Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2015-11-05
GINOP 2.2.1-15 - K+F Versenyképességi és kiválósági együttműködések

A kiírás célja a hazai vállalkozások,kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte.

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Cél, hogy a kutatásfejlesztés alkalmazható tudás vagy termék létrehozását eredményezze, ezért olyan partnerségeket támogat a kiírás, ahol vállalkozások piaci tapasztalatára is támaszkodhatnak a kiemelkedő kutatócsoportok.

A pályázati kiírás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a rendelkezésre álló 50 Milliárd Ft-os keretösszegből. Az előkészített támogatási kérelmeket 2015. november 30-tól lehet benyújtani, első értékelési határnap: 2016. március 7.

Támogatási intenzitás:

Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhelyegyházi felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%.

Támogatási kategória Mikro- és kisvállalkozás Közép vállalkozás Nagyvállalkozás
Alapkutatás 100% 100% 100%
Ipari kutatás 70% 60% 50%
Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
Ipari kutatás az alábbi esetben: a projekt hatékony együttműködést foglal magában 80% 75% 65%
Kísérleti fejlesztés az alábbi esetben: a projekt hatékony együttműködést foglal magában 60% 50% 40%

Csekély összegű támogatás - 100%

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás - 50%

Regionális beruházási támogatás

Megye Mikro-kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat
Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35% 25%
Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyék 55% 45% 35%
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrát, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék 70% 60% 50%

Támogatás összege: 500 MFt - 4 Mrd Ft

Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, VAGY a projekt teljes elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie.

 

Megvalósítás helye: 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A projekt megvalósítása során a konzorcium minden tagjának kell a fenti feltételeknek megfelelő megvalósítási helyszínnel rendelkeznie.

Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Jogosultak:

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

i. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és

ii. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

iii. kettős könyvvitelt vezetnek, és

iv. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek.

 

b) Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;

c) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;

d) egyházi felsőoktatási intézmények.

A konzorciumi tagok száma legfeljebb 5 lehet. Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

Azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

Vállalási feltételek: 

 1. Üzleti hasznosíthatóság

A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projektben támogatott K+F+I tevékenység eredményéből származó összesített árbevételük a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a teljes megítélt támogatási összeg 30%-át.

 1. K+F ráfordítások szintjének megőrzése

A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projekt pénzügyi befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben, a Társasági Adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá.

 1. Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus

A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt megvalósítási időszakának végéig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz vagy tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, szolgáltatást állít elő.

Elszámolható költségek, tevékenységek: 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a)

 1. Alapkutatás (minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező)
 2. Ipari kutatás (minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező)
 3. Kísérleti fejlesztés

Az elszámolható költségek:

 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
 3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (önállóan nem támogatató)

 1. Projekt előkészítési tevékenység (max. 5%)
  1. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
  2. közbeszerzés költségei (max. 1%)
 2. Projektmenedzsment tevékenység (max. 2,5%)
  1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
  2. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 3. Piacra jutás támogatása (max. 1%), marketing költségek
 4. A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (önállóan nem támogatató)

 1. Eszközbeszerzés
 2. A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 3. Immateriális javak beszerzése (max. 10%)

Regionális beruházási támogatás keretében

 1. Eszközbeszerzés
 2. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 3. Immateriális javak beszerzése (max. 10%)

Előleg: a megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft
 

Projekt megvalósítási ideje: 48 hónap

Fenntartási időszak: 5 év 

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ →

S3 STRATÉGIÁK →

FOGALMAK:

Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását. 
Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező, a támogatási kérelem benyújtásakor és a projekt megvalósítása alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van. 
Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén végez alapkutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát. 
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás (a továbbiakban: tájékoztatás) vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. 
 

Ipari kutatás 
Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges. 
Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van. 
Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén végez ipari kutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát. 
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. 
 

Kísérleti fejlesztés 
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. 
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen. 
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek. 
 

Alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező végezni, költsége minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a kell, hogy legyen. A szolgáltatásként igénybevett (megrendelt) alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 25%-át. 
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 


Pályázati alkalmasság vizsgálat, adatkérő 2017

1. Cégadatok
Pályázó adatai
Kapcsolattartó adatai

Konkrétan hol/kitől hallott Intézetünkről?

Tagja-e akkreditált innovációs klaszternek?
2. Minősítési kérdések
Megvalósulási hely
A megvalósulási hely per és igénymentes? (ha nem, nem jogosult indulni, kérjük alaposan vizsgálja meg!)
Nincs végrehajtás alatt a cég és nem is lesz a benyújtásig (kérjük ügyeljen rá, mert ha beadáskor épp van, nem jogosult indulni!)
Export árbevétel: 2014: 2015: 2016:
A fejlesztendő tevékenység TEÁOR kódja
Átlagos statisztikai létszám 2013: 2014:
2015: 2016:
3. Összefoglaló a projektről
Kérjük elképzeléseit a következő táblázatban is jelölje (x-el; nettó összeg):
cél 0-20 M. Ft 20-50 M. Ft 50-100 M. Ft 100 M. Ft felett
gép és eszköz beszerzés
ingatlan (építés, átalakítás)
energetika
innováció
egyéb
Ha a pályázat kérné, ennyi munkahelyet tudnék teremteni 2016-hoz képest:
A fejlesztés tárgya konkrétan, pl:
- 10 M. Ft targonca
- 55 M. Ft csarnok építés
4. Finanszírozási lehetőségek:
Igényel-e segítséget a pályázati önerőhöz (egyablakos rendszerben) kedvezményes hitelkonstrukció formájában?
Ha nem lesz jogosult pályázni, a hitelkonstrukció így is érdekli?
5. Egyéb, fontosnak tartott megjegyzések: