá és legalább 1 főt foglalkoztatnak.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt ágazati prioritásokhoz. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):

 • kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a)
 • alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a)
 • a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
 • a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások
 • eszközök és immateriális javak beszerzése, a projekt céljához szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése
 • kkv-k kiállításon vagy vásáron való részvétele.

Az igényelhető támogatás mértéke

Pályázónként minimum 80 (konzorcium esetében 160) millió Ft, maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelező vállalások 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményeként

 • új tudományos és fejlesztési eredmények, szellemi alkotások születnek
 • új K+F munkahelyek létesülnek
 • új termék/technológia/prototípus jön létre.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására az indulásától számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

TÁMOGATÁSI INTENZITÁSOK→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP→

2016-05-19
MEGJELENT! GINOP 8.3.1.-16. - "Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram

Megjelent ma a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú uniós hitelprogram, melyre összesen 44 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A pályázat keretében minimum 1 millió - maximum 600 millió forintos kölcsön igényelhető. Hitelkérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be, de csak a közép-magyarországi régión kívül megvalósuló projektekre nyújtható támogatás. 

A Széchenyi 2020 keretében ma megjelent a "Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram" GINOP-8.3.1-16 kódszámú termékdokumentációja. A GINOP éves pályázati menetrendjében ezt a felhívást még márciusra ígérték, a csúszás feltehetően azzal függ össze, hogy a visszatérítendő uniós források új elosztási rendszere, amelyet az MFB Pontok országos hálózata fémjelez, csak ezekben a napokban indul el, egyszerre 26 helyszínen (3 budapesti és 23 vidéki). A pályázat keretében elérhető hitelt tehát majd az MFB Pontokat működtető pénzügyi közvetítőktől lehet igényelni, illetve előzetesen ott lehet tájékoztatást kérni.

Az új rendszerről bővebben:

A hitelprogram részletei

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 44 milliárd forint.
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 1 millió - maximum 600 millió forint.
 • Közép-magyarországi régióban megvalósuló projekteket nem támogatnak. A Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet pályázata akkor támogatható, ha a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.
 • A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a; használt gépjármű beszerzés esetében minimum 20 %.
 • A projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
 • A hitelkérelmeket közvetlenül a Közvetítőhöz kell benyújtani.
 • A hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
 • A kölcsönt egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a kölcsönszerződés megkötésekor is Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
 • A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
 • A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap.
 • A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet, esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Előtörlesztés megengedett.
 • Biztosíték ingatlan jelzálog, ingó jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, készfizető kezessége lehet.

A kölcsön futamideje

 • új ingatlan Beruházás, felújtás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
 • immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
 • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig
 • használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év

A kölcsön felhasználása

A kölcsönök a kedvezményezettek által az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes projektek megvalósításához használhatók fel, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét: 

 • tárgyi eszköz beszerzés
 • használt eszköz beszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés
 • ingatlanvásárlás (vásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át)

Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek: 

 • szálláshely-fejlesztés
 • vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése
 • nagy vonzerejű fürdők fejlesztése
 • tematikus parkok kialakítása és fejlesztése
 • a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is
 • üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken

Gépjármű vásárlás is támogatható, a következő feltételekkel: 

 • TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható, kizárták a TEÁOR'03 60.24 közúti teherszállítást és a TEÁOR'08 49.41 közúti áruszállítást
 • személygépjámű beszerzése nem megengedett
 • vállalkozás képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges
 • CASCO biztosítás megkötése szükséges
 • a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a

Forrás: portfolio.hu