Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2016-05-13
MEGJELENT! VEKOP 2.1.7-15. Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTVE!

Megjelent a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című felhívás, melynek a rendelkezésre álló keretösszege 6 milliárd forint. A pályázat célja, hogy támogassa a vállalkozások önálló K+F+I tevékenységét a prototípus vagy demonstrációs fázis eléréséig, esetenként azon túl, a piacra lépésig is. A projektek minimum 10 millió - maximum 80 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. Kizárólag a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekteket támogatják. 

A pályázat részletei:

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 75-600 db.
 • Akik rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, azok minimum 10 millió, maximum 80 millió forintot igényelhetnek.
 • Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel a támogatás összege minimum 10 millió, maximum 50 millió forint.
 • Igénybe vehető előleg mértéke a legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 75%-a, míg az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a 40%-a.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-tól lehetséges.
 • A Felhívás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatóak.
 • Támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be. A kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 • A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90. nap, de legkésőbb 2019. december 31.
 • Fenntartási időszak 3 év.

Kötelező vállalások

 • Tesztelt prototípus létrehozása: a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő.
 • Üzleti hasznosíthatóság : K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevétele7 a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek 

 • Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 40%-a): kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható

Önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Csekély összegű (de minimis) támogatás 

 • Projekt előkészítési tevékenység
 • Projektmenedzsment tevékenység jelen
 • Iparjogvédelmi tevékenység támogatása
 • Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység támogatása
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

2. Regionális beruházás keretében 

 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése

3. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (maximum a projekt elszámolható költségeinek 20%-a)


Az elszámolható költségek

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni. 

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS ÖSSZEFOGLALÓ→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ →

2016-05-13
MEGJELENT! - VEKOP-1.2.1 - 16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTVE!

Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében című felhívás 3,58 milliárdos keretösszeggel. A pályázat keretében lehetősége nyílik a vállalkozásoknak modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására. A mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatják be támogatási igényeiket. Kizárólag csak Pest megye területén megvalósuló projekteket támogatnak. A felhívás feltételeinek megfelelő projektek 5 millió - 24 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. 

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Pályázat részletei

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,58 milliárd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 120-500 db.
 • A támogatási kérelem benyújtására kizárólag mikro-, kis és középvállalkozások jogosultak.
 • A projekt keretében kizárólag a feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek (TEÁOR lista).
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től lehetséges.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió, maximum 24 millió forint.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 30%-a.
 • A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető.
 • Az igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.
 • A pályázat során kötelezően megvalósítandó elem az új termelő eszköz beszerzése, figyelembe véve a VTSZ listát.
 • Önállóan nem támogatható az Információs technológia-fejlesztés (TESZOR lista) és az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
 • A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2018. december 31.
 • Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatók.
 • Fenntartási időszak 3 év.

Támogatást igénylők köre

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások 

 • amelyek rendelkeznek legalább két lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

2. jogi forma szerint 

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek

Kötelező vállalások

 • Létszámtartás
 • Személyi jellegű ráfordítás
 • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A pályázó:

NE:

 • Rendelkezzen meg nem fizetett köztartozással,
 • Álljon csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
 • Minősüljön nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Igényelje díjmentes előzetes pályázati előminősítésünket!

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Eredményeink:

 • Immáron 13 éve a kis- és középvállalkozások szolgálatában,
 • Partnereink, ügyfeleink részére elnyert és elszámolt támogatások összege mára már jóval meghaladja a 100 milliárd forintot,
 • 3.150-nél is több elégedett ügyfél,
 • Iparági szakértőkön keresztül széles körű iparági referencia és tapasztalat,
 • Közel 100 %-os nyerési arány,
 • 40 fős szakmai háttérrel.

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT!

A pályázatok megírását a továbbiakban is fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÓJA →

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTÉS →

FEJLESZTENDŐ TEVÉKENYSÉG TEAOR-kódjai →

ELSZÁMOLHATÓ ESZKÖZÖK VTSZ listája →

ELSZÁMOLHATÓ ESZKÖZÖK TESZOR listája →

2016-04-08
MEGJELENT! - VEKOP 1.3.1-16. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató felhívás

Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató felhívás, melynek a keretösszege több mint 1 milliárd forint. A pályázat célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. A mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók és szövetkezetek nyújthatják be a kérelmeiket. Kizárólag a Közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek támogathatóak. Előleg igénylésére nincs mód ezen pályázat esetében. 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása" című VEKOP-1.3.1-16 kódszámú felhívás.

 

A pályázati felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

A pályázat fontosabb információi

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,23 milliárd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 150-200 db.
 • Csak az ágazati fókuszlistában felsorolt feldolgozóipari fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek fejleszthetőek.
 • A felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 9-től 2018. május 9-ig lehetséges. Ez időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
 • A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 100 millió Ft lehet.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,5 millió Ft, maximum 10 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50 %-a.
 • Támogatási előleg igénylésére nincs lehetőség.
 • A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2020. szeptember 30.
 • A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90. nap.
 • Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatók.
 • Fenntartási időszak 3 év.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek 

 • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 • Külföldi árubemutató szervezése

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 • Piacra jutás támogatása
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Piackutatás elkészítésének költsége
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

NEM elszámolható költségek köre:

 • Reprezentációs költségek
 • Papíralapú marketinganyagok
 • Terjesztés célú reklámajándéktárgyak (ajándéktáska, bögre, póló)
 • Fenti termékekhez kapcsolódó grafikai tervezési költségek, fordítási költségek
 • Hostessek bér- és személyi jellegű költségei, parkolási díjak, étkezés, napi díj


Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 • Nyilvánosság biztosítása


Támogatást igényelhetnek

 • mikro-, kis- és középvállalkozások
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • szövetkezet

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Kötelező vállalások

 • Létszámtartás
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése
 • Piackutatás elkészítése
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása

Pályázati összefoglaló→

Pályázati előminősítő→

Főbb külföldi kiállítások→

A pályázó:

NE:

 • Rendelkezzen meg nem fizetett köztartozással,
 • Álljon csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
 • Minősüljön nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Igényelje díjmentes előzetes pályázati előminősítésünket!

Előzetes minősítésünk alapján az Ön vállalkozása megfelel a várható pályázati kiírásban foglaltaknak, de a fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Eredményeink:

 • Immáron 13 éve a kis- és középvállalkozások szolgálatában,
 • Partnereink, ügyfeleink részére elnyert és elszámolt támogatások összege mára már jóval meghaladja a 100 milliárd forintot,
 • 3.150-nél is több elégedett ügyfél,
 • Iparági szakértőkön keresztül széles körű iparági referencia és tapasztalat,
 • Közel 100 %-os nyerési arány,
 • 40 fős szakmai háttérrel.

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT!

A pályázatok megírását a továbbiakban is fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

2016-03-23
VÁRHATÓ PÁLYÁZAT! GINOP-1.2.6-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékekkel

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket a GINOP-1.2.6-16. Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékekkel című, várhatóan a közeljövőben beadható pályázati  kiírásra. 

Meghirdetés tervezet ideje: 2016. július

*Középvállalkozások: olyan vállalkozások, amelyek 250 főnél kevesebbet foglalkoztatnak, és amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

A pályázó:

NE:

 • Rendelkezzen meg nem fizetett köztartozással,
 • Álljon csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
 • Minősüljön nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Igényelje díjmentes előzetes pályázati előminősítésünket!

Előzetes minősítésünk alapján az Ön vállalkozása megfelel a várható pályázati kiírásban foglaltaknak, de a fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Eredményeink:

 • immáron 13 éve a kis- és középvállalkozások szolgálatában,
 • partnereink, ügyfeleink részére elnyert és elszámolt támogatások összege mára már jóval meghaladja a 100 milliárd forintot,
 • 3.150-nél is több elégedett ügyfél,
 • iparági szakértőkön keresztül széles körű iparági referencia és tapasztalat,
 • közel 100 %-os nyerési arány,
 • 40 fős szakmai háttérrel.

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT!

A pályázatok megírását a továbbiakban is fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP

Bármilyen kérdés esetén keresse bizalommal munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Csányi Éva, értékesítési menedzser

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 
Mobil: +36 (70) 377-3859 
E-mail: csanyi.eva@european.hu

2016-03-15
Épületenergatikai pályázatok - Megoldás és forrás vállalkozása részére

Hosszú várakozás után, hamarosan megjelennek a sokak által várt energetikai pályázati felhívások, melyek elsődlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozások primer energiafelhasználás csökkentését segítik elő a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésével. A hamarosan megnyitásra kerülő európai uniós energetikai pályázatok újdonsága, hogy a megújuló energiaforrások hasznosítása mellett, a cégek használatában lévő épületek energetikai korszerűsítésére is lehetőség lesz. Az új pályázatok sajátossága, hogy termelési folyamat energiahatékonyságának javítása mellett, a nem termelő létesítmények energetikai felújítása is támogatható.

Sajnos a keret nem túl nagy, ezért a pályázat sikere a megfelelő előkészítésben rejlik!

Energetikai fejlesztések területén a következő időszakban előreláthatólag az alábbi felhívások kerülnek kiírásra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hol éri meg?

 • ahol magas a víz, villany és fűtési igénye a termelésnek
 • ahol magas a végtermék árában az energiaköltség
 • ahol a fix költségek jelentős része a rezsi
 • ahol nagy tereket kell befűteni, vagy megvilágítani
 • ahol régi épületeket használnak

Várható támogatható tevékenységek:

 • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezet hőszigetelése
 • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezet cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése.
 • Épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • Napkollektoros rendszer telepítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése,
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázasító kazánrendszer kiépítése
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati vagy autonóm villamos energia termeléscéljából.
 • Hőszivattyús rendszer alkalmazása
 • Geotermikus energia hasznosítása

Kapcsolódó költségek elszámolhatóságának  köre

Várható támogatási intenzitás

 • Projekt előkészítés, tervezés                               
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás                              
 • Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása             
 • projektmenedzsment                                      
 • Könyvvizsgálat                        

5%

1%

0,5%

2,5%

0,5%

 

 

40%

A megújuló energia projektet az alapoktól kell felépíteni. Fontos tudni  már a tervezéskor hogy, mit szeretne elérni. A megújuló energiákat hasznosító rendszerek palettája igen széles és a leghatékonyabb rendszer kiválasztása kritikus a beruházás fenntarthatósága és hatékonysága szempontjából. Teljesen felesleges napkollektort telepíteni viszonylag alacsony energia igények kielégítésére, hiszen akár a vízmelegítő energiaigénye is biztosítható a napelemek megfelelő méretezésével. Ugyancsak fontos tudni, hogy sajnos az alternatív energiákat felhasználó rendszerelemek nem feltétlenül építhetők össze. Ezért bár elképzelhető lenne, hogy beruházásunkat több lépcsőben valósítsuk meg, fontos, hogy már az elején vegyük figyelembe hosszú távú elképzeléseinket, nehogy lehetetlenné tehetjük a későbbi fejlesztéseket.

Mik a lehetséges energia megtakarítások?

 • Sürített levegő – kompresszor- hővisszanyerés
 • Sürített levegő – kompresszor- előhűtés
 • Kapcsolt hő és villamosenergiatermelés
 • Kondenzációs kazánok
 • Regenerátor hövisszanyerő (érezhető hő)
 • Rekuperátor hővisszanyerő (teljes hő)
 • Szabadhűtés
 • Sugárzó fűtés- hűtés
 • Hőszivattyús kapcsolások
 • Energiahordozó váltás
 • Megujuló energiák (nap, szél, geo, bio..stb)
 • Megfigyelés és célkitűzés
 • Változtatható fordulatszámú hajtások alkalmazása
 • Gőzkazánok és változtatható fordulatszámú hajtás
 • Épületfelügyeleti rendszer
 • Korszerű szabályzástechnika alkalmazása
 • Új tipusú világítótestek
 • Kisfogyasztású PC alkalmazások
 • Modulrendszerű kazánok
 • Passzív napenergia hasznosítás
 • Technológia váltás
 1. A pályázatok benyújtásához minden esetben energetikai tanúsítvány szükséges!
 2. Alapvető kiválasztási szempont, hogy a támogatott fejlesztéssel egységnyi költségből a lehető legnagyobb CO2 megtakarítás legyen elérhető.
 3. Olyan épületre vonatkozó beruházás támogatható, amelyet a pályázat benyújtását megelőző 3 évben rendeltetésszerűen használtak.
 4. Támogatás igénylés feltétele teher-, per- és igénymentes ingatlan.
 5. Az épületeket érintő fejlesztési elképzelések közül prioritást kell, hogy élvezzenek azok, amelyek összetett (komplex) felújításokat valósítanak meg.

Energetikai tanúsítvány:

 • Az energetikai tanúsítványnak tartalmazni kell az épület építési évét, 1 db fotót az épületről és a műemléki védettségről információt.
 • Az energiatanúsítvány kiállítása 3 féle módszerrel történhet:
  • Teljes épület, számítással
  • Épületrész, számítással
  • Teljes épület, méréssel

A pályázatok beadására a kihirdetéstől 30 nap áll majd rendelkezésre. A PÁLYÁZATOKHOZ ÁLTALÁBAN JÓVÁHAGYOTT CSATLAKOZÁSI IGÉNY KELL, AMINEK ÜGYINTÉZÉSI IDEJE ÖNMAGÁBAN 30 NAP.  AZAZ EZT MÁR ÉRDEMES A PÁLYÁZAT KIHIRDETÉSE ELŐTT MEGKÉRNI. ENNEK ELŐFELTÉTELE, HOGY MEGTERVEZZÜK A SZÜKSÉGES RENDSZERT. TEHÁT JAVASOLJUK, HOGY MINÉL ELŐBB KEZDJÜK MEG A FELKÉSZÜLÉST.

Ha nem akar lemaradni a pályázatokról, akkor MÁR MOST el kell kezdeni a felkészülést, amikor még nincs meghirdetett pályázat, és el kell készíteni egy olyan komplex döntés előkészítődokumentációt, amelyből:

 • pontosan látja az épület energetikai állapotát
 • megismeri a technikailag lehetséges és műszakilag ésszerű korszerűsítési megoldásokat, alternatívákat
 • tisztában lesz az egyes megoldások, alternatívák reális költségével (szempontok: költségoptimum, ár-érték arány, elérhető legnagyobb megtakarítás)

Az elkészített dokumentáció bármilyen későbbi pályázathoz, az új kiírásnak megfelelően, gyorsan aktualizálható, így a pályázat szinte azonnal beadható, vagyis elkerülhető, hogy lemaradjunk a jövőbeni pályázati kiírásokról, így szerezve 2-3 hónap előnyt.

A most készülő dokumentáció meg tudja mutatni azt is, hogy az épület hogyan tud megfelelni akár a legújabb, 2018-tól érvényes energetikai előírásoknak is. A dokumentációkban szereplő hiteles energetikai tanúsítványok tíz évig érvényesek.

Pályázathoz csatolandó mellékletek listája:

 1. A tanúsítás részeként vizsgálandó épületek azonosítása. A belső környezeti követelmények meghatározása (rendelkezésre álló adatok, vagy a helyiségek rendeltetése alapján).
 2. A rendelkezésre álló tervdokumentáció összegyűjtése (építészeti és gépészeti kiviteli tervek, a villamos hálózat kialakításának kiviteli tervei, műszaki leírások, stb.).
 3. Az energiaellátó rendszerek, fogyasztási helyek azonosítása. A helyszínrajz pontosítása.
 4. A közüzemi, illetve üzemeltetési és karbantartási szerződések, energiafogyasztási adatok (elszámoló számlák) összegyűjtése a megelőző 3 évre vonatkozóan.
 5. Előzetes helyszíni felmérés; az üzemeltetőkkel, műszaki munkatársakkal való egyeztetés, az üzemeltetési tapasztalatok rögzítése.
 6. A tényleges fogyasztási adatok meghatározása a rendelkezésre álló számlák alapján. A fogyasztási adatok elemzése, az átlagos energiafogyasztási jellemzők meghatározása a fűtési hőfokhíd figyelembevételével, a lekötött mennyiségek értékelése. Az energiaköltségek elemzése, a tényleges fogyasztástól függő, illetve attól független költséghányad meghatározása.
 7. Az épületszerkezet és a kapcsolódó épületgépészeti és világítástechnikai rendszerek helyszíni felmérése; helyszíni mérések (a helyiség légállapot paraméterei, HMV cirkulációs idő, stb.).
 8. A helyszíni felmérés eredményeinek kiértékelése, összegzése.
 9. Az épületszerkezet hőtechnikai méretezése az épület (helyiségek) tényleges rendeltetése, az érvényben lévő belső környezeti követelmények és az épületszerkezet aktuális állapota alapján.
 10. Az épületgépészeti rendszerek tényleges primerenergia- igényének meghatározása.
 11. A tényleges és a méretezési értékek összehasonlítása, az esetleges eltérések okainak feltárása. 
 12. Az energia-megtakarítási javaslatok elkészítése. A javasolt intézkedések energetikai hatásának vizsgálata a fajlagos hőveszteség értékének, illetve az épületgépészeti és világítástechnikai rendszerek primerenergia-igényének várható változása alapján.
 13. A megtérülési idők vizsgálata fajlagos beruházási költségek alapján. 

Miben segít Intézetünk?

Az elejétől a végig irányítjuk a projektjeit, hogy Ön továbbra is vállalkozása fő tevékenységére koncentrálhasson!

Azaz, amiben segíteni tudunk:

 • Energetikai szaktanácsadás nyújtása
 • A projekt teljes körű műszaki és pályázati menedzsmentje
 • Kivitelezési feladatok teljes körű megvalósítása 

Az ország teljes területén állunk rendelkezésére mind a pályázatírás, tanácsadás, mind az energetikai auditok tekintetében.

Intézetünk tapasztalt energetikai szakértők bevonásával nyújt segítséget a pályázat előkészítésében és teljes körű lebonyolításában. Jelezze fejlesztési és pályázati szándékát, keresse Intézetünket és szakértőink bevonásával meg tudjuk indítani az előkészítési feladatokat!

Keresse  munkatársainkat bizalommal:

Csányi Éva, értékesítési menedzser

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 
Mobil: +36 (70) 377-3859 
E-mail: csanyi.eva@european.hu

Vojnár Zsófia, területi vezető

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699 Mobil: +36 (70) 382-6888

E-mail: vojnar.zsofia@european.hu

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP - LETÖLTÉS

ENERGETIKAI KISOKOS - LETÖLTÉS