Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2016-12-03
MEGJELENT! GINOP 1.2.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A pályázat főbb tudnivalói

Új technológia bevezetését tervezi? / Bővítené kapacitását? / Esetleg lemaradt a tavaly nyáron meghirdetett pályázatból?

Akkor most ne maradjon ki!

 • A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 Mrd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 1000-2000 db.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól lehetséges.

A pályázat során új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, információs technológia-fejlesztésre és online megjelenés kialakítására (domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés) igényelhetnek támogatást a pályázó cégek.

A projekt keretében csak a felhívás mellékleteként megtalálható VTSZ/TESZOR listán feltüntetett eszközök kerülhetnek beszerzésre.

Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 • Fenntartási kötelezettség 3 év.
 • A felhívás keretében támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be 2017. január 16-tól.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett.
 • Az igénybe vehető maximális előleg a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft.

Az időben történő felkészülést nem győzzük hangsúlyozni, ezért kérjük, hogy fejlesztési terveit figyelembe véve igényelje ingyenes pályázati előminősítésünket.

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ→

2016-12-03
MEGJELENT! GINOP 1.2.1-16.- Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-16 pályázat főbb tudnivalói

Új technológia bevezetését tervezi? / Bővítené kapacitását? / Esetleg lemaradt a tavaly nyáron meghirdetett pályázatból?

Akkor most ne maradjon ki!

 • A rendelkezésre álló keretösszeg 18 Mrd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 150-250 db.
 • A pályázat során új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, információs technológia-fejlesztésre és online megjelenés kialakítására, illetve új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésére igényelhetnek támogatást a pályázó cégek.
 • A projekt keretében kizárólag a TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.
 • A projekt keretében csak a felhívás mellékleteként megtalálható VTSZ/TESZOR listán feltüntetett eszközök kerülhetnek beszerzésre.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 • Fenntartási kötelezettség 3 év.
 • A felhívás keretében támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be 2017. január 16-tól.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett.
 • Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 millió Ft
 • Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

Az időben történő felkészülést nem győzzük hangsúlyozni, ezért kérjük, hogy fejlesztési terveit figyelembe véve igényelje ingyenes pályázati előminősítésünket.

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP→

2016-11-30
HAMAROSAN - Épületenergetika | Megújuló energiaforrások alkalmazása KKV-k részére

Hosszú várakozás után, várhatóan januártól benyújtható az energetikai pályázat, amely elsődlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozások energiafelhasználás csökkentését segíti elő a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésével.

Ha ismeri a korszerűsítés eredményeként megtakarítható költség mennyiségét, de a jelentős beruházási teher miatt mindezidáig halogatta a megvalósítást, akkor csatolt táblázatunk segítségével most kiszámíthatja jelen konstrukció nyújtotta megtérülési időt! * a sárga mezők kitöltése után a zöld mezőben látható a megtérülés idő

A  megnyitásra kerülő európai uniós energetikai pályázat újdonsága, hogy a megújuló energiaforrások hasznosítása mellett, a cégek használatában lévő épületek energetikai korszerűsítésére is lehetőség lesz. Az új pályázat sajátossága, hogy termelési folyamat energiahatékonyságának javítása mellett, a nem termelő létesítmények energetikai felújítása is támogatható.

A hatalmas érdeklődésre való teintettel, a pályázat sikere nagyrészt a megfelelő előkészítésben rejlik majd!

Hol éri meg?

 • Ahol magas a víz, villany és fűtési igénye a termelésnek
 • Ahol magas a végtermék árában az energiaköltség
 • Ahol a fix költségek jelentős része a rezsi
 • Ahol nagy tereket kell befűteni, vagy megvilágítani
 • Ahol régi épületeket használnak
Beadási határidő 2017. január 26-tól 2019. január 26-ig
Rendelkezésre álló forrás 91,53 Mrd Ft,
 • a vissza nem térítendő támogatás: 59,45 Mrd Ft,
 • a kölcsön: 32,08 Mrd Ft.
Támogatási intenzitás a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 45%-a lehet
Hitel rész kondíciói Kamat: 2 %/év
Futamidő:
A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
Támogatás összege
 • Vissza nem térítendő: 3 - 50 millió Ft
 • kedvezményes kamatozású kölcsön 3 - 50 millió Ft
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
Jogosultak Mikro-, kis-, és középvállalkozások
 • rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Jogi forma szerint:
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
Területi korlátozás

Csak Budapest és Pest megyén kívüli beruházás támogatható!

A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, illetve a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja)!

Támogatható tevékenységek Projekt-előkészítési tevékenységek
 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
 • épületenergetikai melléklet
 • statikai szakvélemény,
 • környezeti hatástanulmány
Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

 • Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
 • Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.


A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

Elszámolható költségek Projekt-előkészítési költségek (max. 5%)
 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, és ezek hatósági díja,
 • a támogatási kérelemhez csatolandó épületenergetikai tanúsítvány és energetikai melléklet elkészítésének költsége
 • statikai szakvélemény költsége
 • környezeti hatástanulmány költsége
Beruházási költségek
 • Építéshez kapcsolódó költség: az építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:
 • felújítás;
 • új építés (kizárólag a megújuló energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló építmény esetén;
 • beüzemelési költségek.

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség:

 • új eszköz beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához szükséges.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (max. 1%)
 • Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • egyéb mérnöki szakértői díjak (energetikai szakértő, statikus)
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (max. 0,5%)
 • Egyéb szolgáltatási költség
 • hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Előleg A megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, legfeljebb 25m Ft
Biztosíték A kölcsön vonatkozásában az elvárt fedezettség mértéke minimum a hitelösszeg 70%-a.
Megkezdettség A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon saját felelősségére megkezdhető.
Az előkészítési tevékenység a Felhívás megjelenését követő napon vagy 2016. január 1-től kezdhető meg.
A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.
Projekt megvalósítási ideje 12 hónap

Kihagyhatatlan lehetőség! Ne szalassza el!

Ami a támogatáshoz kell:

Óriási az érdeklődés, így aki  a következőkkel nem rendelkezik nem is reménykedhet támogatásban:

 • Energetikai felmérés
 • Kiviteli tervek
 • Hatósági engedélyek
 • Megkötött vállalkozási/megbízási szerződések

Forduljon hozzánk igényeivel!Készüljünk fel együtt, időben – hiszen a keretek hamar kimerülhetnek!

Miben tudunk segíteni?

 • Energetikai szaktanácsadás nyújtása - energetikai tanúsítás elkészítése
 • A projekt teljes körű műszaki és pályázati menedzsmentje
 • Igény esetén kivitelezési feladatok teljes körű megvalósítása

Kérjük, hogy töltse ki Pályázati előminősítő űrlapunkat, hogy fejlesztési terveit megismerve együtt készülhessünk az új kiírásokra és tegyük meg a szükséges lépéseket.

Intézetünk nem csupán a pályázat megírását vállalja, de a projekt teljes követését és az elszámolásokat is, így Ön teljesen mentesülhet a pályázatot érintő "papírmunka" alól. Kiterjedt banki kapcsolataink révén a pályázathoz szükséges pénzügyi erőforrások (önerő) előteremtésében is jelentős támogatást nyújthatunk.

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

A pályázatokkal kapcsolatosan bármiféle kérdés, kérés esetén az alábbi elérhetőségeken állok rendelkezésére.

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ →

PÁLYÁZATI KIVONAT→

MEGTÉRÜLÉS SZÁMLÁLÓ→

2016-11-20
MEGJELENT! VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

Jogosultak: mezőgazdasági termelő, akinek a teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik, illetve mezőgazdasági termelők csoportja

Max. támogatási összeg: 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.

Támogatási intenzitás: 50% (Pest megyében 40%) + 10% fiatal mezőgazdasági termelő számára + 10% kollektív projektek esetén

Támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás

Meghirdetés: 2016. november 8.

Elszámolható költségek:

Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:

 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek beszerzése,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
 • maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése (maximális támogatási összeg 5 000 000 Ft) 
 • talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek)

 A traktor és a talajművelő eszköz beszerzése csak abban az esetben támogatott, ha a jogosultsági feltétel körében meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretnek legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik.

 Nem támogathatók, különös tekintettel az alábbi tevékenységek:

 • mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
 • öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
 • göngyöleg beszerzése,
 • természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges csapadék) megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése,
 • post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése.

Beadási időszak: 2016. december 19 – 2018. december 18.

Az első beadási határidő: 2017. január 19.

Előnyt jelentenek:

 • ökológiai gazdálkodás folytatása, vagy vállalása
 • minőségrendszerben való részvétel
 • kedvezményezett mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás
 • projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői  szervezeti tagság
 • környezeti szempontok érvényesítése (A projekt keretében érintett gazdaságban a keletkező zöldhulladék, faapríték felhasználására vonatkozó technológia alkalmazása: saját komposztálótér; átadás komposztáló telep vagy biogáz, biomassza erőmű részére.)
 • munkahely teremtés
 • térségi szempontok érvényesítése (A fejlesztés megvalósításának helye Komplex programmal fejlesztendő járások, vagy Fejlesztendő járások, vagy Kedvezményezett járások, vagy komplex térségfejlesztési nemzeti program által érintett területen valósul meg.)

Amennyiben fejlesztési igény merül fel, Intézetünk díjmentes előzetes pályázati minősítések kapcsán áll rendelkezésére.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ

ELŐMINŐSÍTŐ LAP→

Készüljünk együtt! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk. 

Bármilyen kérdés esetén keresse bizalommal munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Kijácz Péter , értékesítési vezető

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699
Mobil: +36 (30) 330-9372
E-mail: kijacz.peter@european.hu

2016-09-17
MEGJELENT! VEKOP 1.2.3.-16. Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram

2016. szeptember 13-án megjelent a VEKOP-1.2.3.-16 kódszámú "Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram" pályázati felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3,67 milliárd forint.

A nulla százalékos kamat mellett igényelhető visszatérítendő támogatás a KKV-szektorban működő vállalkozásoknak nyújt segítséget.

A hitelprogram részletei:

 • Hitelkérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be, kizárólag a Pest megyében (Budapest kivételével) megvalósuló projektekre! (A vállalkozás székhelye lehet Budapesten vagy Pest megyén kívül is, viszont a projekt megvalósulási helyszíne kötelezően Pest megye!)
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 1 millió - maximum 50 millió forint.
 • A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 15%-a;

A kölcsön felhasználása az alábbi projektek esetében lehetséges:

 • Tárgyi eszköz beszerzés
 • Használt eszköz beszerzés

A kölcsön futamideje:

 • Új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 7 év
 • Használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év

Díjmentes előszűréssel biztosítjuk, hogy Ön - kezdeti és rejtett - költségek nélkül tervezhesse a céljait, ezzel biztosítjuk szabad növekedését.

Finanszírozási tanácsadási szolgáltatásunkat fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban kínáljuk.

FELHÍVÁS ÖSSZEFOGLALÓJA→

HITEL MINŐSÍTŐ→