Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2017-03-06
GINOP 1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Megjelent a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú, „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívás, melyben a KKV-k számára ismételten lehetőség nyílik telephelyfejlesztési beruházások támogatására. A pályázati felhívás keretösszege 112 milliárd Ft és kombináltan nyújt vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatást a fejlesztési elképzelések megvalósításához.

 

 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 2500-5000 db.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től lehetséges.

A pályázat során új eszközök, gépek beszerzésére, infrastrukturális és ingatlan beruházásokra, információs technológia-fejlesztésre (hardver, szoftver) igényelhetnek támogatást a pályázó cégek.

A projekt keretében csak a felhívás mellékleteként megtalálható VTSZ/TESZOR listán feltüntetett eszközök kerülhetnek beszerzésre.

Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 • Fenntartási kötelezettség 3 év.
 • A felhívás keretében támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be 2017. február 15-től.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft, legfeljebb 30%-os támogatási intenzitás mellett. a visszatérítendő támogatás (kölcsön) összege 10-145 millió Ft, maximum 60%.
 • Az igénybe vehető maximális előleg a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a.

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP→

2017-02-17
GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása - társadalmi egyeztetésen!

A felnőttkori tanulás fontos szerepet játszhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében és abban, hogy a felnőtt – különösen az alacsony képzettségű és az idősebb – munkavállalók jobban tudjanak alkalmazkodni a munkaerő-piaci és társadalmi változásokhoz.

 

A pályázat fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,04 Mrd Ft.

A támogatás összege: min. 3 – max. 50 millió Ft.

A támogatás mértéke: Csekély összegű támogatás esetén: 100%; képzési támogatás esetén: 50-60%.

 Pályázók köre:

Mikro, kis és középvállalkozások, amelyek:

 • Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben min. 3 fő volt
 • projektjének összköltsége nem haladja meg a legutolsó lezárt üzleti év árbevételét.

Támogatható tevékenységek:

 a)   Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések)
 • Kombinált (általános és egyéb (szaknyelvi) nyelvi képzése) nyelvi képzés
 • Egyéb szakmai képzések, Egyéb képzés;
 • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (hatósági jellegű, közbeszerzési tárgyú képzés);

b)   Képzéshez kapcsolódó előzetes tudás-, és a képzést követő elégedettségmérés.

c)   Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

d)   Projekt előkészítési tevékenységek

 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

e)   Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek

 • a pályázathoz csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, képzési igények felmérése;
 • belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása

f)    A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmunkatárs, munkatársak (projekt-, pénzügyi menedzser) biztosítása,
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása. 

Az időben történő felkészülést nem győzzük hangsúlyozni, ezért kérjük, hogy fejlesztési terveit figyelembe véve igényelje ingyenes pályázati előminősítésünket.

Amennyiben Önöknél is fejlesztési igény merülne fel, Intézetünk díjmentes előzetes pályázati minősítések kapcsán áll rendelkezésére.

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

Amennyiben a pályázatokkal kapcsolatosan bármiféle kérdése van, kérem, keressen bizalommal.

PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÓJA→

 

2016-12-03
MEGJELENT! GINOP 1.2.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A pályázat főbb tudnivalói

Új technológia bevezetését tervezi? / Bővítené kapacitását? / Esetleg lemaradt a tavaly nyáron meghirdetett pályázatból?

Akkor most ne maradjon ki!

 • A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 Mrd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 1000-2000 db.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól lehetséges.

A pályázat során új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, információs technológia-fejlesztésre és online megjelenés kialakítására (domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés) igényelhetnek támogatást a pályázó cégek.

A projekt keretében csak a felhívás mellékleteként megtalálható VTSZ/TESZOR listán feltüntetett eszközök kerülhetnek beszerzésre.

Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 • Fenntartási kötelezettség 3 év.
 • A felhívás keretében támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be 2017. január 16-tól.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett.
 • Az igénybe vehető maximális előleg a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft.

Az időben történő felkészülést nem győzzük hangsúlyozni, ezért kérjük, hogy fejlesztési terveit figyelembe véve igényelje ingyenes pályázati előminősítésünket.

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ→

2016-12-03
MEGJELENT! GINOP 1.2.1-16.- Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-16 pályázat főbb tudnivalói

Új technológia bevezetését tervezi? / Bővítené kapacitását? / Esetleg lemaradt a tavaly nyáron meghirdetett pályázatból?

Akkor most ne maradjon ki!

 • A rendelkezésre álló keretösszeg 18 Mrd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 150-250 db.
 • A pályázat során új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, információs technológia-fejlesztésre és online megjelenés kialakítására, illetve új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésére igényelhetnek támogatást a pályázó cégek.
 • A projekt keretében kizárólag a TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.
 • A projekt keretében csak a felhívás mellékleteként megtalálható VTSZ/TESZOR listán feltüntetett eszközök kerülhetnek beszerzésre.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 • Fenntartási kötelezettség 3 év.
 • A felhívás keretében támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be 2017. január 16-tól.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett.
 • Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 millió Ft
 • Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

Az időben történő felkészülést nem győzzük hangsúlyozni, ezért kérjük, hogy fejlesztési terveit figyelembe véve igényelje ingyenes pályázati előminősítésünket.

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP→

2016-11-30
HAMAROSAN - Épületenergetika | Megújuló energiaforrások alkalmazása KKV-k részére

Hosszú várakozás után, várhatóan januártól benyújtható az energetikai pályázat, amely elsődlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozások energiafelhasználás csökkentését segíti elő a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésével.

Ha ismeri a korszerűsítés eredményeként megtakarítható költség mennyiségét, de a jelentős beruházási teher miatt mindezidáig halogatta a megvalósítást, akkor csatolt táblázatunk segítségével most kiszámíthatja jelen konstrukció nyújtotta megtérülési időt! * a sárga mezők kitöltése után a zöld mezőben látható a megtérülés idő

A  megnyitásra kerülő európai uniós energetikai pályázat újdonsága, hogy a megújuló energiaforrások hasznosítása mellett, a cégek használatában lévő épületek energetikai korszerűsítésére is lehetőség lesz. Az új pályázat sajátossága, hogy termelési folyamat energiahatékonyságának javítása mellett, a nem termelő létesítmények energetikai felújítása is támogatható.

A hatalmas érdeklődésre való teintettel, a pályázat sikere nagyrészt a megfelelő előkészítésben rejlik majd!

Hol éri meg?

 • Ahol magas a víz, villany és fűtési igénye a termelésnek
 • Ahol magas a végtermék árában az energiaköltség
 • Ahol a fix költségek jelentős része a rezsi
 • Ahol nagy tereket kell befűteni, vagy megvilágítani
 • Ahol régi épületeket használnak
Beadási határidő 2017. január 26-tól 2019. január 26-ig
Rendelkezésre álló forrás 91,53 Mrd Ft,
 • a vissza nem térítendő támogatás: 59,45 Mrd Ft,
 • a kölcsön: 32,08 Mrd Ft.
Támogatási intenzitás a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 45%-a lehet
Hitel rész kondíciói Kamat: 2 %/év
Futamidő:
A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
Támogatás összege
 • Vissza nem térítendő: 3 - 50 millió Ft
 • kedvezményes kamatozású kölcsön 3 - 50 millió Ft
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
Jogosultak Mikro-, kis-, és középvállalkozások
 • rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Jogi forma szerint:
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
Területi korlátozás

Csak Budapest és Pest megyén kívüli beruházás támogatható!

A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, illetve a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja)!

Támogatható tevékenységek Projekt-előkészítési tevékenységek
 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
 • épületenergetikai melléklet
 • statikai szakvélemény,
 • környezeti hatástanulmány
Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

 • Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
 • Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.


A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

Elszámolható költségek Projekt-előkészítési költségek (max. 5%)
 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, és ezek hatósági díja,
 • a támogatási kérelemhez csatolandó épületenergetikai tanúsítvány és energetikai melléklet elkészítésének költsége
 • statikai szakvélemény költsége
 • környezeti hatástanulmány költsége
Beruházási költségek
 • Építéshez kapcsolódó költség: az építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:
 • felújítás;
 • új építés (kizárólag a megújuló energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló építmény esetén;
 • beüzemelési költségek.

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség:

 • új eszköz beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához szükséges.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (max. 1%)
 • Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • egyéb mérnöki szakértői díjak (energetikai szakértő, statikus)
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (max. 0,5%)
 • Egyéb szolgáltatási költség
 • hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Előleg A megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, legfeljebb 25m Ft
Biztosíték A kölcsön vonatkozásában az elvárt fedezettség mértéke minimum a hitelösszeg 70%-a.
Megkezdettség A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon saját felelősségére megkezdhető.
Az előkészítési tevékenység a Felhívás megjelenését követő napon vagy 2016. január 1-től kezdhető meg.
A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.
Projekt megvalósítási ideje 12 hónap

Kihagyhatatlan lehetőség! Ne szalassza el!

Ami a támogatáshoz kell:

Óriási az érdeklődés, így aki  a következőkkel nem rendelkezik nem is reménykedhet támogatásban:

 • Energetikai felmérés
 • Kiviteli tervek
 • Hatósági engedélyek
 • Megkötött vállalkozási/megbízási szerződések

Forduljon hozzánk igényeivel!Készüljünk fel együtt, időben – hiszen a keretek hamar kimerülhetnek!

Miben tudunk segíteni?

 • Energetikai szaktanácsadás nyújtása - energetikai tanúsítás elkészítése
 • A projekt teljes körű műszaki és pályázati menedzsmentje
 • Igény esetén kivitelezési feladatok teljes körű megvalósítása

Kérjük, hogy töltse ki Pályázati előminősítő űrlapunkat, hogy fejlesztési terveit megismerve együtt készülhessünk az új kiírásokra és tegyük meg a szükséges lépéseket.

Intézetünk nem csupán a pályázat megírását vállalja, de a projekt teljes követését és az elszámolásokat is, így Ön teljesen mentesülhet a pályázatot érintő "papírmunka" alól. Kiterjedt banki kapcsolataink révén a pályázathoz szükséges pénzügyi erőforrások (önerő) előteremtésében is jelentős támogatást nyújthatunk.

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

A pályázatokkal kapcsolatosan bármiféle kérdés, kérés esetén az alábbi elérhetőségeken állok rendelkezésére.

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ →

PÁLYÁZATI KIVONAT→

MEGTÉRÜLÉS SZÁMLÁLÓ→