Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2016-02-03
MEGJELENT az Innovációs voucher (GINOP-2.1.4-15) felhívás

Megjelent a GINOP-2.1.4-15 kódjelű, „Innovációs voucher” elnevezésű K+F pályázat. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett felhívás célja egyrészt a mikro-, kis- és középvállalkozások bevonása az innovációs láncba, másrészt a voucher segítségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitásának fokozása.

 

A Felhívás keretében támogathatóak a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás, innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevételének formájában a feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió forint, maximum 20 millió forint. 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Az egyes pályázók maximum 75 %-os támogatási igénnyel nyújthatnak be pályázatot.

Támogatható tevékenységek:

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

a) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele tevékenység

Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

Elszámolható költségek:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

 • innovációs támogató szolgáltatások hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából:
 • adatbankok, műszaki szakkönyvtárak igénybevétele,
 • felsőoktatási intézmény, akadémiai vagy állami kutatóintézet, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaság, egyéb minősített szolgáltató által biztosított laboratóriumhasználat,
 • minőségtanúsítás keretén belül elszámolható egyrészt a rendszer kialakítása, azaz irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatása a felkészítő szervezet árajánlata alapján, másrészt nnemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító audit, a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító szervezet árajánlata alapján,
 • műszaki, tudományos tesztelés igénybevétele felsőoktatási intézmény, akadémiai vagy állami kutatóhely, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaság, egyéb minősített szolgáltató bevonásával egy adott műszaki és/vagy technológiai bizonytalanságot jelentő probléma megoldására, amelyet a támogatást igénylő a saját kapacitásai és tudása révén megoldani nem képes.

A területi korlátozás értelmében nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2018. március 20-ig lehetséges.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

2016-02-01
MEGJELENT! Kertészet korszerűsítése – Ültetvénytelepítés, öntözés (VP-2-4.1.3.2.-16 )

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.2.-16 kódszámú) felhívás

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A pályázat továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében.

 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló egész tervezett keretösszeget, 19 milliárd forintot, egy összegben nyitják meg.
 • A támogatott projektek várható száma 300 db.
 • A rendelkezésre álló keretösszeget fókuszterületekre bontják, melyek a felhívás bizonyos tevékenységcsoportjait támogatják.
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9-től lesz lehetőségük a termelőknek.
 • Üzleti terv benyújtása kötelező.
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.
 • Fenntartási kötelezettség éve a gyümölcsfajtól függ, 5 vagy 10 év.
 • Mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek igényelhetnek támogatást. Konzorciumi formában is van lehetőség pályázatot benyújtani.
 • Tartalmi értékelés során minimum 50 pontot kell elérni, míg az üzleti terv esetében a minimális elérendő pontszám 30 pont.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.
 • A támogatás mértéke a támogatási területtől és a támogatást igénylőtől függ.
 • Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Támogatható tevékenységek:

 • Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.
 • Meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
 • Meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvény.
 • Meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése
 • Meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

A pályázattal kapcsolatosan keresse Intézetünk munkatársát az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Kijácz Péter, értékesítési vezető

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699
Mobil: +36 (70) 330-9372
E-mail: kijacz.peter@european.hu

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

2016-01-23
MEGJELENT a VEKOP-2.1.1-15 kódszámú a K+F pályázat Pest megyét érintően

Az Ön vállalkozása rendelkezik szakmai tapasztalattal K+F projektek megvalósítása területén?

Újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetését tervezi termelésébe/szolgáltatási folyamataiba?

Akkor a most megjelent K+F pályázati lehetősége Önnek szól!

A  megjelent a "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című, VEKOP-2.1.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint.

Azon túl, hogy a pályázat célja jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztése, a támogatott tevékenységek nemcsak a kutatás-fejlesztés folyamatáig nyújtanak támogatást, hanem regionális támogatás keretében a kapcsolódó termelési technológia fejlesztéséhez is. Sőt eszközbeszerzésen kívül, akár kapcsolódó ingatlanfejlesztés is támogatható. Így megtalálhatja a számításait az a kutató cég is, amelyik elsősorban bérköltséggel és igénybevett szolgáltatásokkal tudja elérni eredményeit, de az az új, innovatív termékeket gyártó vállalkozás is, amely jelentős termelési infrastruktúra beruházást is tervez annak érdekében, hogy teljesítse az elvárt üzleti hasznosíthatóság kritériumait.

Pályázók köre

Min. 1 éves mikro-, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, illetve ezek konzorciumai

Milyen célra lehet pályázni?

 • Ipari kutatás
 • Kísérleti fejlesztés

Azaz új termék vagy szolgáltatás kifejlesztése, iparszerű hasznosításához piacra viteléhez szükséges új technikai eszközökre

Mit tartalmazhat a fejlesztés?

 • Bér és anyagköltséget,
 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközöket,
 • A projekthez kötődő  infrastrukturális fejlesztéseket (építés)
 • A projekt előkészítéséhez és a projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségeket
 • A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségét
 • Kiállítási,vásári részvételt

Támogatási összeg

 • 50 – 500 millió Ft
 • Konzorcium estén: 100 - 500 millió Ft

Támogatási intenzitás

15-80%

Mitől függ a támogatás intenzitása?

 • KKV besorolásról
 • fejlesztés megvalósítási helyétől
 • projekt összetételétől (minél magasabb a kutatási-fejlesztési része a projektnek, annál magasabb az intenzitás)

Lsd. csatolt táblázat

Vállalás

 • Üzleti hasznosíthatóság
 • K+F munkahelyteremtés

Előleg

Maximális mértéke a megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb 375 millió Ft

Megvalósítási időszak

24 hónap

Beadási határidő

2016. február 29-től
 
Értékelési határnapok:
 • 2016. április 28. (Az EPTK felület és a kitöltő programok korlátozott elérése miatt a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (VEKOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás 2016. április 28-i értékelési határnapja 2016. május 4-re került módosításra.)
 • 2016. augusztus 29.
 • 2017. február 6.
 • 2017. június 12.
 • 2017. december 11.

Az elérhető pontszámot növelő tényezők:

 • sikeresen lezárt K+F+I pályázatok száma és elszámolható költségei
 • nemzetközi jelentőségű újdonság tartalommal bíró projekt
 • teremtett K+F+I munkahelyek száma
 • K+F+I tevékenységből származó árbevétel

Támogatott települések listája

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg, Zebegény

Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Solymár

 PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ →

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS →

K+F PROJEKT PÉLDÁK →

KÖLTSÉG PÉLDÁK →

2016-01-09
MEGJELENT „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázat

A felhívás célja a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével – olvasható a kormány hivatalos pályázati oldalán.

 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai:

 • központi költségvetési irányító és költségvetési szervek;
 • helyi önkormányzatok és társulásaik;
 • helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik;
 • önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások;
 • egyházi jogi személyek;
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek;
 • nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek.

A pályázat keretében a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére lehet támogatást igényelni. A támogatható tevékenységek:

 • család- és gyermekjóléti szolgálat, ill. központ,
 • nappali ellátás,
 • étkeztetés és
 • közösségi ellátások,
 • támogató szolgáltatás és
 • utcai szociális munka, valamint
 • a szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzés.

Önállóan támogatható tevékenységek

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:

 • férőhely bővítése,
 • átalakítása, felújítása, (épületgépészet is)
 • étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése
 • az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése,
 • az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása.

B) Eszközbeszerzés

 • eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése,
 • külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
 • járműbeszerzés.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak az „Önállóan támogatható tevékenységek”-ben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

 • A megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása ( például játszósarok),
 • a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése,
 • megújuló energiaforrások alkalmazása.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

A felhívás keretében önállóan nem, csak az „Önálló támogatható tevékenységek”-ben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • akadálymentesítés,
 • szórt azbeszt mentesítése,
 • energiahatékonysági intézkedések,
 • nyilvánosság biztosítása.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, civil szervezet, valamint egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

Nem támogatható tevékenység a bentlakásos és átmeneti otthonok fejlesztése.

A meghirdetéskor rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) beavatkozási területén: 11,236 milliárd forint.

A pályázat általi vissza nem térítendő támogatás mértéke 100 %.

A támogatás minimum és maximum összege, továbbá benyújtásának határideje a területi egységekre bontott: kérésére megküldjük a megyénkénti összesítést.

A megvalósítás helyszíne Pest megyén kívüli régiók települései, kivéve a megyei jogú városok területe.

Amennyiben a pályázatokkal kapcsolatosan bármilyen kér(d)ése felmerül, kérem, keressen bizalommal.

A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig lehetséges.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén keresse Intézetünket bizalommal!

Pályázati összefoglaló letöltése →

2016-01-04
MEGJELENT a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15) pályázat

2015 12.28.-án megjelent a "VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban" pályázati kiírás amely a Vidékfejlesztési Program egyik alappillére. A kiírás keretében az érintett kiírásra allokált teljes 2020-ig rendelkezésre álló keretet elérhetővé tették. Pályázhatnak Mezőgazdasági termelők és Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások önállóan vagy konzorciumban egyaránt.

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához, valamint az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások. (Élelmiszer-ipari innováció ösztönzése, az elavult technológiai módszerek fejlesztése és új munkahelyek teremtése.)

Pályázók köre:

 • mezőgazdasági termelők (amennyiben az utolsó lezárt üzleti év árbevételének 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul),
 • a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások (rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel, tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul, a támogatott tevékenység kizárólag Annex I. terméket állít majd elő),
 • konzorcium (legalább öt taggal),
 • termelői csoport,
 • termelői értékesítő szervezet,
 • mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet,
 • szociális szövetkezet

Támogatható tevékenységek:

 • Termeléshez kapcsolódó  új  eszközök,  gépek  beszerzése,  új  technológiai  rendszerek  és kapacitások kialakítása,
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése,
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése,
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek,
 • Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek,
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
 • Projekt előkészítés és/vagy menedzsment,
 • Egyéb  szolgáltatások,  beleértve  a  tájékoztatás  és  nyilvánosság  biztosításának  kötelező tevékenységét,
 • Mérnöki feladatok,
 • Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás,
 • Ingatlan beruházás.

Elszámolható költségek:

 • A támogatható tevékenységek költségei,
 • A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó  általános  költségek,
 • Immateriális   beruházások:   számítógépes   szoftverek   megvásárlása   vagy kifejlesztése,  valamint  szabadalmak,  licencek,  szerzői  jogok  és  védjegyek  vagy  eljárások megszerzése,
 • Ingatlan vásárlása (max. összköltség 2%-a), valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke,
 • Regionális beruházási támogatás  keretében  a   beruházás   által   létrehozott   munkahelyek   két   évre   számított   becsült bérköltsége.

Keretösszeg: 151 Mrd Ft

A támogatott projektek várható száma: 5 000 db

A támogatás összege:

 • egyéni beruházás esetén maximum 500 M Ft
 • kollektív beruházás esetén maximum 1,5 Mrd Ft.

A támogatás maximális mértéke:

 • Közép-magyarországi  régióban az  összes  elszámolható  költség  40%-a,  
 • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
 • Közép-Dunántúl régióban 35%,
 • Nyugat-Dunántúl régióban 25%.

A támogatási intenzitás – a   nagyberuházások   kivételével – kisvállalkozás   esetén   20 százalékponttal,  középvállalkozás  esetén  10  százalékponttal  növelhető,  ha  a  beruházó  a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek. Az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a fentebb  meghatározott maximális támogatási mértéket (KMR: 40%; KMR-n kívül: 50%).

Előleg: a megítélt támogatás 50 %-a

Beadási határidő: 2016. február 25-től 2018. február 25-ig

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. április 25. ,- 2016. július 25. ,- 2016. október 25. ,- 2017. január 25. ,- 2017. április 25. ,- 2017. július 25. ,- 2017. október 25. ,- 2018.február 25.

1.sz. szakmai melléklet (ANNEX lista) →

Bármilyen kérdés esetén keresse bizalommal munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

dr. Sipos Marianna, területi vezető                

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 |

Mobil: +36 (70) 382-6080 | e-mail: sipos.marianna@european.hu