Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2015-11-07
Borászati fejlesztések támogatása (4.2.2.)

A borászati ágazat is jelentős támogatásokra számíthat az új pályázati ciklusban.

A felhívás céja:

Cél a borászati termékek feldolgozására, értékesítésére és/vagy fejlesztésre irányuló beruházások támogatása.

Célterületek:

 • Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése;
 • Energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, megújuló energiaforrás alkalmazása;
 • Agrár-innovációs beruházások megvalósítása;
 • Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok tagjaiként együttműködő gazdálkodók beruházásainak finanszírozása.

Rendelkezésre álló forrás: 20 Mrd Ft

Támogatási intenzitás: 50 % (Pest megye: 40 %)

Jogosultak: 

 • mezőgazdasági termelők (akinek az előz évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik)
 • mezőgazdasági termelőknek nem minősül mikro- és kisvállalkozás
 • a fenti jogosultak csoportja

Kizáró okok: 

 • A támogatott tevékenységhez Annex I. termékek használhatók fel, non-Annex termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben.
 • A projekt kizárólag Annex I. terméknek minsül borászati termékek elállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozhat.

Támogatás max. összege: 500 millió Ft (közös beruházás: 1,5 milliárd Ft)

Vállalási feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményít- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
 • Amennyiben a mezgazdasági eredet9 biomassza alapú energia elállítás esetén az elsdleges cél villamos energia elállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett h legalább 25%-át saját gazdaságon belül kell hasznosítani.

Támogatható tevékenységek:

A) célterület:
A borászati üzemek a 83/2011. (VIII.31.) VM rendelet 8. § (2) bek. értelmében 2015-ig juthatnak támogatáshoz az Európai Mezgazdasági Garancia Alapból borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez. 2016-tól kezdden a mezőgazdasági termelnek minsül, továbbá a nem mezgazdasági termelnek minősül, de legfeljebb mikro-, ill. kisvállalkozás méret9 borászati üzemek a Vidékfejlesztési Program forrásaiból pályázhatnak borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, ill. építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.

B) célterület:
A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, ill. megújuló energiaforrás alkalmazása.

C) célterület:
Célja az operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások támogatása, mely kapcsolódik az agrár-innovációs operatív csoportok együttműködésben megvalósuló projektjeinek támogatáshoz.

D) célterület:
Célja a megalakuló Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok jóváhagyott üzleti terv alapján a csoport tagjaiként együttműköd gazdálkodók gazdaságaiban megvalósuló beruházási elemek finanszírozása.

Elszámolható költségek:

a) Közvetlenül a technológiához, ill. az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó, valamint az üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy fejlesztése;
b) Új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, az információs és kommunikációs technológiai fejlesztéseket;
c) Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve;
d) A következ immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy folyamatok megszerzése.
A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.
e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglév termföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át.

Előleg: A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt biztosítékok köre: 

Az előleg összegével megegyez összegű biztosíték:
készpénzletét
• garanciavállaló nyilatkozat
• garanciaszervezet által vállalt kezesség
• biztosítási szerzdés alapján kiállított – készfizet kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelent) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.


Összefoglaló kisokos:

Főbb pontozási szempontok

 1. hozzáadott érték növelése, kapacitásbővítés (az értékelés fókusza: versenyképességi cél);
 2. erőforrás-hatékonyság javítása (az értékelés fókusza: környezeti és klíma célok);
 3. vegyes célú/tartalmú beruházás

Közös beruházások előnyt élveznek (pl. palackozó, hűtő, disztribúció, stb.)

Elismerhető költségek

 • borászati technológia
 • a technológiai célokat közvetlenül szolgáló építési munkák (de: bemutató, értékesítő, stb. NEM);
 • a beruházáshoz közvetlenül szükséges ingatlanvásárlás, max. 2%-ban (pl. telephely-bővítés, hogy építés-engedélyezhető legyen a beruházás);
 • informatika, know-how;
 • járulékos költségek (tervezés, engedélyezés, stb.)

Támogatás mértéke

 • a beruházás elismerhető költségének max. 50% (Közép-Magyarországon max. 40%) „lépcsőzetes” felépítés (pályázó és projekt-méret, terület szerint)

Támogatás módja

 • vissza nem térítendő támogatás + támogatott hitel + kamattámogatás kombinációi.
2015-11-05
GINOP 2.2.1-15 - K+F Versenyképességi és kiválósági együttműködések

A kiírás célja a hazai vállalkozások,kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte.

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Cél, hogy a kutatásfejlesztés alkalmazható tudás vagy termék létrehozását eredményezze, ezért olyan partnerségeket támogat a kiírás, ahol vállalkozások piaci tapasztalatára is támaszkodhatnak a kiemelkedő kutatócsoportok.

A pályázati kiírás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a rendelkezésre álló 50 Milliárd Ft-os keretösszegből. Az előkészített támogatási kérelmeket 2015. november 30-tól lehet benyújtani, első értékelési határnap: 2016. március 7.

Támogatási intenzitás:

Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhelyegyházi felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%.

Támogatási kategória Mikro- és kisvállalkozás Közép vállalkozás Nagyvállalkozás
Alapkutatás 100% 100% 100%
Ipari kutatás 70% 60% 50%
Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
Ipari kutatás az alábbi esetben: a projekt hatékony együttműködést foglal magában 80% 75% 65%
Kísérleti fejlesztés az alábbi esetben: a projekt hatékony együttműködést foglal magában 60% 50% 40%

Csekély összegű támogatás - 100%

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás - 50%

Regionális beruházási támogatás

Megye Mikro-kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat
Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35% 25%
Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyék 55% 45% 35%
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrát, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék 70% 60% 50%

Támogatás összege: 500 MFt - 4 Mrd Ft

Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, VAGY a projekt teljes elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie.

 

Megvalósítás helye: 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A projekt megvalósítása során a konzorcium minden tagjának kell a fenti feltételeknek megfelelő megvalósítási helyszínnel rendelkeznie.

Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Jogosultak:

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

i. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és

ii. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

iii. kettős könyvvitelt vezetnek, és

iv. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek.

 

b) Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;

c) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;

d) egyházi felsőoktatási intézmények.

A konzorciumi tagok száma legfeljebb 5 lehet. Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

Azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

Vállalási feltételek: 

 1. Üzleti hasznosíthatóság

A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projektben támogatott K+F+I tevékenység eredményéből származó összesített árbevételük a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a teljes megítélt támogatási összeg 30%-át.

 1. K+F ráfordítások szintjének megőrzése

A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projekt pénzügyi befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben, a Társasági Adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá.

 1. Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus

A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt megvalósítási időszakának végéig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz vagy tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, szolgáltatást állít elő.

Elszámolható költségek, tevékenységek: 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a)

 1. Alapkutatás (minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező)
 2. Ipari kutatás (minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező)
 3. Kísérleti fejlesztés

Az elszámolható költségek:

 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
 3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (önállóan nem támogatató)

 1. Projekt előkészítési tevékenység (max. 5%)
  1. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
  2. közbeszerzés költségei (max. 1%)
 2. Projektmenedzsment tevékenység (max. 2,5%)
  1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
  2. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 3. Piacra jutás támogatása (max. 1%), marketing költségek
 4. A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (önállóan nem támogatató)

 1. Eszközbeszerzés
 2. A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 3. Immateriális javak beszerzése (max. 10%)

Regionális beruházási támogatás keretében

 1. Eszközbeszerzés
 2. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 3. Immateriális javak beszerzése (max. 10%)

Előleg: a megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft
 

Projekt megvalósítási ideje: 48 hónap

Fenntartási időszak: 5 év 

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ →

S3 STRATÉGIÁK →

FOGALMAK:

Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását. 
Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező, a támogatási kérelem benyújtásakor és a projekt megvalósítása alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van. 
Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén végez alapkutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát. 
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás (a továbbiakban: tájékoztatás) vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. 
 

Ipari kutatás 
Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges. 
Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van. 
Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén végez ipari kutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát. 
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. 
 

Kísérleti fejlesztés 
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. 
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen. 
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek. 
 

Alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező végezni, költsége minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a kell, hogy legyen. A szolgáltatásként igénybevett (megrendelt) alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 25%-át. 
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 

2015-11-02
Kisméret terménytárolók és szárítók építése és energiahatékonyságuk javítása

A kormány támogatja a kis és közepes családi gazdaságok gabonatárolóinak építését - A kisebb gazdaságok megfelelő tároló valamint korszerű, energiahatékony szárítókapacitások nélkül azonnali eladási kényszerben vannak, így fokozottabban kitettek a kedvezőtlen piaci hatásoknak. 

 

Az elmúlt években a nagygazdaságok által épített gabonatárolók sok esetben kihasználatlanul állnak. A Vidékfejlesztési Program ezen feltétlenül változtatni kíván, ezért fokozottabban ösztönzi a kis és közepes méretű családi gazdaságok együttműködését max. 5.000 tonna tárolókapacitású új terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére, illetve a meglévő technológiai fejlesztésére. 

Tervezett meghirdetés: 2015. december
Rendelkezésre álló forrás: 19,7 milliárd Ft
Támogatási intenzitás:  50 % (Pest megye: 40 %) + 10 % fiatal mezőgazdasági termelő
Jogosultak:  mezőgazdasági termelő (akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik), illetve mezőgazdasági termelők csoportja.
Kizáró okok: Támogatásra a legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők jogosultak.
Támogatás max. összege:  100 millió Ft (közös beruházás: 300 millió Ft)
Támogatható pályázatok száma:  600-1000 db
Vállalási feltételek - Általános feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte. A fiatal gazda rendelkezhet úgy, hogy a Fiatal gazdák induló támogatása pályázat során benyújtott üzleti terv releváns részeit figyelembe veszi.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
 • Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszer<sítések esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte.
 • Épületkorszer<sítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás.
 • Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%- osnak kell lennie.

Támogatható tevékenységek
A) célterület: kis léptékű terménytárolók építésének, valamint a meglévő terménytárolók korszerűsítésének, terményszárítók és tisztítók üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák és infrastruktúra támogatása. A célterület a kis méretű gazdaságok egyedi vagy közös piaci pozíciójának erősítését célozza. A célterület keretében maximum 5000 tonna tárolókapacitású terménytároló
építése lehetséges.
B) célterület: terményszárítók és tisztítók energiahatékonyságának javítására és a megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák alkalmazásához nyújtott támogatás: a meglévő létesítmények energiafelhasználásának javítása, megújuló technológiák beszerzése, valamint a kapcsolódó technológia és infrastruktúra felújítása, korszerűsítése. A termelt megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg a gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag előállítás nem támogatható.
C) célterület: cél a fiatal termelők által indított gazdaságok megerősítése, illetve az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának fejlesztése.
Elszámolható költségek
a) Maximum 5000 tonna kapacitású terménytárolás és tisztítást szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése, terményszárítás célját szolgáló épület, építmény korszerűsítése.
b) Terménytároláshoz, tisztításhoz vagy szárításhoz kapcsolódó új és használt gépek és berendezések vásárlása, az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;
c) Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek;
d) A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerz"i jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;
A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.
e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglév" termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.
f) A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúrafejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.
Előleg: A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.
Elvárt biztosítékok köre -  Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

 • készpénzletét
 • garanciavállaló nyilatkozat
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →   

 

2015-11-02
Állattenyésztési ágazat fejlesztése (4.1.1.)

Hamarosan elindulnak a Széchenyi 2020 - Vidékfejlesztési Program állattartókat támogató pályázatai. Külön jogcím indul a baromfi, a sertés és a szarvasmarhatartóknak, és kiírásra kerül trágyatároló építésére is külön pályázat.

Várhatóan elszámolható költségnek minősül a gép- és technológia beszerzés, épület építése és felújítása, és a szoftverfejlesztés és hardver beszerzés.

Tervezet meghirdetés: 

 • 2015. október (Trágyatároló építése)
 • 2015. december

Rendelkezésre álló forrás: 75,6 milliárd Ft, ebből:

 • Állattartó telepek korszerűsítése – 6,0 milliárd Ft
 • Baromfitartó telepek korszerűsítése – 20,0 milliárd Ft
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – 20,0 milliárd Ft
 • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése – 4,0 milliárd Ft
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése – 20,0 milliárd Ft
 • Trágyatároló építése és korszerűsítése – 5,6 milliárd Ft

Támogatási intenzitás: 50 % (Pest megye: 40 %) + 10 % fiatal mezőgazdasági termelő

Jogosultak: mezőgazdasági termelő (akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik), illetve mezőgazdasági termelők csoportja

Kizáró okok: Az Irányító Hatóság a végrehajtás során biztosítja, hogy a források 80%-ára kizárólag a legfeljebb  1 275 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.

Támogatás max. összege: 500 millió Ft (közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Támogatható pályázatok száma: 500-700 db

Vállalási feltételek
Általános feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte. A fiatal gazda rendelkezhet úgy, hogy a Fiatal gazdák induló támogatása pályázat során benyújtott üzleti terv releváns részeit figyelembe veszi.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
 • Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte.
 • Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás.
 • Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.

Támogatható tevékenységek:

A) célterület: a versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek támogatása. A célterület az alábbi fejlesztési irányokra terjed ki:

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása: az állattartás állategészségügyi, takarmányozási, tartási valamint az előállított termék, vagy a takarmány és termény kezelésére, tárolására szolgáló az előírásoknak megfelelő színvonalú biztosítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése, pl. épületek, istállók, fejőházak építése.
 • Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése: állattartási tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése.


B) célterület: az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozik az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. A célterület elsősorban épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák alkalmazása által javítja az állattartó gazdaságok energiafelhasználásának hatékonyságát. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javítása az épületek, technológiák korszerűsítése, valamint a megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák alkalmazása révén: az állattartás állategészségügyi, takarmányozási, tartási valamint az el"állított termék kezelésére, tárolására szolgáló feltételeinek biztosítása érdekében az állattartás létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése. A célterület az alábbi fejlesztési irányokra terjed ki:

 • az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére;
 • fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítésére;
 • világítási rendszerek korszerűsítésére;
 • beépített technológiai korszerűsítésére;
 • napkollektorok alkalmazására használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
 • hőszivattyú alkalmazására használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
 • napelemek alkalmazására hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
 • biomassza alapú energia előállításra.

A termelt megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg a gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag előállítás nem támogatható.


C) célterület: a trágyakezelés és komposztálás agrotechnikai eszközei és a kiszolgáló infrastruktúra beszerzése és felújítása, részletesebben a trágyatárolás és -feldolgozás, vízvisszaforgatás (különösen hígtrágyánál) infrastruktúrája, komposztálás technikáját kiszolgáló eszközök, a trágyaelhelyezéshez és kijuttatáshoz szükséges anyagmozgatás gépeinek támogatására vonatkozik.


D) célterület: cél a fiatal termelők által indított gazdaságok megerősítése, illetve az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának fejlesztése.

Elszámolható költségek:

a) Állattenyésztést szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése;
b) Állattenyésztés célját szolgáló új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;
c) Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek;
d) A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.
e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.
f) A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúrafejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.

Előleg: A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt biztosítékok köre:  Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

 • készpénzletét
 • garanciavállaló nyilatkozat
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • biztosítási szerz"dés alapján kiállított – készfizet" kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

2015-11-02
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés - GINOP-2.1.7-15

A pályázati kiírás a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, eljárások prototípusainak kifejlesztésére, valamint forgalomba hozatalát célozza meg.

 

A felhívás a kkv-k jelentős szellemi értéket tartalmazó fejlesztéseinek két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál,

 • a kkv-k házon belüli prototípusfejlesztésére* 
 • és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára.

prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása 

A Felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek

 • technológiai fejlesztést valósítanak meg, vagy ahhoz kapcsolódnak; és
 • jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak; és
 • üzletileg hasznosíthatóak; valamint
 • kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését célozzák. 

A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Támogatás összege:

 • min. 1 lezárt üzelti év esetén: 10 - 130 Mió Ft
 • induló vállalkozásnál (1 lezárt üzleti év hiányában): 10 - 50 Mió Ft

Támogatás mértéke: 35-70%

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a)
  • Kísérleti fejlesztés (a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

 • Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), max. a teljes projektérték 1 %-áig.
 • Projektmenedzsment tevékenység, mely a projektmegvalósítás alatt merül fel, max. a teljes projektérték 2,5%-áig: o Projektmenedzsmenthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér, megbízási díj és annak járulékai, adói és személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria); o Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja.
 • Projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások igénybevétele:
  • Iparjogvédelmi tevékenység – azaz egyéb szakértői szolgáltatás: hazai valamint külföldi oltalomszerzés és kapcsoló költségek
  • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (max. a teljes projektérték 0,5 %-áig)
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan – Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (max. 5 millió Ft értékben)
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan – grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan), valamint árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele.
  • Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő elszámolható költségek (maximum a projekt elszámolható költségeinek 20%-áig): beépítetlen, ill. beépített terület, ill. kiállító-helyiség bérleti díja, kiállító-helyiség / stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek, kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége, területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás).
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan – marketingeszközök elkészítése, beszerzése valamint média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége.
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan – árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:
  • Marketing munkatárs bérköltsége: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér, megbízási díj és annak járulékai, adói.
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan - árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei (legfeljebb két fő részére), valamint a szállásköltség (legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítási napok száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára).
  • Egyéb általános (rezsi) költségek: mely közvetlenül projekt végrehajtásához kapcsolható (max. a teljes projektérték 1 %-áig)

Projektmenedzser és marketing munkatárs esetében pedig legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű kiadás (személyi bruttó alapbér és járulékai) tervezhető/elszámolható maximális személyi jellegű kiadásként. 

Regionális beruházás keretében:

 • Eszközbeszerzés: Kizárólag a beruházás érdekében felmerült, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó, a piacon elérhető, technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése támogatható.
 • Immateriális javak beszerzése a beruházás érdekében (KF immateriális javaival együtt, max. a teljes projektérték 10%-áig) Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében
(maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-a)

 • Külső szakértő szervezet által nyújtott, a marketing és üzleti tanácsadási, szabványok alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja.

Ez nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz,rendszeresjogi szolgáltatáshoz). 

Rendelkezésre álló forrás: 20 Mrd Ft

Vállalások: Az alábbi vállalások mindegyiket kötelezően teljesíteni kell:

 • Tesztelt prototípus létrehozása: Támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő.
 • Üzleti hasznosíthatóság (csak akkor kötelező, a projekt keretében piacra vitelt9 is megvalósítanak): A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. A K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevételt a számviteli nyilvántartásban elkülönítve kell nyilvántartani.
 • Fenntartási kötelezettség: a pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott vagyont, fejlesztést a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig fenntartja és üzemelteti, továbbá termelő tevékenysége nem szűnik meg, illetve tevékenységét nem helyezi át a támogatással érintett régiókon kívülre. 

Egyéb információk:

 • Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a tartalmi értékelési szempontok alapján adott összpontszám nem éri el a 40-ből a minimális 20 pontot.
 • Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely a GINOP-2.1.1-15 felhívás keretében az adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban; vagy amely vállalkozás vagy partner / kapcsolt vállalkozása GINOP-2.1.7-15 keretéből adott naptári évben már részesült támogatásban. Amennyiben a támogatást igénylő vagy partner / kapcsolt vállalkozása a GINOP-2.1.7-15 jelű Felhívásra egy értékelési szakaszban több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Egy támogatást igénylő, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívások közül csak egy felhívásra nyújthat be támogatási kérelmet.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

Kizáró okok:

 • amely vállalkozás 50 millió forintot meghaladó támogatási összeget igényel, és a benyújtott projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében nem releváns)
 • amely vállalkozás a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1-es prioritás keretében támogatásban részesült projektjének záró elszámolását nem nyújtotta be

Nem nyújtható támogatás:

 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,
 • acélipari tevékenységhez,
 • hajógyártási tevékenységhez,
 • szénipari tevékenységhez,
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.*

*Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: olyan vállalkozás, amely tekintetében a következő feltételek közül legalább egy fennáll:

a) Korlátolt felelősségű társaság esetén (kivéve a kevesebb, mint három éve létező KKV-kat, illetve a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan KKV-kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően kockázatfinanszírozási beruházásra jogosultak) jegyzett részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez abban az esetben fordul elő, ha a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból (és minden olyan elemből, amelyet általában a társaság sajáttőkéje részének tekintenek) történő levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik. E rendelkezés alkalmazásában a „korlátolt felelősségű társaság” különösen a 2013/34/EU irányelv (1) I. mellékletében említett vállalkozástípusokat jelenti, és a „jegyzett tőke” adott esetben magában foglal minden részvénytőkét.

b) Olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében (kivéve a kevesebb, mint három éve létező KKV-kat, illetve a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan KKV-kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően kockázatfinanszírozási beruházásra jogosultak), a társaság könyveiben kimutatott tőkének több m int fele nincs meg a felhalmozott veszteségek miatt. E rendelkezés alkalmazásában a „társaság, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében” különösen a 2013/34/EU irányelv II. mellékletében említett vállalkozástípusokat jelenti.

c) Amennyiben a vállalkozás ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jog alapján megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek a kollektív fizetésképtelenségi eljárásnak a vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására vonatkoznak.

d) Amennyiben a vállalkozás megmentési támogatásban részesült és még nem fizette vissza a kölcsönt vagy szüntette meg a kezességvállalást, illetve szerkezetátalakítási támogatásban részesült és még mindig szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik.

Előleg:

 • minimum 1 lezárt, teljes üzleti év esetén a megítélt támogatási összeg legfeljebb 75 %-a
 • ennek hiányában a megítélt támogatási összeg legfeljebb 40 %-a. 

Közbeszerzés

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre, melynek költségei elszámolhatók a pályázatban.

Figyelem! November 1-től új közbeszerzési szabályokat kell alkalmazni a vállalkozásoknak is az EU-s támogatásból megvalósított projektek esetében, azonban a T/6983 törvényjavaslat (még nem hatályos!) szerint ez a K+F+I támogatásokra, tehát erre a felhívásra sem fog vonatkozni. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt megkezdését jelentő, a projekt tárgyára vonatkozó megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

Megvalósítás helyszíne: Kizárólag a közép-magyarországi régió (Budapest, Pest megye) területén KÍVÜL megvalósuló fejlesztés támogatható

Beadási határidő: A pályázat beadható 2015.12.15-től. A támogatási kérelmek szakaszosan kerülnek elbírálásra.

Értékelési határnapok:

 • 2016. február 1.
 • 2016. május 16.
 • 2016. szeptember 12.
 • 2016. december 12.
 • 2017. március 13.
 • 2017. június 27.
 • 2017. december 14.

A megadott értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. A forrás várható kimerülése esetén a szakaszon belül pontszám szerinti sorrendet állítanak.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

TÁMOGATÁSI SZÁZALÉKOK - GINOP 2.1.7. →

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!