Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2016-01-09
MEGJELENT „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázat

A felhívás célja a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével – olvasható a kormány hivatalos pályázati oldalán.

 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai:

 • központi költségvetési irányító és költségvetési szervek;
 • helyi önkormányzatok és társulásaik;
 • helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik;
 • önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások;
 • egyházi jogi személyek;
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek;
 • nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek.

A pályázat keretében a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére lehet támogatást igényelni. A támogatható tevékenységek:

 • család- és gyermekjóléti szolgálat, ill. központ,
 • nappali ellátás,
 • étkeztetés és
 • közösségi ellátások,
 • támogató szolgáltatás és
 • utcai szociális munka, valamint
 • a szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzés.

Önállóan támogatható tevékenységek

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:

 • férőhely bővítése,
 • átalakítása, felújítása, (épületgépészet is)
 • étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése
 • az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése,
 • az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása.

B) Eszközbeszerzés

 • eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése,
 • külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
 • járműbeszerzés.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak az „Önállóan támogatható tevékenységek”-ben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

 • A megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása ( például játszósarok),
 • a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése,
 • megújuló energiaforrások alkalmazása.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

A felhívás keretében önállóan nem, csak az „Önálló támogatható tevékenységek”-ben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • akadálymentesítés,
 • szórt azbeszt mentesítése,
 • energiahatékonysági intézkedések,
 • nyilvánosság biztosítása.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, civil szervezet, valamint egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

Nem támogatható tevékenység a bentlakásos és átmeneti otthonok fejlesztése.

A meghirdetéskor rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) beavatkozási területén: 11,236 milliárd forint.

A pályázat általi vissza nem térítendő támogatás mértéke 100 %.

A támogatás minimum és maximum összege, továbbá benyújtásának határideje a területi egységekre bontott: kérésére megküldjük a megyénkénti összesítést.

A megvalósítás helyszíne Pest megyén kívüli régiók települései, kivéve a megyei jogú városok területe.

Amennyiben a pályázatokkal kapcsolatosan bármilyen kér(d)ése felmerül, kérem, keressen bizalommal.

A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig lehetséges.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén keresse Intézetünket bizalommal!

Pályázati összefoglaló letöltése →

2016-01-04
MEGJELENT a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15) pályázat

2015 12.28.-án megjelent a "VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban" pályázati kiírás amely a Vidékfejlesztési Program egyik alappillére. A kiírás keretében az érintett kiírásra allokált teljes 2020-ig rendelkezésre álló keretet elérhetővé tették. Pályázhatnak Mezőgazdasági termelők és Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások önállóan vagy konzorciumban egyaránt.

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához, valamint az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások. (Élelmiszer-ipari innováció ösztönzése, az elavult technológiai módszerek fejlesztése és új munkahelyek teremtése.)

Pályázók köre:

 • mezőgazdasági termelők (amennyiben az utolsó lezárt üzleti év árbevételének 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul),
 • a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások (rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel, tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul, a támogatott tevékenység kizárólag Annex I. terméket állít majd elő),
 • konzorcium (legalább öt taggal),
 • termelői csoport,
 • termelői értékesítő szervezet,
 • mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet,
 • szociális szövetkezet

Támogatható tevékenységek:

 • Termeléshez kapcsolódó  új  eszközök,  gépek  beszerzése,  új  technológiai  rendszerek  és kapacitások kialakítása,
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése,
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése,
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek,
 • Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek,
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
 • Projekt előkészítés és/vagy menedzsment,
 • Egyéb  szolgáltatások,  beleértve  a  tájékoztatás  és  nyilvánosság  biztosításának  kötelező tevékenységét,
 • Mérnöki feladatok,
 • Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás,
 • Ingatlan beruházás.

Elszámolható költségek:

 • A támogatható tevékenységek költségei,
 • A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó  általános  költségek,
 • Immateriális   beruházások:   számítógépes   szoftverek   megvásárlása   vagy kifejlesztése,  valamint  szabadalmak,  licencek,  szerzői  jogok  és  védjegyek  vagy  eljárások megszerzése,
 • Ingatlan vásárlása (max. összköltség 2%-a), valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke,
 • Regionális beruházási támogatás  keretében  a   beruházás   által   létrehozott   munkahelyek   két   évre   számított   becsült bérköltsége.

Keretösszeg: 151 Mrd Ft

A támogatott projektek várható száma: 5 000 db

A támogatás összege:

 • egyéni beruházás esetén maximum 500 M Ft
 • kollektív beruházás esetén maximum 1,5 Mrd Ft.

A támogatás maximális mértéke:

 • Közép-magyarországi  régióban az  összes  elszámolható  költség  40%-a,  
 • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
 • Közép-Dunántúl régióban 35%,
 • Nyugat-Dunántúl régióban 25%.

A támogatási intenzitás – a   nagyberuházások   kivételével – kisvállalkozás   esetén   20 százalékponttal,  középvállalkozás  esetén  10  százalékponttal  növelhető,  ha  a  beruházó  a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek. Az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a fentebb  meghatározott maximális támogatási mértéket (KMR: 40%; KMR-n kívül: 50%).

Előleg: a megítélt támogatás 50 %-a

Beadási határidő: 2016. február 25-től 2018. február 25-ig

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. április 25. ,- 2016. július 25. ,- 2016. október 25. ,- 2017. január 25. ,- 2017. április 25. ,- 2017. július 25. ,- 2017. október 25. ,- 2018.február 25.

1.sz. szakmai melléklet (ANNEX lista) →

Bármilyen kérdés esetén keresse bizalommal munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

dr. Sipos Marianna, területi vezető                

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 |

Mobil: +36 (70) 382-6080 | e-mail: sipos.marianna@european.hu

2015-12-30
MEGJELENT! GINOP 1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.5-15 kódszámú) felhívás.

Vállalkozásfejlesztés |Szállítás | Raktározás | Logisztika 

 

A Felhívás célcsoportjába azon logisztikai vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként a már meglévő üzleti infrastrukturális kapacitásaikat továbbfejlesztik, ezáltal növelve logisztikai szolgáltatásainak minőségét és nyújtott szolgáltatások körét.

Elszámolható költségek:

Beruházás | Engedélyeztetés | Építés | Épületfelújítás | Eszközbeszerzés | Hardvervásárlás | Immateriális javak beszerzése | Infrastruktúra fejlesztése | Infrastruktúra kiépítése | Know-how vásárlás | Közbeszerzési eljárás költsége | Licenszdíj | Műszaki gép, berendezés beszerzés | Szakértői tevékenység | Szoftvervásárlás | Tanulmány | Üzembehelyezés

Beadási határidő

2016. február 29-től 2018. február 28-ig

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. április 28.
 • 2016. április 28-át követően minden hónap utolsó csütörtöki napja.

Rendelkezésre álló forrás

4 milliárd forint

Támogatási intenzitás

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Támogatás összege

 • Minimum 25 millió forint, maximum 100 millió forint.
 • Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatása esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény azaz a projekt nettó jelenértéke közötti különbséget.

Támogatható pályázatok száma

50-90 db

Jogosultak:

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások

 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt.
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással rendelkeznek.

A mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülő támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

2. nagyvállalkozások

 • csak abban az esetben, amennyiben a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes lezárt üzleti évben realizált nettó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai szolgáltatásból származik
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással rendelkeznek

A nagyvállalkozásnak minősülő támogatást igénylőnek az 2. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

3. jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • szövetkezetek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

Kizáró okok:

Az ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró okok fejezetben szereplő feltételeken túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 1. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 2. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,
 3. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
 4. amely nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámoló/ alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,
 5. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 6. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 7. amely esetében a támogatási kérelemben szereplő elszámolható összköltség meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,
 8. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 9. amely a GINOP-2015-1.2.5. jelű Felhívásra egy naptári évben belül úgy nyújt be újabb támogatási kérelmet, hogy az elsőként benyújtott támogatási kérelem nem került visszavonásra, illetve elutasításra.
 10. amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
 11. amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek nettó árbevételének több, mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki;
 12. amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
 13. amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 14. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 15. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 16. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé, amely szintentartó beruházáshoz igényel támogatást,
 17. amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használja fel,
 18. amely vállalkozás saját maga számára 25%-ot meghaladó mértékben végez logisztikai szolgáltatást, ez alól kivételt képez a partner-, vagy kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott logisztikai szolgáltatás,
 19. amely jelen fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő 10. vagy 12. árucsoportjába tartozó termékek raktározását-tárolását (intervenciós gabonaraktár, gabonatároló, -silók, magtár, terménytároló, takarmánytároló stb.) szolgáló létesítmények létrehozására, korszerűsítésére, fejlesztésére irányul
  • 10. Árucsoport: Gabonafélék;
  • 12. Árucsoport: Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány,
 20. amely jelen pályázattal megvalósítani kívánt projektje kizárólag ingatlanhasznosítás fejlesztésére irányul (a pályázó részéről tényleges logisztikai szolgáltatás nyújtására nem kerül sor) és az ingatlan tényleges igénybevevője/bérlője nem vállalja adatszolgáltatási kötelezettségét az ingatlanon végzett logisztikai tevékenységből származó árbevételre vonatkozóan, mely adatokat a pályázónak az Időközi Beszámoló benyújtásával egyidejűleg az Irányító Hatóság részére kell megküldenie.

További kizáró okok a Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás támogatási kategória esetén:

 1. a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
 2. elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
 3. azon támogatást igénylő részére nyújtott támogatás, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 4. nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére nyújtott támogatás,
 5. exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 6. ha a nyújtott támogatást import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
 7. a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához kapcsolódó támogatás,
 8. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
 9. olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
 10. repülőtéri infrastruktúrához nyújtott támogatás,
 11. kikötői infrastruktúrához nyújtott támogatás,
 12. dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás,
 13. olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható támogatás.

Vállalási feltételek

 • Létszámtartás
 • Éves nettó árbevétel növekmény

Támogatható tevékenységek:

 1. Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítés, korszerűsítés és ingatlan beruházás,
 2. Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése,
 3. Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek,
 4. Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,

Önállóan kizárólag az 2) és 3) pontban meghatározott tevékenység támogathatóak.

Az 1) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.

Elszámolható költségek:

Projektelőkészítés költségei

 • Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás költsége (ideértve a közbeszerzési eljárás és a szakértő díját is), amely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1 %-ánál - a Felhívás 3.1. e) pontjához kapcsolódóan.

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Építéshez (átalakítás, bővítés, korszerűsítés) kapcsolódó költségek
 • Új építés csak abban az esetben támogatható, amennyiben tervezői költségbecsléssel alátámasztott, hogy az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) korszerűsítése.
 • Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával kapcsolatos költségek számolhatóak el:
  • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;
  • őrző-védelmi hálózat;
  • gázhálózat, gázfogadó állomás;
  • a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk
  • kapcsolódó berendezések, felszerelések;
  • elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;
  • eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;
  • hulladékkezelő létesítmények;
  • átereszek, vízi létesítmények;
  • informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök;
  • a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat;
  • a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók;
  • parkosítás, kertépítés;
  • iparvágány;
  • vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj);

Eszközbeszerzés költségei

 • Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó, új eszköz beszerzése:
  • új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is,
  • eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
 • Logisztika szolgáltatásfejlesztéshez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 3.1.c) pontja alapján:
  • közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
  • közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
  • közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Immateriális javak beszerzésének költsége

 • Logisztika szolgáltatásfejlesztéshez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás 3.1.c) pontja alapján:
  • termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
  • immateriális javak (licenc) költségei,
  • testreszabás költségei,
  • migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
  • betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
 • Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára a Felhívás 3.1.d) pontja alapján, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:
  • azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel,
  • a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény előírásai alapján a terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
  • azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Előleg:

Jelen felhívás keretében támogatott projekteknél az igénybe vehető előleg mértéke KKV-k esetében a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 50 millió Ft, nagyvállalatok esetében a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

Elvárt biztosítékok köre:

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja „A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató” című fejezet tartalmazza.

Megkezdettség:

 • Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
 • A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.
 • A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁUF 8.6.1. pontja tartalmazza.

Projekt megvalósítási ideje:

 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. március 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Egyéb:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

Pályázati előminősítőlap →

Jogosultsági TEAOR lista→

2015-12-23
MEGEMELT kerettel továbbra is elérhető a népszerű eszközbeszerzési pályázat (GINOP 1.2.2.-15.)

A júniusban megjelent Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című felhívás módosult - olvashatjuk a ma megjelent közleményben. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 10 milliárd forintról 30 milliárd forintra módosult a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet szerint szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén. Az is fontos, hogy azbeddigieken felül további 122 település válik szabad vállalkozási zónává, bővítve így a megvalósítási helyszínek településlistáját. 

Legfontosabb módosításként említhetjük a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című GINOP-1.2.2-15 kódszámú pályázati Felhívás 1.3. pontjában történt módosítást, mely szerint a 1173/2015. (III.24.) Korm. rendelet alapján 10 milliárd forintról 30 milliárd forintra módosult a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet szerint szabad vállalkozási zónának (SZVZ) minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén.

megjelent közlemény kitér még egyéb változtatásokra is, melyek a következőek 

 • A Felhívás 3.2. pontjában az új eszköz beszerzése és az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás tevékenységekhez tartozó tevékenységek esetében az új megújuló energiatermelő eszközök beszerzése kapcsán új támogatási jogcím (A közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által) és új támogatási kategória (Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás) került meghatározásra.
 • A Felhívás 4.2. pontja kiegészült a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás illetve a csekély összegű támogatás támogatási kategóriához tartozó kizáró okokkal.
 • A Felhívás 5.5.1 és 5.5.2 pontja pontosításra került az új megújuló energiatermelő eszköz költségtétel vonatkozásában.
 • A Felhívás 5.3. pontjában meghatározásra került a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás illetve a csekély összegű támogatás esetén adható maximális támogatási mérték.
 • A Magyar Közlöny 2015. évi 187. számában, 2015. december 2-án megjelent a 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet - A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról, amely alapján a korábbi 1 080 településen felül további 122 település válik szabad vállalkozási zónává. Mindezek alapján módosul a Felhívás 5. és 6. számú melléklete.
 • A Felhívás 7. sz. melléklete (35-38. pont) kiegészült a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás illetve a csekély összegű támogatás igénybevétele esetén alkalmazandó kizáró okokkal.

Forrás: portfolio.hu

2015-12-14
Bővült a Szabad Vállalkozási Zónák köre

Megjelent a Kormány 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása.

A rendelet alapján 122 településsel bővült a magasabb, a mostani gépbeszerzéses pályázatnál akár 70 %-os támogatást élvező szabad vállalkozási zónák köre.

Az újonnan megjelölt szabad vállalkozási zónának minősített települések az alábbiak:

Alap

Dövény

Jászapáti

Kunmadaras

Pácsony

Tengeri

Alattyán

Dunaegyháza

Jászdózsa

Kunpeszér

Petőmihályfa

Téseny

Aldebrő

Dunavecse

Jászivány

Kunszentmiklós

Poroszló

Tiszapüspöki

Alsószentiván

Egerfarmos

Jászkisér

Lajoskomárom

Püspökmolnári

Tiszatenyő

Alsószuha

Egervölgy

Jászladány

Lepsény

Rábahídvég

Tófalu

Alsóújlak

Enying

Jászszentandrás

Mátyásdomb

Ragály

Törökszentmiklós

Andrásfa

Érpatak

Jászszentlászló

Mezőkomárom

Sárbogárd

Trizs

Apostag

Fegyvernek

Kál

Mezőszemere

Sáregres

Újlőrincfalva

Baksa

Felsőkelecsény

Kállósemjén

Mezőszentgyörgy

Sárfimizdó

Vajta

Balkány

Felsőnyárád

Kám

Mezőszilas

Sárkeresztúr

Vasvár

Bérbaltavár

Füzesabony

Kánó

Mezőtárkány

Sárszentágota

Zádorfalva

Berekfürdő

Gersekarát

Kápolna

Mikepércs

Sarud

Zubogy

Besenyőtelek

Geszteréd

Karcag

Mikosszéplak

Szabadhídvég

 

Biri

Győrvár

Kenderes

Móricgát

Szabadszállás

 

Bököny

Hantos

Kengyel

Nagykálló

Szakoly

 

Cece

Hegyhátszentpéter

Kiskunmajsa

Nagylók

Szalkszentmárton

 

Csehi

Hejőpapi

Kisláng

Nagytilaj

Szank

 

Csehimindszent

Igar

Kisújszállás

Nagyút

Szemenye

 

Csipkerek

Imola

Kompolt

Noszlop

Szihalom

 

Csólyospálos

Jákfalva

Kömpöc

Olaszfa

Szuhafő

 

Dég

Jánoshida

Kunadacs

Oszkó

Tass

 

Dormánd

Jászalsószentgyörgy

Kuncsorba

Örményes

Telekes

 

 

 A szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 5 évre szól. Ez a módosítás azonban nem csak a jövőre nézve jelent igen előnyös lehetőséget a most szabad vállalkozási zónába sorolt települések vállalkozásainak, de érintheti a még nyitva álló a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására kiírt GINOP 1.2.2.-15. számú pályázatot is, amelynek keretében akár 70%-os támogatási intenzitással valósítható meg gépbeszerzés és a hozzátartozó ingatlan fejlesztés. 

A rendelet mellékletében szereplő településeken (lsd. fenti táblázat) megvalósuló fejlesztések tekintetében is be lehet nyújtani a pályázatot, amint bővítik a pályázati kitöltő programot is az érintett településekkel. 

Lássuk a pályázat részleteit:

A pályázat célja:

Feldolgozóiparban működő mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása új eszközök beszerzésére, illetve az új eszköz működtetéséhez szükséges egyéb feltételek biztosítására (ingatlan beruházás, informatikai fejlesztés, licensz, know-how vásárlása).

Pályázók köre:

gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók

Egyéb feltételek:

Nem termelő cégek 50 % támogatást kaphatnak, részletek miatt kérjük keressenek!

Beadási határidő:

2015. július 09-től 2017. július 10-ig (illetve a keret erejéig)

Keretösszeg:

20 Mrd

Támogatás összege:

5-50 Mió  Ft

Támogatás mértéke:

50-70* % között, a beruházás helyétől, céljától, projektmérettől és cégmérettől függően

*max. 55 Mió Ft-os projektösszegig. E feletti projektösszegnél az érvényben lévő támogatási térkép határozza meg az intenzitás (max.50%)

 

 

 

 

 

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható

 • új termelő eszköz, gép beszerzése (min.50%, mellékelt VTSZ lista szerint)

Önállóan nem támogatható:

 • Anyagmozgatáshoz, csomagoláshoz szükséges új eszköz beszerzése (max.25%)
 • infrastrukturális beruházás (max.25%, raktározás: max.10%, jogerős építési engedély kell!)
 • IT eszközök beszerzése
 • gyártási licenc, know-how
 • Online megjelenés: domain, webtárhely, honlapkészítés

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor támogatható:

 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése (1 Mió Ft/fő)
 • A létesítmények akadálymentesítése

Szabad vállalkozási zónákban elérhető további előnyökről a csatolt mellékletben tájékozódhat. →

Pályázati előminősítőlap →