Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2017-02-17
GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása - társadalmi egyeztetésen!

A felnőttkori tanulás fontos szerepet játszhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében és abban, hogy a felnőtt – különösen az alacsony képzettségű és az idősebb – munkavállalók jobban tudjanak alkalmazkodni a munkaerő-piaci és társadalmi változásokhoz.

 

A pályázat fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,04 Mrd Ft.

A támogatás összege: min. 3 – max. 50 millió Ft.

A támogatás mértéke: Csekély összegű támogatás esetén: 100%; képzési támogatás esetén: 50-60%.

 Pályázók köre:

Mikro, kis és középvállalkozások, amelyek:

 • Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben min. 3 fő volt
 • projektjének összköltsége nem haladja meg a legutolsó lezárt üzleti év árbevételét.

Támogatható tevékenységek:

 a)   Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések)
 • Kombinált (általános és egyéb (szaknyelvi) nyelvi képzése) nyelvi képzés
 • Egyéb szakmai képzések, Egyéb képzés;
 • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (hatósági jellegű, közbeszerzési tárgyú képzés);

b)   Képzéshez kapcsolódó előzetes tudás-, és a képzést követő elégedettségmérés.

c)   Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

d)   Projekt előkészítési tevékenységek

 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

e)   Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek

 • a pályázathoz csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, képzési igények felmérése;
 • belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása

f)    A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmunkatárs, munkatársak (projekt-, pénzügyi menedzser) biztosítása,
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása. 

Az időben történő felkészülést nem győzzük hangsúlyozni, ezért kérjük, hogy fejlesztési terveit figyelembe véve igényelje ingyenes pályázati előminősítésünket.

Amennyiben Önöknél is fejlesztési igény merülne fel, Intézetünk díjmentes előzetes pályázati minősítések kapcsán áll rendelkezésére.

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

Amennyiben a pályázatokkal kapcsolatosan bármiféle kérdése van, kérem, keressen bizalommal.

PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÓJA→

 


Pályázati alkalmasság vizsgálat, adatkérő 2017

1. Cégadatok
Pályázó adatai
Kapcsolattartó adatai

Konkrétan hol/kitől hallott Intézetünkről?

Tagja-e akkreditált innovációs klaszternek?
2. Minősítési kérdések
Megvalósulási hely
A megvalósulási hely per és igénymentes? (ha nem, nem jogosult indulni, kérjük alaposan vizsgálja meg!)
Nincs végrehajtás alatt a cég és nem is lesz a benyújtásig (kérjük ügyeljen rá, mert ha beadáskor épp van, nem jogosult indulni!)
Export árbevétel: 2014: 2015: 2016:
A fejlesztendő tevékenység TEÁOR kódja
Átlagos statisztikai létszám 2013: 2014:
2015: 2016:
3. Összefoglaló a projektről
Kérjük elképzeléseit a következő táblázatban is jelölje (x-el; nettó összeg):
cél 0-20 M. Ft 20-50 M. Ft 50-100 M. Ft 100 M. Ft felett
gép és eszköz beszerzés
ingatlan (építés, átalakítás)
energetika
innováció
egyéb
Ha a pályázat kérné, ennyi munkahelyet tudnék teremteni 2016-hoz képest:
A fejlesztés tárgya konkrétan, pl:
- 10 M. Ft targonca
- 55 M. Ft csarnok építés
4. Finanszírozási lehetőségek:
Igényel-e segítséget a pályázati önerőhöz (egyablakos rendszerben) kedvezményes hitelkonstrukció formájában?
Ha nem lesz jogosult pályázni, a hitelkonstrukció így is érdekli?
5. Egyéb, fontosnak tartott megjegyzések: