Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2014-11-01
Hét Krajcár családi napközi létrehozása Andornaktályán

2012. év tavaszán került kiírásra a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása” c. pályázati felhívás.

A pályázati kiírás célja a 3 év alatti gyermekek részére alternatív napközbeni gyermekellátási formák létrehozásának támogatása. A téma nevében az „alternatív” szó arra utal, hogy a hagyományos bölcsődei ellátás helyett (azok szerepét nem vitatva) az annál könnyebben létrehozható és rugalmasabban működtethető családi napközik, illetve egyéb módon megszervezett gyermekellátási lehetőségek kerülhessenek létrehozásra, vagy a meglévők bővítése kerüljön támogatásra.

A nappali kisgyermekellátást megszervező szervezetek, intézmények foglalkoztatási potenciált jelentenek az ott dolgozó munkatársak számára, az ő képzésükkel és foglalkoztatásukkal növekszik a foglalkoztatás és javul a népesség képzettségi szintje. 

A család és a munka összehangolásához elengedhetetlen a bölcsődei és az egyéb alternatív ellátási formák fejlesztése, kapacitásainak bővítése, amihez az infrastruktúra fejlesztésére is szükség van. A gyermekfelügyelet helyi szinten történő, a munkavállaló igényeihez rugalmasan igazodni képes, alternatív módon való megszervezése hatékony eszköz a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, valamint munkahely-megtartási esélyeik növeléséhez. Hosszabb távon a gyermekek nappali ellátását biztosító szolgáltatások finanszírozási rendszerének átfogó átalakításával teremthetők meg annak feltételei, hogy a kisgyermekes szülők minél nagyobb hányada vehesse igénybe a bölcsődei vagy egyéb ellátási formákat. A szolgáltatások bővítése új munkalehetőségeket is teremt, jellemzően nők számára.

Az Andornaktályai Református Misszió Egyházközség által sikeresen megpályázott projekt eredményeként az Andornaktálya központjában, a korábban iskolaként szolgáló épület ad majd otthont a Hét Krajcár családi napközi számára. A napközi működtetője, projektgazdája az Andornaktályai Református Misszió.

A szakmailag kompetens, keresztény emberi értékeket hirdető gondozók minőségi munkájának célja, hogy a gyermekek olyan ellátásban részesüljenek, amelyekről elmondható, hogy hozzásegítik a személyiségük kibontakozásához, a tanulási folyamatuk zavartalanságához, készségeik, képességeik fejlődéséhez.

A kiegyensúlyozott működéshez mindenekelőtt a gyermek érdekeit, a szülők igényeit vesszük figyelembe, összehangolva a napközi reális lehetőségeivel – mondta az Egyházközösség lelkésze, Hajdu László.

A családi napközi foglalkoztatóval, tálalóval, mosdó helyiséggel és a szükséges eszközökkel lesz ellátva. A kialakításkor energiatakarékos, környezettudatos és biztonságos megoldások kerülnek előtérbe.

A sikeres projekt keretében a törvényben előírt feltételek szerint a gondozást végző munkatársunk elvégzi a kötelezően előírt akkreditált családi napközi vezető képzést, míg a minőségi munka garanciájaként a pedagógusi, gyógypedagógiai végzettségű, nevelési területen szerzett tapasztalattal rendelkező munkatársunk mellett egy fő főállásban látja el a családi napközi vezetését.

A projekt kivitelezésére az Andornaktályai Református Misszió Egyházközség 19.947.885 Ft, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően a megvalósítási munkálatok 2014. július 1-jén indulnak és várhatóan 2016. június 30-án fejeződnek be.

„Büszkék vagyunk rá, hogy szakértelmünkkel hozzájárulhatunk az Andornaktályai Református Misszió Egyházközség értékteremtő és értékőrző szakmai kompetenciájához.” - mondta Tóth Ádám Ferenc az European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet ügyvezetője.