Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2015-12-07
ELÉRHETŐ GINOP PÁLYÁZATOK

Bővítse kapacitását, fejlessze meglévő technológiát!

Fejlesztései megvalósításához tervezze pályázati forrás bevonását

 

A 2020-ig tartó fejlesztési időszak az utolsó, amikor Magyarország jelentős uniós fejlesztési forrásokhoz juthat, ezért fontos kihasználni ezen időszak pályázati lehetőségeit!

A jelenlegi pályázati ciklus fejlesztési forrásainak felhasználásakor az egyik fontos és kiemelt szempont a gazdaságfejlesztés

ELÉRHETŐ PÁLYÁZATOK

Kiírás

Beadás

 

GINOP 1.2.2 – 15.

akár 70 % támogatás termelő eszközökre a szabad vállalkozási zónákban

folyamatos (keret kimerüléséig)

Tovább a részletekhez →

GINOP 2.1.1 – 15.

Vállalati K+F tevékenység -    Ipari kutatástól, a kísérleti fejlesztésen át a tömeggyártásig

Beadható: 2015. november 2-től (első bírálati szakasz: 2016. január 11.)

Tovább a részletekhez →

GINOP 2.2.1 – 15.

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködés -  Alapkutatás együttműködési potenciállal

Beadható:  2015. november 30-tól  (első bírálati szakasz: 2015. március 7.)

Tovább a részletekhez →

GINOP 2.1.7 - 15

Prototípus, termék, technológia és szolgáltatásfejlesztés -   Prototípus tömeggyártásig piacra jutással

Beadható: 2015. december 15-től (első bírálati szakasz: 2016. február 1.)

Tovább a részletekhez →

Pályázati igény estén kérjük, hogy kitöltve küldje vissza a mellékelt előminősítőlapot, hogy pályázati alkalmassági vizsgálatát elkészíthessük.

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP - letöltés 

2015-12-07
2016. évre várható GINOP pályázatok

A 2016-os évben a kormány döntése alapján 2017. június 30-ig kiírják a 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési ciklus minden magyar pályázatát.

Mire számíthatunk 2016-ban a Gazdaságfejlesztési pályázati források (GINOP) tekintetében? 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a legfontosabb várható kiírásokról - a teljesség ígénye nélkül:

A 2020-ig tartó fejlesztési időszak az utolsó, amikor Magyarország jelentős uniós fejlesztési forrásokhoz juthat, ezért fontos kihasználni ezen időszak pályázati lehetőségeit!

A jelenlegi pályázati ciklus fejlesztési forrásainak felhasználásakor az egyik fontos és kiemelt szempont a gazdaságfejlesztés.

GINOP

Címe

Keretösszeg VNT (Mrd Ft)

Keretösszeg VT   (Mrd Ft)

Várható megjelenés

111

Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése

2,20

0,00

2016. március

123

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Kombinált hiteltermék keretében

20

30

2016. március

126

Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Kombinált hiteltermék keretében

10

15

2016. május

A lezárt 121 újranyitása

KKV termelési kapacitásbővítési pályázat

 

keretemelés

2016 nyár 

 

322

Vállalati komplex infokommunikációs és mobiltechnológiai fejlesztések

6

7,5

2016. Január

324 és 325

Felhőalapú fejlesztés

1+2

1,5+2,5

január és március között

411/ 412 és 413

Energetikai pályázatok

58

30

a teljes keret kiírásra kerül 2016. július)

613

Idegennyelvi képzések

15

0

a rendelkezésre álló források több, mint 80%-a 2016. végéig ki lesz írva.

615

Munkahelyi képzések

30

0

Visszatérítendő források, kockázati tőkéseket támogató felhívásokat (kb. 93 Mrd Ft), valamint hitel és garanciatermékeket fognak magukba foglalni.

Nagyon fontos még a pályázatok megjelenése előtt a beruházásokhoz kapcsolódó felkészülés. Az igényeket, tervezéseket, költségvetéseket már most érdemes elkezdeni összeállítani - nagy hátrányt jelenthet a konkrét pályázati felhívások megjelenésére várni, ezért amennyiben Önöknél is fejlesztési igény merülne fel, kérjük keressék Intézetünket bizalommal, hogy a díjmentes előzetes pályázati minősítéseket megkezdhessük. 

A pályázatokra való felkészülés során fontos, hogy a pályázó:

NE:

 • Rendelkezzen meg nem fizetett köztartozással,
 • Álljon csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
 • Minősüljön nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Igényelje ingyenes pályázati előminősítésünket!

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ - letöltés

2015-11-25
MEGJELENT! - Állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése pályázat!

Megjelent az Állattenyésztési ágazat fejlesztése keretén belül a trágyatárolók építésére vonatkozó felhívás (valószínűleg utoljára lehet a trágyatároláshoz kapcsolódó eszközök és ingatlanok támogatást igényelni). A Felhívás keretében az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló beruházások, valamint gépbeszerzés valósítható meg. 

 

Támogatást igénylők köre

1. Mezőgazdasági termelő:

 1. igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan adatokkal nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján (A Bizottság 1242/2008/EK Rendelete alapján) mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró értékű üzemmérettel rendelkezik. A kapcsolt partnervállalkozások figyelembe vehetőek;
 2. a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan arra nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
 3. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett olyan állattartó telepet működtet, ahol a projektet megvalósítja;
 4. aki, vagy amely legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben;

2. Fiatal mezőgazdasági termelő

 1. Az 1.-es a) és b) pontban meghatározott jogosultsági feltételeket fiatal mezőgazdasági termelő esetében elegendő lezárt üzleti év tekintetében teljesíteni.

3. Mezőgazdasági termelők egy csoportja (kollektív beruházás)

 1. Az 1. pontban meghatározott jogosultsági feltételektől eltérően a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, valamint a szociális szövetkezet - amennyiben nem felel meg az ott meghatározott a jogosultsági feltételeknek -, abban az esetben jogosult támogatási kérelem benyújtására, ha minden egyes tagja külön-külön megfelel az 1. a. és b. pontokban foglalt jogosultsági feltételeknek;
 2. Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bek. 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, illetve nem rendelkezhetnek egymás felett a Ptk. 8:2. §-ban meghatározott közvetlen, vagy közvetett befolyással.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő beadási időszakonként, továbbá megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:

 • december 20 - 2016. január 20.
 • április 20 - 2016. május 20.
 • augusztus 21 - 2016. szeptember 21.
 • december 20. – 2017. január 20.
 • április 20. – 2017. május 20.
 • augusztus 21. – 2017. szeptember 21.

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 4. A fiatal gazdák által kollektív módon végrehajtott projektek összesen 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 50%-a.

Kötelező vállalások

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két teljes lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a bázislétszámot.

Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek:

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezése után 2 évig köteles szinten tartani a beruházással érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okiratkibocsátásáig nem kezdődött meg, a támogatói okirat kibocsátásától számított legfeljebb 24 hónapáll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év

Kötelezően megvalósítandó tevékenység-csoport:

 1. Trágyatárolók kialakítása (2. számú szakmai melléklet):)
 2. Szigetelt, beton almostrágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, valamint trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel;
 3. Síkbeton karámterület kialakítása;
 4. Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása;
 5. Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, illetve akna kialakítása;
 6. Monolit- és elemes hígtrágya tároló a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 7. Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tároló tartály a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsi töltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 8. Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsi töltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 9. Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi berendezéseivel;

Kapcsolódó, választható tevékenység-csoportok (II. – V.):

 1. A trágya kezelésére vonatkozó beruházások:
 2. Beton gyűjtő-átemelő- kezelő medence az adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezésekkel;
 3. Szilárd burkolatú, szigetelt komposztáló-trágyatároló tér;
 4. Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dobszűrő, csigás prés) berendezéssel;
 5. Szellőztetéses trágyaszárítási technológia ketreces baromfitartási technológiákhoz;
 6. Aerob fermentációs trágyakezelési technológia;
 7. Meglévő hígtrágya kezelő-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez adagoló, villamos- és traktoros hajtású be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezések beépítése;

III. A csapadék trágyarendszertől való elvezetése:

 1. Kifutók, várakozók, gyűjtőkarámok vagy trágyatároló terek tetőfedése, esőcsatornák-tetőereszek felszerelése;
 2. Istállók esőcsatornáinak felszerelése;
 3. Nyitott felszíni csapadékelvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása;
 4. Felszín alatti csapadékelvezető betoncsatornák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása;
 1. A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása:
 2. Figyelő kutak telepítése;
 3. Szivárgásjelző szenzorok és riasztó berendezések telepítése;
 1. A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése:
 2. Az almos istállótrágya mozgatására is alkalmas erő- és munkagépek;
 3. Hígtrágya szállítására alkalmas erő- és munkagépek;

Az I. tevékenység-csoport alá tartozó beruházások legalább egyike kötelezően választandó projektelem. A II.-V. tevékenység-csoport alá tartozó építés/gépbeszerzés az I. tevékenység-csoporthoz kapcsolódóan szabadon választható azzal, hogy kizárólag gépbeszerzésre irányuló kérelem nem nyújtható be.

A/ a projektnek az alábbi alapfeltételeknek kell megfelelnie:

 1. Az állattartó telepen képződő trágya megfelelően, szakszerűen és biztonságosan kerüljön tárolásra, valamint felhasználásra
 2. A projektnek meg kell felelnie a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltaknak;
 3. A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania.
 4. A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás:
 5. szarvasmarha, bivaly,
 6. lófélék, (ló, szamár, öszvér),
 7. sertés,
 8. juh, kecske,
 9. baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu),
 10. nyúl.

projekt elszámolható költségei között az alábbi költségek tervezhetők:

Építéssel, eszköz-, és gépbeszerzéssel kapcsolatos elszámolható költségek: 

 • A projekt keretében elszámolható a trágyatárolást, kezelést szolgáló épület, építmény építése, valamint a trágyatárolást, kezelést szolgáló berendezés, gép vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;
 • Az építéssel, valamint a berendezéssel, gépvásárlással járó tevékenység esetén azon költségek tervezhetők, amelyek szerepelnek a Felhívás 2-5. számú mellékletében rögzített elszámolható költségek között.

Az projekt előkészítéshez kapcsolódó általános költségek: 

 • Az 1. pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek.

A fejlesztéshez kapcsolódó immateriális beruházások: 

 • számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

A fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések: 

 • A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzése, különösen: az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások.

Ingatlan vásárlása 

 • az 1. ponthoz kapcsolódó szükséges ingatlan értéke elszámolható.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ→

2015-11-11
Nem mezőgazdasági tevékenység elindítása (6.2.1.)

A művelet keretén belül cél:

 • a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állása, valamint
 • a vidéki térségekben egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató mikrovállakozás indításának előmozdítása.

Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és a vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló, valamint a mezőgazdasági termelést végző szociális gazdaságok tevékenységét diverzifikáló tevékenység- illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Nem támogatható: mezőgazdasági termék elsődleges (Annex I) feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés, továbbá agrár- és élelmiszer feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó energetikai termelő /megújuló energia termelésre irányuló beruházás.

Tervezett meghirdetés

2015. december

Beadási határidő

 

Rendelkezésre álló forrás

13,85 milliárd Ft, ebből:

 • diverzifikáció, új nem mezőgazdasági tevékenységgel – 5,54 milliárd Ft
 • mikro-vállalkozás indítása – 8,31 milliárd Ft

Támogatási forma

vissza nem térítendő átalánytámogatás

Jogosultak

 • diverzifikáció: mikro-vállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, ha éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből ered
 • vállalkozás indítása: helyben lakó, 18. életévet betöltött természetes személy, aki a pályázat benyújtásának évének január 1. napján a fejlesztés megvalósulásának helyén állandó lakóhellyel rendelkezik

Kizáró okok

A fejlesztés vidéki térségben valósul meg, a tevékenység végzésének tényleges helye a vidéki térség.

Támogatás max. összege

40 000 euró/5 éves időszak (két részletben: 75% - 25%)

Támogatható pályázatok száma

1200 db

Vállalási feltételek

 • Üzleti terv benyújtása 5 éves időszakra.
 • Legkésőbb a 4. naptári év végére teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
 • Az üzleti tervben vállalt időszak elteltével, legkésőbb a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében az új tevékenység, vagy az új mikro-vállalkozás működése alapján kifizetett jövedelem eléri legalább az előző évi kötelező bérminimum mértékét.

Támogatható
tevékenységek

A művelet keretén belül cél:

 • a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állása, valamint
 • a vidéki térségekben egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató mikro-vállalkozás indításának előmozdítása.

Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és a vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló, valamint a mezőgazdasági termelést végző szociális gazdaságok tevékenységét diverzifikáló tevékenység- illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Elszámolható költségek

 

Előleg

 

Elvárt

biztosítékok köre

 

Megkezdettség

 

Projekt megvalósítási ideje

(tartam + mi  a legkésőbbi időpont)

Egyéb

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

10e FŐ FELETTI TANYÁS TELEPÜLÉSEK→

10e FŐ ALATTI TANYÁS TELEPÜLÉSEK→

2015-11-11
Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése (4.2.1.)

Pályázat célja

Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésének és a piarcra jutásának elősegítése. Technológiai fejlesztést célzó beruházásokat, valamint a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, környezeti erőforráshatékonyságot célzó fejlesztéseket támogat. 
 

Tervezett meghirdetés

2015. december

Beadási határidő

 

Rendelkezésre álló forrás

151,0 milliárd Ft

Támogatási intenzitás

50 % (Pest megye: 40 %)

Jogosultak

 • mezőgazdasági termelő (akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik)
 • mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás
 • a fenti jogosultak csoportja

Kizáró okok

 • A támogatott tevékenységhez Annex I. termékek használhatók fel, non-Annex termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben.
 • A támogatott tevékenységgel előállított termék nem mezőgazdasági termelő és azok csoportosulása esetében kizárólag Annex I. termék lehet.

Támogatás max. összege

500 millió Ft (közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Támogatható pályázatok száma

1000 db

Vállalási feltételek

Általános feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
 • Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte.
 • Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás.
 • Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.

Támogatható
tevékenységek

A) célterület:

Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. Ilyenek különösen:

 • magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések,
 • versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást (pl. speed trade processing), valamint a piacra jutást elősegítő fejlesztések (különösen tárolás, hűtés),
 • piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések.

B) célterület:

Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Ilyenek különösen:

 • anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon (egyebek között megújuló energia használattal például biogáz, biomassza alapú) csökkentő funkciók, technológiák bevezetése, fejlesztése.

C) célterület:

Célja az operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások támogatása, mely kapcsolódik az agrár-innovációs operatív csoportok együttműködésben megvalósuló projektjeinek támogatáshoz.

D) célterület:

Célja a megalakuló Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok jóváhagyott üzleti terv alapján a csoport tagjaiként együttműködő gazdálkodók gazdaságaiban megvalósuló beruházási elemek finanszírozása.

Elszámolható költségek

 1. Közvetlenül a technológiához, ill. az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó, valamint az üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy fejlesztése;
 2. Új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, az információs és kommunikációs technológiai fejlesztéseket;
 3. Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve;
 4. A következő immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy folyamatok megszerzése.

A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.

 1. Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át.

Előleg

A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt

biztosítékok köre

Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

 • készpénzletét
 • garanciavállaló nyilatkozat
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Megkezdettség

 

Projekt megvalósítási ideje

(tartam + mi  a legkésőbbi időpont)

Egyéb

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

ANNEX I. LISTA→